สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน และมูลนิธิดรุณาทร ร่วมกันสนับสนุนเยาวชนที่สนใจฝึกวิชาชีพการบริบาลผู้สูงอายุ จึงได้มีการร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ประสงค์ศึกษาในหลักสูตรการบริบาลผู้สูงอายุและผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง ที่โรงเรียนบริบาลผู้สูงอายุแมคเคน โดยจะสนับสนุนทุนการศึกษา รุ่นละ 10 ทุน  รุ่นต่อไปจะเปิดเรียน 28 ตุลาคม 2019 ผู้ที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนบริบาลผู้สูงอายุแมคเคน

เรื่องและภาพโดย กนกวรรณ ศรีพงศ์วรกุล

หนังสือแนะนำ

เอกสารแนะนำการทำงาน
คอมแพสชั่น ประเทศไทย

คลังความรู้

แหล่งความรู้ เพื่องานพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบการอบรมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

พระคำแสนสนุก

สื่อการสอน บทเรียน และกิจกรรม รวีวารศึกษาสำหรับเด็กไทย

บทความ เรื่องราวล่าสุด

เพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้าน

ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19