หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 ค่ายพลังอนุชน คริสตจักรบ้านแม่หอย

ค่ายพลังอนุชน คริสตจักรบ้านแม่หอย

คริสตจักรบ้านแม่หอย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 28-30 ต.ค. 2559 มีเยาวชนเข้าร่วมค่าย 78 คน

ในค่ายนี้ น้อง ๆ ได้เรียนรู้ว่าแต่ละคนมีของประทานที่แตกต่างกัน และน้อง ๆ ได้มีโอกาสทำสาธารณประโยชน์ในชุมชนร่วมกัน หลังจากที่เด็กกลับจากค่าย  สังเกตเห็นว่า น้อง ๆ ยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้น  แต่ละคนนำของประทานของตนมาใช้เพื่อการนมัสการ สามารถทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคี และมีใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น

(ข้อมูลและภาพจาก ผู้จัดการโครงการ)

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ