หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 สร้างอาชีพ 9 กิจกรรมวิชาชีพสำหรับเยาวชน

กิจกรรมวิชาชีพสำหรับเยาวชน

เรื่องและภาพ โดย อาทิตย์ กันเจะ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2018 โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรหมื่นฤาชัยได้จัดกิจกรรม อบรมอาชีพทำขนมพื้นบ้านให้กับเด็กเยาวชนในโครงการ โดยมีวิทยากรจากบุคลากรคริสตจักรที่มีความรู้เป็นผู้สอนวิธีการทำ และให้เด็กทุกคนฝึกปฎิบัติ ส่งผลให้เด็กทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะในการทำขนม นอกจากนั้นขนมที่ได้ก็สามารถขายสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเยาวชน เป็นการฝึกฝนเยาวชนให้มีทักษะด้านอาชีพที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตข้างหน้า

 

 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ