หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 ค่ายเยาวชนพัฒนาจิตวิญญาณ CYL 2017

ค่ายเยาวชนพัฒนาจิตวิญญาณ CYL 2017

คลัสเตอร์ ฮอด อมก๋อย ได้มีการจัดค่ายเยาวชนพัฒนาจิตวิญญาณ CYL 2017(Christian youth Leader) ระหว่าง  19 – 21 ตุลาคม . 2017  ที่ จอมทองรีเวอร์ไซด์ อ.จอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่วัตถุประสงค์ในการจัดค่ายครั้งนี้เพื่อการฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณ และสร้างเยาวชนสู่การเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด 150 คน จาก 13 คริสตจักร

วิทยากรหลัก อ.อนุพงษ์  หมอกมุงเมือง

เนื้อหาในค่ายมีดังนี้

  • เยาวชนคริสเตียนสู่การเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง
  • การฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณ
  • การรู้จักและเห็นคุณค่าในตนเอง
  • สายสัมพันธ์และความรัก

ความประทับใจของค่าย

นายประกอบ กบิลศักดิ์ ผู้นำคริสตจักร ประธานการจัดค่ายครั้งนี้

“ปีนี้ที่คริสตจักรเราได้ส่งเยาวชน 13 คนมาเข้าร่วมเข้าร่วมค่าย เป็นสิ่งที่ดีมากในการที่เยาวชนได้มารวมตัวกัน นมัสการ ศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกัน เติบโตกับพระเจ้า ในการเป็นผู้นำ ลุกขึ้นมารับใช้พระเจ้าในอนาคต เราเชื่อว่าจะมีคนรุ่นใหม่ที่จะรับใช้พระเจ้าต่อไป อยากจะเห็นน้องๆ เป็นแบบอย่างกับเพื่อนและครอบครัว ซึ่งเยาวชนหลายคนมาจากครอบครัวที่ไม่เป็นคริสเตียน เขาจะได้นำครอบครัวมารู้จักพระเจ้า”

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คลังพระพร

“มาค่ายครั้งนี้หนูได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง เช่นเกี่ยวกับจิตใจของมนุษย์ ที่มี2 อย่าง ทั้งสองอย่างก็แตกต่างกัน คือจิตใจที่มีพระเจ้าจะมีความรักความเมตตาและจิตใจที่ปราศจากพระเจ้าก็จะมีสิ่งชั่วร้าย และมารซานเป็นผู้ครอบครอง ในชีวิตของหนูบ้างครั้งหนูก็ละเลยพระเจ้าห่างจากพระเจ้าไปบ้าง ช่วงนั้นก็จะรู้สึกไม่ดีและมีความยุ่งยากในชีวิต มาครั้งนี้ก็เป็นการย้ำเตือนเราในการติดสนิทกับพระเจ้าให้พระเจ้าอยู่ในใจของเราเสมอค่ะ”

นิคม เฟื่องยศพินิจ

“ผมเรียนรู้ถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา บทเรียนในเรื่องของความรอด ถึงแม้จะเคยเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วแต่การมาค่ายครั้งนี้ก็เป็นการย้ำเตือนให้เรามีความมั่นใจในเรื่องของความรอดและมีความเชื่อที่เข้มแข็งขึ้น เพื่อเราจะสามารถยืนหยัดในความเชื่อที่เรามีได้”

 

หฤทัย สิงห์เจ พี่เลี้ยงเยาวชน

“ดีใจที่เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องของพระเจ้า พวกเขามีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆ ได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ เรื่องการเห็นคุณค่าและการเคารพนัพถือตนเอง เห็นเยาวชนผู้เข้าร่วมมีความตั้งใจ ไม่มีโอกาสรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเพื่อเขาจะสามารถยืนหยัดในสังคมที่แตกต่าง

วีดีโอสรุปงานค่าย

 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ