หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การอบรม 9 คริสตมาสแด่ผู้อุปการะ

คริสตมาสแด่ผู้อุปการะ

คริสตจักรสันติสุข ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ได้จัดงานคริสตมาสให้แม่และเด็กในโปรแกรมSurvivalและHomebased ในวันที่13 ธันวาคม 2018 และโปรแกรมCenter basedจัดในวันที่22 ธันวาคม 2018

นอกจากมีการนมัสการเนื่องในวันคริสตมาสแล้ว ยังมีรายการพิเศษแด่ผู้อุปการะ คือมีการอธิษฐานเผื่อผู้อุปการะและให้คุณแม่ทุกคนอวยพรไปยังผู้อุปการะ รวมทั้งมีการมอบกิฟท์วันคริสตมาสที่ผู้อุปการะส่งมาให้แก่แม่และเด็กด้วย  คุณแม่ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นและดีใจเป็นพิเศษที่ได้รับของขวัญคริสตมาส

ส่วนเด็กในโปรแกรม Center based   ได้ทำกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้อุปการะด้วย เช่น ให้เด็กตอบคำถามกี่ยวผู้อุปการะ เขียนอวยพรให้แก่ผู้อุปการะ การอวยพรและอธิษฐานเผื่อ เด็ก ๆ ได้ขอบคุณผู้อุปการะทุกท่านที่ส่งของขวัญมาให้ซึ่งสิ่งนี้ทำให้เขาเห็นถึงความรักที่มาจากพระเจ้าผ่านผู้อุปการะ และเขาได้รู้ว่ายังมีผู้อุปการะที่คอยเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาและมอบสิ่งดี ๆ ให้พวกเขาเสมอมา

ในโอกาสนี้คริสตจักรสันติสุข โครงการTH0936  ขอขอบคุณในความรักของผู้อุปการะทุกท่านเช่นกันที่ได้ทุ่มเท ส่งความรักความห่วงใยมาให้กับเด็ก ๆ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้อุปการะได้ส่งมาเป็นกำลังใจให้เด็กทุกคน   ขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังผู้อุปการะทุกท่านที่จะเป็นพระพรแก่เด็ก ๆ ตลอดไป   

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ