หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 ชมรมมีเดียคริสตจักรเมืองฮอด

ชมรมมีเดียคริสตจักรเมืองฮอด

จากการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาเด็กในโครงการของคริสตจักรเมืองฮอด  ทางคริสตจักรได้มีความมุ่งมั่นในการสร้างสาวก  โดยการสร้างเด็กในคริสตจักรให้เป็นผู้นำที่มีคุณภาพผ่านทางกิจกรรมต่างๆที่จะเสริมสร้างเด็กตามความสามารถหรือตามที่ตนเองชอบ

ที่ผ่านมาทางโครงการได้พัฒนาเด็กเกี่ยวกับงานมีเดีย  เพื่อให้เด็กมีองค์ความรู้ในการตัดต่อ VDO และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่พันธกิจของคริสตจักร

4

และเมื่อวันที่ 7- 10  เมษายน 2558  ทางชมรมสื่อมีเดียได้มีโอกาสได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาไปรับใช้พระเจ้า  ในงานสมัชชา TKBC ที่ คริสตจักรห้วยไก่ป่า  อ.แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน

2 1
“ขอบคุณพระเจ้ามากครับที่ผมและเพื่อนได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้า  ทีมมีเดีย  โดยได้นำความรู้จากที่ได้รับจากโครงการ  ทำให้งานในครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดีตามการทรงนำของพระเจ้า  แม้ว่าจะเหนื่อยแต่ผมก็ยินดีและมีความรู้ที่ได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้า” (ขจรเกียรติ  สังจี)

“ขอบคุณพระเจ้าที่หนูได้รับการพัฒนาจากโครงการเสมอในรูปแบบต่างๆ และหนึ่งในนั้นก็เป็นชมรมสื่อมีเดียที่หนูได้มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับสื่อมีเดีย เช่น  การถ่ายรูป  การตัดต่อวีดิโอ  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่หนูชอบมาก  ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาไปรับใช้พระเจ้าร่วมกับเพื่อน ในการประชุมสมัชชาใหญ่ของ TKBC  ตื่นเต้นมากเพราะว่าคนเยอะมาก

แต่ก็มีความสุขและยินดีที่ได้รับใช้พระเจ้า”(หัทยา  สะอี)

 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ