หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 บัพติศมาที่คริสตจักรบ้านแม่ลายเหนือ

บัพติศมาที่คริสตจักรบ้านแม่ลายเหนือ

เรื่องและภาพ โดย  จิรายุ มัลลิกา

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2018 ที่ผ่านมา ทางคริสตจักรบ้านแม่ลายเหนือได้ทำพิธีบัพติศมาให้สมาชิกเป็นจำนวน 35 คน ในจำนวนนี้มีเยาวชนในโครงการและศิษย์เก่าโครงการรวม 16 คนที่รับบัพติศมาด้วย ขอพระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของน้อง ๆ เหล่านี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเขาจะติดตามพระเจ้าอย่างคงเส้นคงวาต่อไป

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ