หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การประสานงานเครือข่ายเพื่อการปกป้องเด็กที่จังหวัดอุดรธานี

การประสานงานเครือข่ายเพื่อการปกป้องเด็กที่จังหวัดอุดรธานี

คุณสิริพรรณ  คงสุริยะนาวิน ผู้เชี่ยวชาญแผนกปกป้องเด็ก พร้อมด้วย อ.พรรษา ฤทธิสอน ผู้จัดการโครงการ TH-715 และทีมงาน  เดินทางไปเยี่ยมพ.ต.ท.นพดล ขันตีกุล (พนักงานสอบสวนสภ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี) วันที่ 2 มีนาคม 2016

child_protection_networking_Udon_002

และในวันที่ 3 มีนาคม 2016  ได้เข้าพบท่านภูมิพัฒน์  ธนาสิทธิตานนท์ (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี) และ ท่านไสว  ศรีหะ (หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี) เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือสำหรับแนวทางการทำงานเชิงบูรณาการและการประสานงานเครือข่ายเพื่อการปกป้องเด็ก   โดยโอกาสนี้ท่านภูมิพัฒน์  ธนาสิทธิตานนท์ได้อนุมัติเงินกองทุนสงเคราะห์เด็กยากจนจำนวน 20 ทุนๆละ 1,000 บาทรวมทั้งสิ้น 20,000 บาทให้กับโครงการ TH-715 เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนในพื้นที่ของคริสตจักรพระคุณกุดยางต่อไป  ขอพระเจ้าโปรดอวยพระพรทุกหน่วยงานราชการที่มีความร่วมมืออย่างแข็งแรงเพื่องานปกป้องเด็กค่ะ

child_protection_networking_Udon_004

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ