หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 พิจิตรา จตุมงคลกุล เธอเป็นคุณแม่คนหนึ่งที่ได้ร่วมเรียนพระคัมภีร์ทุกเดือน

พิจิตรา จตุมงคลกุล เธอเป็นคุณแม่คนหนึ่งที่ได้ร่วมเรียนพระคัมภีร์ทุกเดือน

รับเชื่อพระเจ้า

ในทุกๆเดือนทางโครงการจะมีการสอนพระคัมภีร์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อให้แม่ซึ่งเป็นผู้เชื่อและเพื่อเป็นการประกาศให้กับแม่ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า

พิจิตรา  จตุมงคลกุล เธอเป็นคุณแม่คนหนึ่งที่ได้ร่วมเรียนพระคัมภีร์ทุกเดือน รู้ว่าพระเยซูมาเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดและรู้ว่าพระเจ้าทรงรักเธอ เธอมีความสนใจอยากไปโบสถ์แต่เธอไม่กล้าเพราะสามีของเธอถือศาสนาอื่นและต่อต้านเรื่องพระเจ้ามาก ในขณะนั้นเธอก็เป็นสมาชิกกลุ่มผู้เชื่อคาทอลิค  เธอจะทำตามพิธีของเขาเวลาลูกไม่สบายแต่เธอก็ยังมีการเลี้ยงผีเจ้าที่  ชีวิตของเธอไม่มีความหวังและทุกครั้งที่เธอมาร่วมกิจกรรมที่โครงการเธอได้ฟังเรื่องความรักของพระเจ้าได้เห็นความรักของพระเจ้าผ่านการช่วยเหลือของโครงการและมีแม่ในโครงการ บางท่านพยายาม มาหนุนใจได้ชวนเธอไปโบสถ์และหนุนใจหลายๆครั้ง   และในวันอาทิตย์ของเดือน กุมภาพันธ์ 2014 เธอจึงไปโบสถ์และตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ในวันที่ 4 สิงหาคม 2014 เธอตัดสินใจรับเชื่อและได้รับบัพติศมา  เธอเล่าว่าหลังจากที่เธอรับเชื่อชีวิตของเธอมีสันติสุขในพระเจ้ามีความหวังมีที่พึ่งทางใจ

รับ ของขวัญวันคริสตมาส

รับ ของขวัญวันคริสตมาส

รับบัพติศมา

รับบัพติศมา

เพื่อนๆที่คริสตจักร

เพื่อนๆที่คริสตจักร

พิจิตรา กับลูกสาว ด.ญ.วิไล

พิจิตรา กับลูกสาว ด.ญ.วิไล

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ