หน้าแรก 9 ข่าวประชาสัมพันธ์ 9 รับ พระคัมภีร์ตามล่าหาขุมทรัพย์ สำหรับคริสตจักร ฟรี!

รับ พระคัมภีร์ตามล่าหาขุมทรัพย์ สำหรับคริสตจักร ฟรี!

*คริสตจักรในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุณารอฟังการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานของสภาฯ

*คริสตจักรที่ไม่ได้สังกัดสภาคริสตจักรฯ ให้แจ้งความจำนงมาที่มูลนิธิดรุณาทร โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

  1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ “ขอรับพระคัมภีร์” และ “แบบสำรวจการทำพันธกิจเด็กของคริสตจักร
  2. หลังจากกรอกแบบฟอร์มออนไลน์แล้ว ให้รอทางมูลนิธิดรุณาทรติดต่อกลับ (ภายใน 1 สัปดาห์) เพื่อยืนยันจำนวน วิธีการจัดส่ง ค่าขนส่งและการโอนเงินค่าขนส่ง (กรณีมีค่าขนส่ง)

ข้อควรทราบ:

  1. องค์กร หรือมูลนิธิ ที่อยู่ภายใต้คริสตจักรใดๆ ให้คริสตจักรนั้นเป็นผู้แจ้งความจำนง
  2. ไม่มีการคิดมูลค่าพระคัมภีร์ แต่หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดส่ง ทางคริสตจักรจะต้องรับผิดชอบเอง
  3. การรับพระคัมภีร์ มี 2 วิธี คือ
    •   วิธีที่ 1 : คริสตจักรมารับหนังสือได้ที่ มูลนิธิดรุณาทร จ.เชียงใหม่ (ตามแผนที่)
    •   วิธีที่ 2 : ส่งทางไปรษณีย์ หรือ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส โดยคริสตจักรจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งเอง

สอบถามเพิ่มเติม:  โปรดติดต่อ คุณนงนุช มีแตง โทร.084-6109181 (ช่วงเวลา 8.30น – 16.00)   

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ