ค่ายอนุชนที่เลตองคุ

เรื่องและภาพโดย อาทิตย์ กันเจ๊ะ

เมื่อ 25-27 มีนาคม 2018 คริสตจักรเลตองคุ   ร่วมกับเขตเลลาเฮ ประเทศพม่า จัดค่ายอนุชน โดยมีเยาวชนเข้าร่วม120คน วัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนวินัยฝ่ายจิตวิญญาณและฝึกฝนให้เยาวชนมีจิตสาธารณะรู้จักช่วยเหลือสังคม ในค่ายเปิดโอกาสให้เยาวชนช่วยกันทำความสะอาดชุมชน  แหล่งท่องเที่ยวและคลีนิคชุมชน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่คริสตจักรคู่สัญญาร่วมกับคริสตจักรต่างๆในฝั่งพม่าร่วมกันจัดขึ้น

 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ