หน้าแรก 9 ความรู้ปกป้องเด็ก 9 ประเมินสภาวะเสี่ยง เด็กและครอบครัวในชุมชน | มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ประเมินสภาวะเสี่ยง เด็กและครอบครัวในชุมชน | มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

วันนี้มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีแบบสำรวจ First Scaning สำรวจก่อน..รู้ก่อน..แก้ไขทัน  ที่คุณเองก็สามารถทำได้ เพื่อหยุดหรือป้องกันการถูกทารุณในเด็กได้ โดยใช้แบบประเมินสภาวะเสี่ยงเด็กและครอบครัวใน ประเมินสภาวะเสี่ยง เด็กและครอบครัวในชุมชน

เมื่อสำรวจในครอบครัวหรือชุมชนของท่านแล้วต้องการแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือท่านสามารถทำได้โดย แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ หรือโทรขอความช่วยเหลือจาก

  • มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 0-2412-1196 (ในเวลาราชการ)
  • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 (ตลอด24ชั่วโมง)
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด (ในเวลาราชการ)

 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ