ลงนามร่วมมือสนับสนุนเยาวชน

สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน และมูลนิธิดรุณาทร ร่วมกันสนับสนุนเยาวชนที่สนใจฝึกวิชาชีพการบริบาลผู้สูงอายุ จึงได้มีการร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ประสงค์ศึกษาในหลักสูตรการบริบาลผู้สูงอายุและผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง ที่โรงเรียนบริบาลผู้สูงอายุแมคเคน โดยจะสนับสนุนทุนการศึกษา รุ่นละ 10 ทุน  รุ่นต่อไปจะเปิดเรียน 28 ตุลาคม 2019 ผู้ที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนบริบาลผู้สูงอายุแมคเคน

เรื่องและภาพโดย กนกวรรณ ศรีพงศ์วรกุล

Comments