9 หน้าแรก 5 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 ขอเชิญเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวด ในงาน Media Contest 2017

ขอเชิญเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวด ในงาน Media Contest 2017

ขอเชิญโครงการในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนส่งเยาวชนเข้าร่วมการประกวด Media Contest 2017 ในหัวข้อ “คอร์รัปชั่นที่ฉันรับรู้” โดยแบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การประกวดแต่งเพลงและแสดงดนตรี การประกวดภาพถ่าย และการประกวดสปอร์ตโฆษณา   คลิกลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านกติกา และ ดาวน์โหลดใบสมัคร

(กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของคลัสเตอร์ ฮอด อมก๋อย อินทนนท์ บ่อแก้ว มูเส่คี และแม่สะเรียง ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต และการยืนหยัดต่อต้านคอร์รัปชั่น)

  1. ประกวดแต่งเพลงและแสดงดนตรี
  2. ประกวดภาพถ่าย
  3. ประกวดสปอร์ตโฆษณา

ข่าว-บทความ ล่าสุด
เพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้าน

ช่วยเหลือครอบครัวเด็กได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

แนะนำมูลนิธิฯ