หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 คริสตจักรยงไท้ได้รับการฟื้นคืนผ่านพันธกิจเด็ก

คริสตจักรยงไท้ได้รับการฟื้นคืนผ่านพันธกิจเด็ก

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรยงไท้ ซึ่งอดีตที่ผ่านมาเป็นคริสตจักรที่กำลังจะตาย ไม่มีเด็ก อนุชน วัยทำงานมาร่วมนมัสการ  คือคนเหล่านี้ไม่เข้าโบสถ์เลย มีเฉพาะผู้สูงอายุประมาณ 20 คน ที่มาร่วมนมัสการพระเจ้าหลังจากที่ผู้นำคริสตจักรได้มีนิมิตในการช่วยเหลือเด็กในชุมชน โดยการร่วมเป็นคริสตจักรคู่มิตรกับ พันธกิจ Compassion และเริ่มโครงการทำพันธกิจผ่านทางคริสตจักร ช่วง 1 ปีแรก ลำบากมาก พ่อแม่ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ให้เด็กมาโครงการ  แต่ทั้งศิษยาภิบาล เจ้าหน้าที่โครงการ ได้ติดตามเยี่ยม อธิษฐานเผื่อ และเมื่อเด็ก ๆ เริ่มมาโครงการ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทั้งมารยาท ผลการเรียน และด้านจิตวิญญาณ  และมีกิจกรรม
เช่น ค่ายครอบครัว กีฬาครอบครัว คริสต์มาส ประชุมผู้ปกครอง สอนพระคัมภีร์ผู้ปกครองเด็กในโครงการ  ฯลฯ ทำให้ผู้ปกครองให้ความสนใจ ซึ่งผลที่ตามมาคือ ทั้งเด็ก และผู้ปกครองจะมานมัสการ  และให้ความร่วมมือกับคริสตจักรในทุก ๆ ด้าน  นำมาซึ่งการก่อสร้างอาคารเรียน ทำกิจกรรมให้เด็ก ๆ ในคริสตจักรและอื่น ๆ ทำให้คริสตจักรกลับมามีชีวิตชีวา และเติบโตขึ้นอย่างที่เห็นครับ  ขอบคุณพระเจ้าเมื่อคริสตจักรได้ร่วมพันธกิจกับมูลนิธิดรุณาทร ปัจจุบันมีเด็ก ผู้ใหญ่ มาร่วมนมัสการพระเจ้า (ตามในรูป)  เป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่ง ที่คริสตจักรยงไทกลับมามีชีวิตได้อีกครั้ง และคริสตจักรเชื่อว่าเด็กๆเหล่านี้ไม่ได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเท่านั้น แต่พวกเขาได้คืนชีวิตให้กับคริสตจักรและเป็นพลังของคริสตจักรต่อไป

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ