เรื่องและภาพโดย วีระยุทธ

ในเดือนตุลาที่ผ่านมาคริสตจักรคู่มิตรในคลัสเตอร์อินนทนท์ร่วมกันจัดกิจกรรมพันธกิจกีฬาในหัวข้อเรื่องในหัวข้อ "แข่งเพื่อถวายเกียรติ" 1เปโตร 9:24-27 โดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ700คน มีการแข่งขันฟุตบอล ตะกร้อและวอลเลย์บอล ตลอดทั้งได้มีการนมัสการร่วมกันทุกค่ำคืนเพื่อหนุนใจเด็กและเยาวชนให้เล่นกีฬาเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า จากการทำพันธกิจกีฬานี้ส่งผลให้เด็กเยาวชนจำนวนหนึ่งได้รับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและกลายเป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนของอำเภอและจังหวัด

หนังสือแนะนำ

เอกสารแนะนำการทำงาน
คอมแพสชั่น ประเทศไทย

คลังความรู้

แหล่งความรู้ เพื่องานพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบการอบรมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

พระคำแสนสนุก

สื่อการสอน บทเรียน และกิจกรรม รวีวารศึกษาสำหรับเด็กไทย

บทความ เรื่องราวล่าสุด

เพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้าน

ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19