หน้าแรก 9 ข่าวประชาสัมพันธ์ 9 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2017 หลักสูตรพัฒนาเด็กองค์รวม ภาษากะเหรี่ยง พระคริสตธรรมสิโลอัม เชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2017 หลักสูตรพัฒนาเด็กองค์รวม ภาษากะเหรี่ยง พระคริสตธรรมสิโลอัม เชียงใหม่

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ 30 มีนาคม 2017

(สมัครก่อน 28 กุมภาพันธ์ ลดค่าหน่วยกิต 10%)

ติดต่อสอบถาม โทร 086-1817237, 086-2007613 อีเมล Sbiglad@gmail.com

ดาวน์โหลด>> ใบสมัครหลักสูตรพัฒนาเด็ก ภาษากะเหรี่ยง 2017

ดาวน์โหลด>> ใบสมัครหลักสูตรพัฒนาเด็ก ภาษาไทย 2017

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ