หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 ชีวิตใหม่ของหนู – เด็กหญิงรัชนีวรรณ

ชีวิตใหม่ของหนู – เด็กหญิงรัชนีวรรณ

น้องปุ๋ยเขียนเล่าประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการที่ทำให้ตัวเองได้ค้นพบศักยภาพ มีความกล้าแสดงออก และห่วงใยผู้อื่นมากขึ้น

     ดิฉันชื่อเด็กหญิงรัชนีวรรณ ชื่อเล่นปุ๋ย อายุ13 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สมาชิกในครอบครัวมีอยู่ด้วยกัน 7 คน คือปู่ ย่า พ่อแม่ น้องสาว น้องชาย และตัวดิฉันเอง

     ดิฉันเกิดในครอบครัวที่ไม่ใช่คริสเตียน แต่ดิฉันก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่เป็นคริสเตียนและมีโครงการ(compassion)อยู่ ทำให้ดิฉันมีโอกาสได้เข้าร่วมที่โครงการมาตั้งแต่ยังเล็ก และได้เรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าผ่านทางกิจกรรมการเรียนหลักสูตร ค่ายรวีเด็ก การไปทัศนศึกษา และการอบรมต่างๆที่ทางโครงการได้จัดขึ้นจนทำให้ดิฉันได้รับรู้ถึงพระคุณความรักของพระเจ้าที่มีต่อตัวดิฉัน ตอนเด็กๆดิฉันไม่อยากเข้าโบสถ์ ไม่ได้อธิษฐาน เพราะยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเข้าโบสถ์ แต่เมื่อดิฉันโตขึ้นและได้ร่วมกิจกรรมกับทางโครงการมากขึ้นก็ทำให้ดิฉันอยากจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าให้มากกว่านี้

    และขอบคุณพระเจ้า เมื่อเดือนมิถุนายน2016 ดิฉันได้รับการเชิญชวนให้มาสมัครเข้าร่วมกับโครงการกลุ่มเตรียมยุวสาวก153 เพื่อเป็นการเตรียมเด็กในโครงการสู่การเป็นผู้นำ ตอนแรกดิฉันก็ยังกังวลใจมากเกรงว่าจะเข้าไม่ได้ เพราะครอบครัวเราไม่ใช่คริสเตียน  แต่พ่อกับแม่ไม่ได้ขัดข้องอะไรและยังเห็นด้วยแม้จะเป็นปีแรกที่ทางโครงการได้เปิดรับสมัครกลุ่มเตรียมยุวสาวก153 จนสุดท้ายดิฉันก็ได้ตัดสินใจมาสอบและได้เข้าร่วมกลุ่มเตรียมยุวสาวก153    ดิฉันได้เรียนหลักสูตรของกลุ่มเตรียมยุวสาวก153 ในเรื่องของความรอดทางฝ่ายจิตวิญญาณ การมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์ ทำให้ดิฉันตัดสินใจรับเชื่อในพระเจ้าและเริ่มมีภาระใจที่อยากจะประกาศเรื่องความรอดให้กับผู้อื่น ดิฉันจึงไปร่วมค่ายการประกาศกับพี่ๆ 153 และCYL จนทำให้ดิฉันเริ่มสนุกและอยากจะใช้ของประทานที่ดิฉันมีเพื่อการถวายเกียรติแด่พระเจ้า  และดิฉันเองก็มีเป้าหมายว่าจะรับบัพติศมาในไม่ช้านี้

   สุดท้ายนี้ดิฉันเองก็ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเรียกและทรงเลือกดิฉันให้ได้เป็นลูกของพระเจ้า พระเจ้าได้ประทานชีวิตใหม่ให้กับดิฉัน จากที่เป็นคนขี้อายก็ให้ดิฉันได้มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น และดิฉันเองก็จะพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นพระพรให้กับน้องๆในโครงการและผู้อื่นตลอดจนการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในค่ายการประกาศต่อไป และดิฉันก็คาดหวังว่าทางครอบครัวจะได้เห็นพระพรผ่านทางตัวดิฉันและจะกลับใจมารับเชื่อเมื่อถึงเวลาของพระเจ้า

อธิบายคำจากเรื่อง:  “กลุ่มยุวสาวก 153” และ “กลุ่มCYL”  เป็นชื่อเรียกกิจกรรมกลุ่มสำหรับเด็กวัยรุ่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพวกเขาให้มีคุณสมบัติของการเป็นผู้นำตามแนวทางของคริสเตียน เป็นที่มีวินัย รู้จักเสียสละ  เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น และรับผิดชอบต่อส่วนรวม

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ