ค่าย CYL “ติดสนิทและเกิดผล”

วันที่ 3-7 มิถุนายน 2017 ณ ศูนย์ชีวิตนิมิตใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ค่าย CYL ในปีนี้มีชื่อว่า “ติดสนิทและเกิดผล” มีน้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่ายทั้งหมด 65 คนและทีมพี่เลี้ยง 20 คน กิจกรรมตลอด 5 วันในค่ายทำให้น้อง ๆ ได้รับประสบการณ์ใหม่จากการทบทวน ใคร่ครวญและเรียนรู้พระคำของพระเจ้าจากพระธรรมยอห์นบทที่ 15 นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ในเรื่องหัวใจของพระบิดา การบริหารการเงินส่วนบุคคล ได้ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพในการเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น ตลอดจนร่วมกันทำกิจกรรมรับใช้สังคม คือการไปเยี่ยมเยียนน้อง ๆ ที่มูลนิธิชีวิตบริบูรณ์ โดยกิจกรรมทั้งหมดในค่ายนั้นนำไปสู่วัตถุประสงค์ของค่าย คือ

 • เตรียมตัวน้องก่อนเข้ามหาวิทยาลัยและก่อนเข้าวัยทำงาน
 • ทบทวนการสร้างเรียกและแผนงานของพระเจ้าในชีวิตของแต่ละคน
 • ประเด็นในชีวิตเรื่องต่างๆ เช่น ความรัก หน้าที่การงาน พันธกิจ
 • เพิ่มทักษะและพัฒนาของประทานที่มีในแต่ละคน
 • สร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ในการช่วยกันให้เติบโตในทางของพระเจ้า

นี่คือความคิดบางส่วนจากน้องๆ ซึ่งแต่ละคนที่ได้เขียนสิ่งที่ตนเองได้รับจากค่ายครั้งนี้

 • “ได้เรียนรู้ว่าเรามีคุณค่า ในสายตาของพระเจ้าเสมอ เปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้”
 • “เราอย่าโยนความผิดให้คนอื่นเป็นคนรองรับเสมอ แต่ให้เรามีหัวใจที่ให้อภัย โดยเริ่มจากคนในครอบครัวก่อน”
 • “พระเจ้ากำลังท้าทายให้เรามีความเชื่อที่หนักแน่น กล้าเผชิญกับการทดสอบ ให้เวลากับพระเจ้า และรับใช้ให้มากๆ”
 • “เลิกดูถูกตัวเอง”
 • “การเป็นผู้นำที่ดีที่กล้าหาญและรับใช้พระเจ้า ทำงานเพื่อคนอื่น และรู้จักให้อภัย ติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้น”
 • “ตั้งใจจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้เพื่อนๆน้องๆ”
 • “จะเป็นตัวของตัวเอง และจะบอกกับตัวเองทุกวันว่า เรามีคุณค่ามากสำหรับพระเจ้า”
 • “อยากจะกลับไปสร้างกลุ่มเซลกับอนุชน จะกลับไปเป็นแบบอย่างให้กับอนุชน จะไปเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่น่ารักของคริสตจักร”
 • “อยากจะศึกษาพระคัมภีร์มากขึ้น”

เรื่องโดย พี่เกด
ภาพโดย พี่สันต์

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ