หน้าแรก 9 Tour and Visit 9 ผู้อุปการะเยี่ยมคริสตจักรพระพรแม่ลาเอก

ผู้อุปการะเยี่ยมคริสตจักรพระพรแม่ลาเอก

เรื่องและภาพโดย  พงษ์เพชร ธุระวงศ์

เมื่อวันที่ 23-28 มีนาคม 2018 ทีมผู้อุปการะจากC3 Church จำนวน12 ท่าน  มาเยี่ยมคริสตจักรพระพรแม่ลาเอก เพื่อสร้างความสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมในพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวมของคริสตจักร

นอกจากได้ใช้เวลานมัสการพระเจ้าร่วมกัน และอธิษฐานหนุนใจแบ่งปันเรียนรู้ซึ่งกันและกันในแนวทางการทำพันธกิจพัฒนาเด็กของทั้ง 2 คริสตจักร ทีมผู้อุปการะยังได้ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการ  เล่มเกมส์กับเด็กๆ   สร้างห้องเรียนให้เด็กในโครงการ  จัดค่ายภาษาอังกฤษให้เด็กๆ  และไปเยี่ยมบ้านเด็กที่คริสตจักรที่ C3 Church ได้อุปการะ

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ