ชมรมเลี้ยงไก่

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนคริสตจักรพระกิตติคุณบ้านบิง อ.ปราค์กู่ จังหวัดสุรินทร์ มีแนวคิดในการให้เด็กและเยาวชนในโครงการได้เรียนรู้การเกษตรหลากหลายวิธี เพื่อเด็กและเยาวชนจะสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ชมรมเลี้ยงไก่ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นเพราะในพื้นที่ประสบภัยแล้งทำให้ขาดแคลนอาหาร  ปัจจุบันมีสมาชิกชมรม 46 คน แต่ละคนจะได้รับลูกไก่ไข่ อายุ 2 อาทิตย์ ไปเลี้ยงที่บ้านคนละ 5 ตัว พร้อมอาหารไก่ โดยไก่จะสามารถเริ่มออกไข่ได้ในเดือนที่ 3 โดยสมาชิกจะต้องเตรียมที่เลี้ยงไก่  ให้อาหารประจำทุกวัน เก็บไข่และจดบันทึกสม่ำเสมอ ทางผู้สอนประจำชมรมคือ พี่สุพรรรณ สีสัน และพี่สมดัด  สีดำ จะไปเยี่ยมที่บ้านเพื่อช่วยประเมินหลังจากนั้น

พี่สมดัด สีดำ เจ้าหน้าที่โครงการฯ เล่าให้ฟังว่า

ชมรมเลี้ยง_019

“กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับเด็กที่มีอายุช่วงวัย 11-17 ปี ได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานด้านอาชีพเสริมต่างๆ อย่างน้อย 2 อย่าง และให้เด็กได้เรียนรู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง

เนื่องจากชุมชนที่เด็กๆอาศัยอยู่เวลาหน้าแล้งจะกันดารอาหาร ทางโครงการจึงมีกิจกรรมชมรมเลี้ยงไก่ไข่เกิดขึ้น ช่วงแรกในปี 2013 ทางโครงการได้ทำกิจกรรมให้กับเด็กในกลุ่มเป้าหมายถึงวัย 12 ปี เท่านั้น หลังจากนั้นทางโครงการก็ได้รับ การตอบรับที่ดีจากเด็ก ,ชุมชน และผู้ปกครอง ทางโครงการจึงเห็นว่ากิจกรรมนี้ทำให้เด็ก,ชุมชน และผู้ปกครอง ให้ความสนใจมาก ทางโครงการจึงได้ทำกิจกรรมชมรมเลี้ยงไก่ไข่ มาอย่างต่อเนื่อง และได้เพิ่มอายุของเด็กที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จักการทำอาชีพแบบพอเพียง เรียนรู้จักการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ทางโครงการได้รับมอบหมายให้

ชมรมเลี้ยง_001

ชมรมเลี้ยง_002

ชมรมเลี้ยง_024

กิจกรรมนี้ไม่เป็นแค่เพียงให้เด็กๆในโครงการได้เรียนรู้จักการทำอาชีพแบบพอเพียง ได้เรียนรู้จักการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ทางโครงการได้รับมอบหมายให้เท่านั้น เวลาเจ้าหน้าที่โครงการลงพื้นที่เยี่ยมเด็กๆในชุมชน ทำให้เจ้าหน้าที่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ชุมชน และผู้ปกครองด้วย เพราะเวลาลงพื้นที่เยี่ยมเด็ก เจ้าหน้าที่ก็ได้รู้ว่าอย่างน้อยกิจกรรมชมรมเลี้ยงไก่ไข่สามารถช่วยให้ครอบครัวของเด็กมีอาหารทานในช่วงหน้าแล้ง รวมทั้งสร้างรายได้เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆของเด็กด้วย และทางโครงการเองก็ได้รับการตอบสนองที่ดีขึ้น เพราะเวลาที่ผู้ปกครองเด็กในชุมชนอื่นๆอยากได้พันธุ์ไก่ไข่ไปเลี้ยง เขาก็จะรู้ว่าต้องมาติดต่อกับใคร และเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่ไข่กับใคร ซึ่งกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่นี้สามารถทำให้เด็กๆที่อายุยังไม่ถึง 11-17 ปี สนใจเป็นอย่างมากด้วย ทางโครงการเองก็ได้รู้ด้วยว่าในแผนปีต่อๆไปจะทำแผนกิจกรรมอะไรให้กับเด็กๆในโครงการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆในการเดินทางมาร่วมกิจกรรมของโครงการได้อย่างสม่ำเสมอตลอดไป กิจกรรมนี้จึงเป็นประโยชน์สำหรับเด็ก ชุมชน ผู้ปกครอง และโครงการเป็นอย่างมาก”

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ