ค่ายสานสายใยพิทักษ์ป่า

เยาวชน คริสตจักรเยาวราษฎร  บ้านห้วยขม ตำบลแม่ยาว  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ยาว  จัดทำโครงการ ส่งเสริมเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมค่ายสานสายใยพิทักษ์ป่า ณ ลานผาแป้น เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ยาว เมื่อวันที่ 13-15 เมษายน ที่ผ่านมา  กิจกรรมในค่ายมีกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องป่า 7 ชั้น สัตว์โลกน่ารู้ การป้องกันตนจากภัยพิบัติ การทำที่พักอาศัยให้ปลา ปล่อยปลา รวมถึงการนมัสการขอบคุณพระเจ้าและอธิษฐานเผื่อหมู่บ้าน  กิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้นนำโดยกลุ่มเยาวชนของหมู่บ้านและส่งต่อเป็นรุ่นต่อรุ่น มีความร่วมมือจากทั้งคณะบุรษและสตรีในการมาช่วยดูแลความเรียบร้อยและทำอาหารให้กับเยาวชนในค่าย

เรื่องโดย พี่เกด

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ