งาน Know Love Protect

มูลนิธิดรุณาทร จัดโครงการรณรงค์ “ร่วมกันสร้างสังคมปกป้องเด็ก Know Love Protect” ที่มาพร้อมกับสโลแกน “ช่วยกันปกป้องเด็ก…ในแบบที่คุณทำได้” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้คนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องการปกป้องเด็กในแบบที่แต่ละคนสามารถทำได้

กิจกรรมหนึ่งในโครงการนี้ คือ การประกวดภาพยนตร์โฆษณา “ร่วมสร้างสังคมปกป้องเด็ก Know Love Protect” จัดร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ โดยได้เชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร ซึ่งมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมประกวด และมีงานประกาศผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้สื่อภาพยนตร์โฆษณานี้เป็นกระบอกเสียงที่ช่วยสร้างความตระหนักในสังคมอีกทางหนึ่ง

ในงานนี้ เราได้ชมผลงานภาพยนตร์โฆษณาของนักศึกษาทั้ง 3 สถาบัน ได้แก่ เรื่อง “ตุ๊กตาวิเศษ” , เรื่อง “ก่อน” และเรื่อง “มุมมอง” และภาพยนตร์โฆษณาของมูลนิธิฯ เรื่อง “โพดาดา” ซึ่งเป็นเรื่องเล่าจากชีวิตจริงของเด็กน้อยโพดาดาในขณะที่เผชิญกับความเป็นและความตาย และเพลงจากศิลปินเยาวชนน้องใหม่ในวงการดนตรี Burgundy พร้อมด้วย เซน The voice kids , สาวน้อยโมโม่, เปียโน, โอปอล์ ตันตยานุสรณ์ Acappella 7, คาเรน คล่องตรวจโรค, ภูมิพิทักษ์ อนันต์ฤทธิ์กุล, พันธ์ชิต รอดสรรเสริญ ที่มารวมตัวกันสร้างพลังรณรงค์ผ่านเสียงเพลง

ผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศภาพยนตร์โฆษณาได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง “มุมมอง” ของทีมMC11th จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ยังมีอีกหนึ่งรางวัลคือ รางวัล Popular VDO สำหรับภาพยนตร์ที่มียอดวิวมากที่สุดจะได้รับรางวัลนี้ กำหนดนับยอดวิวในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 นี้ เวลา 13:30 น. ฝากเข้าไปดูผลงานของทั้ง 3 ทีมนี้ด้วยนะคะในช่อง YouTubeมูลนิธิดรุณาทร

คณะกรรมการตัดสินผลงาน จากซ้ายไปขวา

ปุญญิศา นวลนพคุณ  

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่

นุชจณี  นนทผล 

นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ

สำนักยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สิริพรรณ คงสุริยะนาวิน

เจ้าหน้าที่ชำนาญการงานปกป้องสิทธิเด็ก

มูลนิธิดรุณาทร (คอมแพสชั่น ประเทศไทย)

วราวุธ อ้วนอ่อน

Freedom Film Production

ทีมผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 
ข่าว-บทความ ล่าสุด
เพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้าน

ช่วยเหลือครอบครัวเด็กได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

แนะนำมูลนิธิฯ