ค่ายจอมยุทธ์

จาก เจ้าหน้าที่โครงการTH-211

            ค่ายจอมยุทธ์  เป็นค่ายรวมอนุชนคริสตจักรภาค 7 โซนล่างซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 -15 เมษายน 2017 ที่ผ่านมา  มีอนุชนจากหลายคริสตจักรมาร่วมค่ายนี้ 214 คน   กิจกรรมในค่ายทำให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสในการสร้างสัมพันธ์กับอนุชนต่างคริสตจักร  ได้แสดงความสามารถที่ตนเองมี  ฝึกฝนความกล้าแสดงออก  การวางตัวให้เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ  และการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  ซึ่งค่ายครั้งนี้มีการฟื้นฟูด้านความเชื่อ สร้างความเข้มแข็งด้านจิตวิญญาณ  มีการนำรับเชื่อสำหรับผู้ที่พร้อม  และมีผู้ที่ตัดสินใจรับเชื่อในค่ายครั้งนี้ซึ่งมีเด็กโครงการ TH211 ด้วย  เป็นความน่ายินดีที่มีการเกิดผลในด้านความเชื่อผ่านค่ายอนุชน

หวังอย่างยิ่งว่าเยาวชนเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาต่อไปในอนาคต มีวิถีการดำเนินชีวิตตามแบบพระเยซูคริสต์ เป็นพระพรกับผู้อื่นอีกมากมายให้ได้รับความรักจากพระเยซูคริสต์ผ่านชีวิตของเยาวชนเหล่านี้  เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้สูงสุด   ขอพระพรจงมีแด่ทุกคน

 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ