หน้าแรก 9 Download 9 ชุดแหล่งข้อมูลสำหรับลดความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก

ชุดแหล่งข้อมูลสำหรับลดความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก

เล่ม 1: หลักพื้นฐานตามพระคัมภีร์

หมวดหมู่: การปกป้องเด็ก

แหล่งข้อมูล: เจ้าของคือ MOCVIN

วัตถุประสงค์ของแหล่งข้อมูลนี้คือเพื่อให้ผู้นำคริสเตียนมีพื้นฐานทางพระคัมภีร์สำหรับการทำงานด้านการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและวัยรุ่น  และในการเดินไปพร้อม ๆ กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและผู้รอดชีวิตจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ทรัพยากรนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “ชุดทรัพยากรเพื่อลดความรุนแรงทางเพศเด็ก” ซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ใหญ่ในบริบทของคริสตจักรที่สนใจในการช่วยเหลือเด็ก  และโดยเฉพาะการปกป้องพวกเขาจากความรุนแรงทางเพศ

เล่ม 2: การป้องกัน

หมวดหมู่: การปกป้องเด็ก

แหล่งข้อมูล: เจ้าของคือ MOCVIN

วัตถุประสงค์ของแหล่งข้อมูลนี้คือเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ  และเพื่อให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมมากขึ้นในการปกป้องเด็กและวัยรุ่น  ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาเชิงลึกในทางปฏิบัติเพื่อการปกป้องเด็กและวัยรุ่น

ทรัพยากรนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “ชุดทรัพยากรเพื่อลดความรุนแรงทางเพศเด็ก” ซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ใหญ่ในบริบทของคริสตจักรที่สนใจในการช่วยเหลือเด็ก  และโดยเฉพาะการปกป้องพวกเขาจากความรุนแรงทางเพศ

เล่ม 3: การช่วยเหลือ

หมวดหมู่: การปกป้องเด็ก

แหล่งข้อมูล: เจ้าของคือ MOCVIN

วัตถุประสงค์ของแหล่งข้อมูลคือเพื่อจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้เข้าร่วมเพื่อการตรวจสอบและการรายงานกรณีเมื่อเกิดการล่วงละเมิดทางเพศเด็กภายในชุมชน

ทรัพยากรนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “ชุดทรัพยากรเพื่อลดความรุนแรงทางเพศเด็ก” ซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ใหญ่ในบริบทของคริสตจักรที่สนใจในการช่วยเหลือเด็ก  และโดยเฉพาะการปกป้องพวกเขาจากความรุนแรงทางเพศ

เล่ม 4: ความเป็นผู้นำและผลกระทบ

หมวดหมู่: การปกป้องเด็ก

แหล่งข้อมูล: เจ้าของคือ MOCVIN

วัตถุประสงค์ของแหล่งข้อมูลนี้คือการให้แนวคิดสำหรับสร้างแผนการดำเนินงานแบบครบวงจรภายในคริสตจักรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเพื่อปกป้องเด็ก

ทรัพยากรนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “ชุดทรัพยากรเพื่อลดความรุนแรงทางเพศเด็ก” ซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ใหญ่ในบริบทของคริสตจักรที่สนใจในการช่วยเหลือเด็ก  และโดยเฉพาะการปกป้องพวกเขาจากความรุนแรงทางเพศ

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ