หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 พระพรจากชมรมสื่อมีเดีย โครงการTH-911

พระพรจากชมรมสื่อมีเดีย โครงการTH-911

ขอบคุณพระเจ้าที่หนูได้รับการพัฒนาจากโครงการเสมอในรูปแบบต่างๆ และหนึ่งในนั้นก็เป็นชมรมสื่อมีเดียที่หนูได้มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับสื่อมีเดีย เช่น  การถ่ายรูป  การตัดต่อวีดิโอ  ซึ่งหลังจากที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชมรมสื่อมีเดีย  รู้สึกว่าตนเองได้รับความรู้อย่างมากในด้านนี้เพราะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎี  Media2และการฝึกปฏิบัติจริง  ซึ่งในชมรมจะมีจัดอบรมในแต่ละครั้งก็จะได้รับความรู้โดยเฉพาะครั้งล่าสุดถือว่าได้รับประโยชน์อย่างมาก  ในการทำงานสื่อมีเดียได้มีความรู้เพิ่มขึ้น  ชมรมสื่อมีเดียไม่ได้สอนแค่ความรู้ในสื่อมีเดียเท่านั้น  แต่ยังและเปลี่ยนนิสัยของเราด้วย  เนื่องจากการทำงานสื่อมีเดียเราต้องทำงานเป็นทีม  เพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  มีการแบ่งหน้าที่มอบหมายหน้าที่ ทำให้เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน การยอมรับซึ่งกันและกันรวมทั้งการเคารพเสียงข้างมาก

การคิดอย่างมีเหตุผล  ที่สำคัญชมรมสื่อมีเดียยังสอนให้เราตรงต่อเวลา  เพราะในการทำงานในแต่ละครั้งต้องมีขอบเขตของเวลาเพราะถ้าหากเราพลาดไปเราอาจได้งานที่ไม่สมบูรณ์  อีกทั้งชมรมสื่อมีเดียยังช่วยให้เรามีความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย  ฉะนั้นแล้วในการเข้ามาในชมรมสื่อมีเดียถือว่าเป็นพระพรอย่างมาก  เพราะเราได้เรียนรู้และเข้าใจของงานมีเดีย  รวมไปถึงการปลูกจิตสำนึกและการสร้างระเบียบในตนเองยิ่งกว่านั่นสื่อมีเดียจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการเสนอพันธกิจของคริสตจักร การสร้างสื่อมีเดียรณรงค์ต่างๆ เช่น  การรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น  รักแล้วรอหน่อย  การปกป้องเด็กเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน  ซึ่งส่วนตัวแล้วชมรมสื่อมีเดียเป็นประโยชน์อย่างมากและเชื่อว่าจะเป็นพระพรต่อผู้อื่นอย่างมากต่อไป   แล้วอย่าลืมติดตามผลงานของพวกเราต่อไปด้วยนะคะ

โดย หัทยา  สะอี สมาชิกชมรมสื่อมีเดีย  TH-911

วิทยากรสอนเรื่องการวีดิโอและการตัดต่อ ครูเอ๋ เกรียงศักดิ์ สมบัตินันท์

Media 3]

วิทยากรสอนเรื่องการถ่ายภาพ ครูบีเวอร์ โจนาธาน ล.สุวรัตนา

Media 5

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ