9 หน้าแรก 5 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 ลงนามร่วมมือสนับสนุนเยาวชน

ลงนามร่วมมือสนับสนุนเยาวชน

เรื่องและภาพโดย กนกวรรณ ศรีพงศ์วรกุล

สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน และมูลนิธิดรุณาทร ร่วมกันสนับสนุนเยาวชนที่สนใจฝึกวิชาชีพการบริบาลผู้สูงอายุ จึงได้มีการร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ประสงค์ศึกษาในหลักสูตรการบริบาลผู้สูงอายุและผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง ที่โรงเรียนบริบาลผู้สูงอายุแมคเคน โดยจะสนับสนุนทุนการศึกษา รุ่นละ 10 ทุน  รุ่นต่อไปจะเปิดเรียน 28 ตุลาคม 2019 ผู้ที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนบริบาลผู้สูงอายุแมคเคน

 

 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
เพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้าน

ช่วยเหลือครอบครัวเด็กได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

แนะนำมูลนิธิฯ