หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 นักสืบจิ๋ว บ่อแก้ว กัลยานิวัฒนา

นักสืบจิ๋ว บ่อแก้ว กัลยานิวัฒนา

สถานีตำรวจอำเภอกัลยานิวัฒนา ร่วมกับ มูลนิธิดรุณาทร จัดกิจกรรมนักสืบจิ๋ว สำหรับเยาวชนในคริสตจักรโซนบ่อแก้วและกัลยานิวัฒนา เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2017 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายเยาวชนที่จะช่วยเป็นหูเป็นตาและช่วยแจ้งข่าวแก่มูลนิธิดรุณาทรในกรณีที่ทราบเบาะแสของการเกิดการทารุณกรรมหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของเด็ก ๆ ในชุมชนเพื่อเป็นการปกป้องเด็ก ๆ ในชุมชนจากภัยอันตรายดังกล่าว และช่วยให้เด็ก ๆ สามารถได้รับการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ในครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด 48 คน จาก 12 คริสตจักรโดยมีกิจกรรมที่น้อง ๆ เยาวชนได้เรียนรู้ดังต่อไปนี้

  1. มุมมองของพระคัมภีร์ต่อการปกป้องเด็กและการเป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้อื่น
  2. การป้องกันการค้ามนุษย์
  3. การป้องกันภัยออนไลน์
  4. การสังเกต การแจ้งข่าว และการป้องกันตัว

หลังจากการอบรม น้อง ๆ เยาวชนก็มีโอกาสได้วางแผนที่จะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ยังคริสตจักรของตนเองต่อไป

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ