หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 นิมิตของผู้นำ..ส่งผลต่อการสร้างผู้นำรุ่นใหม่

นิมิตของผู้นำ..ส่งผลต่อการสร้างผู้นำรุ่นใหม่

ในฐานะของคนทำงานพันธกิจเด็ก สิ่งที่เราอยากเห็น ไม่ใช่เพียงแค่เด็กคนหนึ่งได้เติบโต มีอาชีพ ดูแลตนเองและครอบครัวได้เท่านั้น แต่เราอยากเห็นเด็กน้อยคนหนึ่งเติบโตขึ้นตามอย่างที่พระเจ้าสร้าง เป็นสาวกขององค์พระเยซูคริสต์ ได้รู้จักตนเอง ได้ทำในสิ่งที่ตนรัก มีชีวิตที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น และเป็นพระพรไปถึงคนอื่น ๆ อีกมากมาย

เหมย” เด็กหญิงตัวเล็ก ๆ จากอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีษะเกษ ผู้ที่ตอนนี้กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และจะได้เป็นครูในระดับชั้นประถมศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนเรียนชั้นมัธยมศึกษา เหมยเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในชุมชนบ้านเกิดของเธอที่ได้เรียนหนังสือในระดับมหาวิทยาลัย เธอบอกว่า “เพื่อน ๆ ของหนูส่วนใหญ่ตอนนี้ต่างแต่งงาน มีลูก หรือหลายคนก็หยุดเรียนไปกลางคัน ถ้าหนูไม่ได้มารู้จักกับพระเจ้าผ่านทางคริสตจักรขุนหาญที่มีโครงการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ชีวิตของหนูคงไม่ต่างไปจากเพื่อน ๆ ”  นั่นไม่ได้หมายความว่า การแต่งงาน การมีลูก หรือหยุดเรียน เป็นสิ่งที่เลวร้าย แต่มันหมายถึง การรู้เป้าหมายของชีวิต การได้รู้จักกับตนเอง ได้รู้ว่าตนเองอยากทำอะไร และรู้ว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรในชีวิต เหล่านี้ต่างหากที่สำคัญสำหรับเธอ

เหมย” เป็นหนึ่งในนักศึกษาโครงการพัฒนาผู้นำที่มีความสามารถดีเด่นรอบด้าน เธอมีผลการเรียนยอดเยี่ยมจนสามารถคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาได้  และมักจะได้รับเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมต่าง ๆ  เธอมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและรู้วิธีบริหารจัดการความสัมพันธ์ ชอบลองทำสิ่งใหม่เพื่อรับประสบการณ์ใหม่ ๆ เป็นการสร้างโอกาสที่จะได้รู้จักความสามารถของตนเอง เธอได้สำแดงผลของพระวิญญาณผ่านทางสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต ทั้งยังมีความเป็นผู้นำและมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีกับรุ่นน้องอนุชนที่คริสตจักร เธอได้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรตามของประทานที่พระเจ้าให้กับเธอ เหล่านี้เป็นผลมาจากการที่เธอได้รับการปลูกฝังเรื่องราวของพระเจ้าและชีวิตคริสเตียนตั้งแต่อายุยังน้อย นอกจากนี้ เธอยังมีภาระใจในการเยี่ยมเยียน ช่วยเหลือและหนุนใจคนชราในบริเวณชุมชนที่เธออยู่ โดยไม่ต้องรอให้ใครบอกแม้บางครั้งเธอต้องไปคนเดียวก็ตาม เหมยตระหนักรู้ถึงภาระใจของตนเองผ่านทางการอบรมที่เคยได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำ และเธอจึงทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความรักของพระเจ้า

 ชีวิตของ“เหมย” คงไม่อาจเป็นเช่นทุกวันนี้ได้ หากไม่มีผู้นำคริสตจักรที่มีนิมิตอยากประกาศเรื่องราวของพระเจ้า มีภาระใจอยากช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองและมีชีวิตที่ติดตามพระเยซูคริสต์ เป็นคนที่สามารถรับผิดชอบตนเอง ดูแลผู้อื่น และมีหัวใจของผู้รับใช้  สิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ทำพันธกิจเด็ก คือการมีนิมิตและภาระใจ ปรารถนาให้เด็ก ๆ อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าและค้นพบพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเขา การทำพันธกิจเด็กนั้น ไม่ได้ใช้เวลาแค่เพียงหนึ่งปีหรือสองปี แต่มันเป็นพันธกิจที่ใช้ระยะเวลายาวนาน..กว่าที่เด็กตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ นิมิตของผู้นำคริสตจักรนั้นส่งผลต่อการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ..นิมิตของผู้นำนั้นสำคัญมากทีเดียว

เขียนเรื่อง นลัดดา ศิลาคม โครงการพัฒนาผู้นำ (LDP) ธันวาคม 2016

ข้อมูลจาก น.ส. สมพร คำลอย LDP รุ่น 11 และผู้นำคริสตจักรขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีษะเกษ

 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ