หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 วิถีการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

วิถีการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

กลุ่มน้อง ๆ เยาวชนจากคริสตจักรห้วยน้ำขาว โดยการนำของอาจารย์สมศักดิ์  คล่องกระโจนคีรี ได้มีโอกาสไปเรียนรู้วิถีการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนกับโจน จันได ที่ศูนย์การเรียนรู้พันพรรณ สวนเกษตรอินทรีย์เล็ก ๆ แห่งหนึ่งในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นทั้งบ้านที่อาศัยแบบถาวรและชั่วคราวของชาวชุมชน เป็นทั้งศูนย์เก็บเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน และสวนฝึกอบรมการอยู่แบบพึ่งตนเอง น้องๆได้มีโอกาสเรียนรู้การสร้างอาหารเอง ดูแลร่างกายด้วยวิถีธรรมชาติ สร้างบ้านด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ( บ้านดิน ) และประดิษฐ์เครื่องมือง่ายๆที่ช่วยลดการใช้พลังงาน เช่น เครื่องทำน้ำอุ่นพลังแสงอาทิตย์

แฝจา ชาญชนุวุฒิ  “ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้านด้วยดิน การทำอิฐด้วยดิน การผสมดนและการทำปุ๋ยหมัก ประทับใจในการสร้างบ้านด้วยดินเป็นการสร้างที่ไม่ต้องเสียเงินหรืองบประมาณในการสร้างและเป็นการสร้างโดยใช้ขั้นตอนง่ายๆ ผมจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและสอนให้ผู้อื่นปฎิบัติ”

ส่อลอย วิภาจำปา  “ผมได้นอนในบ้านดินได้กินอาหารปลอดสารพิษ ได้เรียนรู้การทำบ้านดิน การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบไม่ต้องใช่สารเคมี ผมเคยนึกเลยว่าดินจะสามารถสร้างบ้านได้ขนาดนี้เลยอยากทำให้ผมต้องการจะมีบ้านดินสักแห่งหนึ่งเลยครับ”

อนุวัฒน์  “ผมได้เรียนรู้เรื่องการผสมสีจากดินทั้งสีทาภายในและภายนอก เรื่องเครื่องกรองน้ำและการเผาถ่าน การสร้างบ้านดินนั้นมีความแข็งแรงมากกว่าการสร้างบ้านด้วยไม้และปูน สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือบ้านดินไม่ควรสร้างในพื้นที่ๆน้ำท่วมถึง บ้านดินมีความสวยงามและแข็งแรง การใช้ชีวิตแบบพอเพียงและไม่ต้องเสียเงินมาก ดินเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างและเราควรช่วยกันดูแลให้อยู่กับเราตลอดไปและนำมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากมาย ผมอยากกลับไปสร้างบ้านดินและปลูกพืชที่หลากหลายเก็บเมล็ดพันธุ์ให้กับรุ่นหลายต่อไปโดยเป็นเมล็ดพันธุ์แท้เท่านั้น”

เคน   “ดินคือสิ่งที่เรามองผ่านไปแต่ว่าเราไม่คิดว่าดินจะทำได้ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิด ดินทำได้หลายอย่างมา เช่นการทำบ้าน เพาะปลูก ผู้รู้สึกว่ามันดีมากๆครับ”

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ