ฝึกอาชีพ สร้างรายได้

เรื่องและภาพโดย ปรีชา รุ้งประนมกร
เรียบเรียงโดย หัทยา สะอี

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนคริสตจักรบ้านสันติสุข ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมการฝึกอาชีพอบรมการทำขนมแปรรูป “กล้วยฉาบ 3 รส” ให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2562 ทำให้เด็กได้รับทักษะอาชีพ และชอบการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  

ขนมกล้วยฉาบที่เด็ก ๆ  ทำนั้นมีรสชาติอร่อยและขายได้ดีมากในชุมชน ทำให้มีรายได้และมีเงินเก็บออมเพื่อเป็นค่าขนมสำหรับไปโรงเรียน หากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ปรีชา รุ้งประนมกร ผู้ประสานงาน 085 694 3378

 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ