หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 บรรเทาทุกข์โควิด 19 9 คริสตจักรแม่ลายต๋องเต๊าแจกอาหารแห้งให้ชุมชนในช่วง COVID-19

คริสตจักรแม่ลายต๋องเต๊าแจกอาหารแห้งให้ชุมชนในช่วง COVID-19

ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ระบาดหนักในชุมชน ทำให้มีการปิดหมู่บ้าน และสมาชิกในชุมชนไม่สามารถออกไปรับจ้างหรือออกไปทำงานได้จึงเกิดความขาดแคลนทั้งรายได้และอาหาร

ทางคริสตจักรแม่ลายต๋องเต๊าได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ นำอาหารแห้งไปส่งมอบให้แก่ทุกหลังคาเรือนใน 2 หมู่บ้าน รวมทั้งหมด 310 ครัวเรือน โดยมีเยาวชนและสมาชิกในคริสตจักร รวมถึงเครือข่ายองค์กรภายนอกมาช่วยกัน ทั้งจัดเตรียมอาหารแห้ง และนำไปส่งมอบให้แต่ละบ้าน  ทำให้คนในชุมชนสัมผัสได้ถึงความรักของพระเจ้าผ่านคริสตจักร และรู้สึกไว้วางใจที่คริสตจักรเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนในยามลำบาก

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ