ชุมชนคาร์บอนต่ำ

เรื่องและภาพโดย พงษ์เพชร ธุรวร

Low Carbon Community…”ชุมชนคาร์บอนต่ำ”..อีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกให้เด็กดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

คริสตจักรป่าเกี๊ยะน้อย ได้ร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโครงการหลวงในพื้นที่พัฒนาแนวคิดลดคาร์บอนในชุมชนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้ชุมชน อันเป็นแนวคิดเชิงพัฒนาเพื่อให้ไม่มีการเผาขยะในชุมชน และให้ทุกครัวเรือนคัดแยกขยะ ขยะที่นำมารีไซเคิลได้ให้ส่งขายธนาคารขยะชุมชม เป็นการเพิ่มมูลค่าของขยะและแก้ปัญหาขยะล้นในชุมชน

กิจกรรมได้ช่วยสร้างจิตสำนึกให้เด็กได้เห็นคุณค่าของขยะ ฝึกวินัยเรื่องการจัดการสภาพแวดล้อมในชุมชนและการสร้างจิตสำนึกให้เด็กได้เห็นคุณค่าของสิ่งเล็กน้อยอีกด้วย

 

 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ