คำพยานของทรงพล

 

1-1ระบบส่งต่อ(หรืออาจเรียกว่า ศูนย์ส่งต่อ:Transit Center) เป็นความร่วมมือระหว่างคริสตจักรคู่สัญญาและคอมแพสชัน ที่ช่วยรองรับเด็กจากที่ย้ายจากโครงการอื่นเพื่อมาศึกษาต่อเนื่องจากเด็กมีความต้องการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นแต่พื้นที่นั้นไม่มีสถานศึกษา ทำให้เด็กจำเป็นต้องย้ายออกจากโครงการเดิมเพื่อไปเรียนต่อในพื้นที่อื่น โดยยังคงได้รับการพัฒนา ส่งเสริม ภายใต้การดูแลของคริสตจักร

ทรงพล บงกชรุ่งวิจิต เป็นเยาวชนที่ต้องย้ายออกจากโครงการเดิมเพื่อไปเรียนต่อระดับอุดมศึกษาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เขาเห็นถึงการทรงนำและการอวยพรของพระเจ้าในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงเล่าเรื่องของเขามาให้เราฟัง ซึ่งเป็นคำพยานที่เต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดีและคำขอบคุณพระเจ้า…

ขอบคุณพระเจ้ามากครับในความรักที่พระองค์มอบให้กับผมทุกๆวันผมมีความสุขมากครับทุกครั้งที่มีโอกาสเล่าเรื่องพระคุณความรักของพระเจ้า

ผมกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปีสาขาการบัญชีที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนผมขอบคุณพระเจ้ามากครับที่ทำให้ผมมีโอกาสเข้าไปอยู่ใน “โครงการระบบส่งต่อของโครงการพัฒนาเด็กร่มพระคุณ” ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมเห็นถึงการจัดเตรียมของพระเจ้า

ก่อนที่ผมจะเข้าไปอยู่ในระบบส่งต่อผมเคยมีโอกาสเข้าร่วมค่ายผู้สมัครของโครงการพัฒนาผู้นำ (Leadership Development Program)แต่ผมไม่ผ่านคัดเลือกรอบสอบสัมภาษณ์รอบสุดท้ายผมได้บอกกับตัวเองเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแผนการของพระเจ้าตรงกับข้อพระคัมภีร์ประจำใจของผมเลยที่กล่าวไว้ว่า “แผนงานความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบจากลิ้นมาจากพระเจ้า สุภาษิต 16:1”จนผมได้เข้ามาอยู่ในระบบส่งต่อ  ส่วนตัวผมเองดีใจมากและมีความสุขมากครับที่เห็นถึงการทรงนำของพระองค์เป็นอย่างมากทำให้มีประสบการณ์กับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นครับและทำให้ผมได้ใช้เวลาว่างกับเพื่อนและได้ใช้เวลาในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าได้หนุนใจซึ่งกันและกัน ได้รับพรและเป็นพรให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าอีกด้วย

ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่ที่มีผลกระทบต่อสังคมและการรับใช้พระเจ้าในสังคมที่เราอยู่ รวมถึงกิจกรรมอบรมต่อต้านการคอร์รัปชั่นและการสอนรวีวารศึกษากิจกรรมทุกๆกิจกรรมทำให้พวกเราได้รับการเสริมสร้างกันละกันมีความสามัคคีกันมากขึ้น ทำให้เรามีภาระใจในการที่จะนำคนอื่นมารู้จักกับพระเจ้าครับ และทำให้ผมและเพื่อนทุกๆคนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆความคิดใหม่ๆแชร์ให้กันและกันครับระบบส่งต่อนี้ก็มีส่วนช่วยในเรื่องการเป็นผู้นำของผมด้วยครับ   และทำให้การรับใช้เป็นเรื่องง่ายขึ้นเมื่อต้องเป็นผู้นำ ทำให้1-3เรามีความมั่นใจและกล้าแสดงออกแต่ขณะเดียวกันยังทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความถ่อมใจด้วยครับผมได้มีส่วนร่วมรับใช้กับพี่ดลซึ่งเป็น “แบบอย่าง”  ของผมในการรับใช้ผมมีส่วนในการสอนรวีในเช้าวันอาทิตย์และเล่นดนตรีนำนมัสการและร่วมรับใช้กับเพื่อนอนุชนตอนบ่ายของวันอาทิตย์เรารวมตัวกันนมัสการพระเจ้าศึกษาพระวจนะของพระเจ้าได้หนุนใจซึ่งกันและกัน และส่วนตอนเย็นเวลา 16.00-18.00 น.เราออกไปสอนเด็กที่ “หมู่บ้านสบป่อง” ซึ่งมีด้วยกัน4-5หลังคาเรือน และยังไม่เป็นคริสเตียน เป็นเด็กยากจนและบางคนไม่มีพ่อแม่เราได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเล่นเกมส์ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่องของพระเจ้าด้วยกันกับพี่น้องที่นั่น  น้องเขามีความสนใจและอยากเรียนรู้เรื่องของพระเจ้ามากทำให้ผมได้รับพระพรมาก เป็นเพราะพระคุณความรักของพระเจ้ามากเลยครับที่ทำให้ผมและเพื่อนอนุชนได้รวมทำกิจกรรมกับน้องๆ ส่วนเย็นวันจันทร์มีการนมัสการครอบครัวมีโอกาสร่วมรับประทานอาหารนมัสการพระเจ้าด้วยกันตามหอพักของเพื่อน  ส่วนเย็นวันพุธนมัสการชมรม

ขอบคุณผู้อุปการะมากครับที่ทำให้ผมได้มีโอกาสรับสิ่งดีๆจากระบบส่งต่อนี้ครับ   ขอบคุณสำหรับผู้จัดการที่น่ารักและใจดีมากๆครับผมประทับใจผู้จัดการมากครับที่คอยหนุนใจให้คำปรึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผมและเพื่อนในระบบส่งต่อให้กับเราขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนครับที่มีคอยทำสิ่งดีๆให้การสนับสนุนกับพวกเราเด็กระบบส่งต่อแม่ฮ่องสอน รู้สึกอบอุ่นมีความสุขมากมากครับที่ได้รับความรักจากพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคน เป็นพระพรให้กับพวกเราเด็กในระบบส่งต่อ  ขอบคุณพระเจ้าผู้อุปการะที่มีส่วนในการอุปการะผม และระบบส่งทุกคน  มีส่วนในการอธิษฐานเผื่อพวกเราเด็กระบบส่งต่อแม่ฮ่องสอนครับ ขอพระคุณความรักของพระเจ้าที่อวยพรสำหรับเจ้าหน้าที่โครงการทุกคนครับ ผมอยากฝากอนุชนและพันธกิจของพระเจ้าในเมืองแม่ฮ่องสอนในคำอธิษฐานของเจ้าหน้าที่ทุกคนครับ”

โดย ทรงพล บงกชรุ่งวิจิต โครงการพัฒนาเด็กร่มพระคุณ

TH-936-4 การสอนรวีในคริสตจักรสัมพันธ์แม่ฮ่องสอน

3

TH-936-5 ยุวสาวก 153 TH936 มาเยี่ยมเด็กระบบส่งต่อที่แม่ฮ่องสอน

2

TH-936-6 กลุ่มน้องๆในระบบส่งต่อและน้องLDP แม่ฮ่องสอน ทีมผู้จัดการนมัสการฟื้นฟู เมื่อวันที่ 8พฤศจิกายน 2014 

5

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ