หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 พัฒนาชุมชน 9 ครอบครัวคริสเตียนห่างไกลยาเสพติด

ครอบครัวคริสเตียนห่างไกลยาเสพติด

เรื่องและภาพโดย พงษ์เพชร ธุระวงศ์
เรียบเรียงโดย หัทยา สะอี

เมื่อวันที่ 13 – 14 เมษายน 2562  คริสตจักรบ้านแม่ละอุป อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ได้จัดกิจกรรม “ครอบครัวคริสเตียน ห่างไกลยาเสพติด” 

เพื่อช่วยให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองในชุมชนได้ใช้เวลาร่วมกันในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้การป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติดและเสริมสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัว

การจัดกิจกรรม “ครอบครัวคริสเตียน ห่างไกลยาเสพติด”  ยังเป็นการสร้างชุมชนให้เป็นมิตรกับเด็กและให้การปกป้องเด็กต่อไป สอดคล้องกับแนวคิด “Know Love and Protect” ของคอมแพสชั่น

 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ