9 หน้าแรก 5 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 พิธีจบนักศึกษา LDP รุ่นที่ 11 2016

พิธีจบนักศึกษา LDP รุ่นที่ 11 2016

ชมภาพพิธีสำเร็จหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้นำ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2016 ห้องประชุมดร.บุญทอง ภู่เจริญ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ มีนักศึกษาผู้สำเร็จหลักสูตรฯ 21 ท่าน

ข่าว-บทความ ล่าสุด
เพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้าน

ช่วยเหลือครอบครัวเด็กได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

แนะนำมูลนิธิฯ