9 หน้าแรก 5 สมัครงาน

สมัครงาน

คอมแพสชั่นประเทศไทยหรือมูลนิธิดรุณาทรเป็นองค์กรคริสเตียนที่ทำงานด้านการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมผ่านทางคริสตจักร และเรากำลังมองหาบุคลากรที่เป็นคริสเตียน (สัญชาติไทย) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (หากจบในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

เป็นองค์กรคริสเตียนที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนในรูปแบบของการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมผ่านทางคริสตจักร และเรากำลังมองหาบุคลากรที่
 • เป็นคริสเตียน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (หากจบในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีนิมิตและภาระใจในการทำพันธกิจเด็ก

NEW !!  Information Technology Support Technician : 1 Position


Knowledge, Skills and Abilities Required

 • Bachelor’s Degree in related field.
 • Responds to internal client requests for basic technical support, documenting, tracking and monitoring incidents to ensure a timely resolution.
 • Trouble shoots standard issues that are escalated from junior technicians to restore service and identify and resolve problems.
 • Performs desktop application deployments, client systems patching, hardware provisioning, and other general client support activities.
 • Performs system management functions related to system management toolsets such as Anti-virus and desktop management systems.
 • May provide technical advice to other technicians and offices.

 

Download รายละเอียด

 

NEW !!  Senior Manager of Partnership: 1 position


Knowledge, Skills and Abilities Required

 • Has a personal relationship with Jesus Christ.
 • Accountable for supporting, upholding, and engaging in Compassion's core "Cultural Behaviors" in all internal and external communication and relationships.
 • Bachelor's Degree in related field.
 • Relevant work experience required to enable the individual to be able to successfully perform the job as listed.
 • Certification in profession from nationally or internationally recognized organization, or similar credential.
 • Speak English and the relevant language(s) of the assigned area.
Download รายละเอียด

 

NEW !!  Senior Manager of Accounting: 1 position


Knowledge, Skills and Abilities Required

 • Has a personal relationship with Jesus Christ.
 • Accountable for supporting, upholding, and engaging in Compassion's core "Cultural Behaviors" in all internal and external communication and relationships.
 • Bachelor's Degree Accounting, Finance, Management Information Systems, Business Administration, or related discipline
 • Relevant work experience required to enable the individual to be able to successfully perform the job as listed.
 • Certification in profession from nationally or internationally recognized organization, or similar credential.
Download รายละเอียด

 

NEW !!  National Office M&E Listening Specialist: 1 position


Knowledge, Skills and Abilities Required

 • Has a personal relationship with Jesus Christ.
 • Fluency in reading, writing, and speaking English or Spanish. Fluency in local languages to lead focus group discussions with youth and FCP staff in the country of application.
 • Accountable for supporting, upholding, and engaging in Compassion's core "Cultural Behaviors" in all internal and external communication and relationships.
 • Bachelor's Degree in related field.
 • Five years’ experience working in this or similar position or field. It is beneficial to have research experience in an NGO setting. For the tasks, it is advantageous (not required) to have basic knowledge of participatory qualitative approaches, qualitative data gathering and analysis.
 • Certification in profession from nationally or internationally recognized organization, or similar credential.
Download รายละเอียด

 

Program Support Specialist -Youth Development: 1 position


Knowledge, Skills and Abilities Required

 • A Bachelor’s Degree in Child/Youth Development, Education, Social Work or other similar field
 • An understanding of the national education system as it relates to secondary & tertiary options
 • An understanding of vocational, technical & apprenticeship options with the local context
 • An understanding of the developmental milestones & patterns of youth 12+
 • Ability to review/analyze information, reach conclusions and make relevant decisions/recommendations
 • Ability to think programmatically and make recommendations/decisions based on this
 • Ability to coordinate and facilitate discussions across multiple working groups
Download รายละเอียด

 

Senior Manager of Partnership : 1 position


Knowledge, Skills and Abilities Required

 • Bachelor's Degree in related field.
 • Is accountable for the performance and results of multiple related teams
 • Develops departmental work plans guided by functional and organizational plans, impacts the department results by supporting and funding of projects, products, services and/or technologies
 • Decisions are guided by resource availability and organizational objectives
 • Full accountability for meeting talent (people) and fiscal (budget) goals for area of responsibility
 • Manages multiple related teams, sets departmental priorities and allocates resources to align with organizational objectives and annual plan
 • Guided by functional and organizational plans, impacts the department results by supporting and funding of projects, products, services and/or technologies
 • Provides leadership to at least two managers and senior level professional staff
Download รายละเอียด

 

Senior Manager Of Partnership : 1 Position


Knowledge, Skills and Abilities Required

 • Has a personal relationship with Jesus Christ.
 • Strategic and innovative mindset.
 • Cross Cultural mind set and excellence on Communication
 • Relevant work experience required at least 10 yrs.
 • Bachelor’s Degree in related field.
 • Speak English and / or the relevant language(s) of the assigned area.
 • Provides leadership to at least two managers and senior level professional staff.
 • May be required to travel up to 20% of normal schedule
Download รายละเอียด

 

Senior Manager Of Partnership : 1 Position
Yangon Based


Knowledge, Skills and Abilities Required

 • Has a personal relationship with Jesus Christ.
 • Strategic, Innovative and Cross-Cultural mindset.
 • Excellence on Communication.
 • Relevant work experience required at least 10 yrs.
 • Provides leadership to at least two managers and senior level professional staff.
 • Bachelor’s Degree in related field.
 • Fluent in English and/or the relevant language(s) of the assigned area.
 • May be required to travel up to 20% of normal schedule
Download รายละเอียด

 

Partnership Preparation Specialist : 1 Position
Yangon Based


Knowledge, Skills and Abilities Required

 • Has a personal relationship with Jesus Christ.
 • Bachelor's Degree in this or related field.
 • Able to communicate in English, Burmese or Karen.
 • Experience working in this or similar filed is an advantage.
 • Experience working in Holistic Child Development or Project Management or similar is an ad-vantage.
 • Serves church partners through assisting with initial interviews and assessments.
 • Assists with the church mobilization process, equipping all leads to participate in mobilization activities.
 • Monitors the preparation and selection process by tracking
Download รายละเอียด

 

Partnership Facilitator : 1 Position
Field Based In Myanmar


Knowledge, Skills and Abilities Required

 • Has a personal relationship with Jesus Christ.
 • Bachelor's Degree in this or related field.
 • Able to communicate in English, Burmese or Karen.
 • Experience working in this or similar filed is an advantage.
 • Experience working in Holistic Child Development or Project Management or similar is an ad-vantage.
 • Supports relationships with the pastor, church or project staff. Builds respect and trust with the church and community.
 • Assists with work plans and activities to reflect individual church needs.
 • Supports and encourages cluster level activities and resources.
 • Assists with the contextualization of child protection practices at church partners.
 • Required to travel up to 50% of normal schedule.
Download รายละเอียด

 

Accountant : 1 Position
Yangon Based


Knowledge, Skills and Abilities Required

 • Has a personal relationship with Jesus Christ.
 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance, Business Administration or related field.
 • Uses discretion and ingenuity to serve internal customers by answering financial reporting questions, giving insight into accounting principles, advising on proper recording of transactions, in-forming others of financial policies and procedures, as well as regular problem solving on basic accounting and finance issues.
 • Serves as a experienced resource on the organization’s financial general ledger system, including the chart of accounts, functional allocation, fund balances, segments and other attributes of the system.
 • Maintains monthly/annual financial close processes through preparation and/or review of key journal entries and account reconciliations, identifying and correcting errors as needed and occasionally providing analysis.
 • May prepare and distribute financial statement reports and provide additional information related to reports for appropriate actions and decision-making.
 • Able to communicate in English and Burmese, any other ethnic language is a plus.
Download รายละเอียด

 

Administrative Assistant : 1 Position
Yangon Based


Knowledge, Skills and Abilities Required

 • Has a personal relationship with Jesus Christ.
 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance, Business Administration or related field.
 • Schedules meetings, prepares agendas, records meeting minutes, coordinates travel arrangements, itineraries, and welcomes and hosts visitors.
 • Performs administrative support work such as answering phones, entering and retrieving electronic data or sorting and distribute mail.
 • Draft and/or proofread documents or forms and other correspondence such as official company records, external letters, and government filing, which may be confidential in nature.
 • May perform light manual labor such as delivering office supplies, arranging chairs, and setting up refreshments or brochures and displays.
 • May communicate with staff in other countries to facilitate processing of information or work product, follow-up on accuracy and process compliance, ensure clear understanding between functions as well as serve on project teams.
 • The assistant may assist in the creation, tracking and reporting for the department of work group supported and may administer ongoing basic programs and processes.
 • May order supplies or services, arrange for shipping or transportation, or provide other logistical services in accordance with standard practices and policies. May provide document recording or authentication service as required.
 • Able to communicate in English and Burmese, any other ethnic language is a plus.
Download รายละเอียด

 

Content Creator : 1 Position
Yangon Based


Knowledge, Skills and Abilities Required

 • Has a personal relationship with Jesus Christ.
 • Experience working in similar or related field is essential.
 • Bachelor's Degree in this or related field.
 • Able to travel to the project’s areas to capture video and photos to use in creative concepts and
  designs in response to communication strategies and goals.
 • Writes editorial content and short stories to share and support the work of Compassion and highlight
  the work of the churches and programs in the field.
 • Conducts video and/or photo acquisition, editing, and mastering of projects. Maintain high level
  of quality, conforming to professional standard in this field.
 • Professional language fluency in English and Burmese, any other ethnic language is a plus.
 • Result-oriented, self-motivated and has flexibility to work with multicultural team.
 • Required to travel up to 50% of normal schedule.
Download รายละเอียด

 

IT Contractor : 1 Position
Yangon Based


Knowledge, Skills and Abilities Required

 • Has a personal relationship with Jesus Christ.
 • Bachelor's Degree in this or related field.
 • Uses basic project coordination skills for monitoring and tracking deliverable, helping to maintain the project plan and budget on basic projects and assignments.
  • Supports the implementation of systems, tools, software and services for internal clients under the direction of a more senior specialist or supervisor. Further gathers and documents requirements and deliverable to support on time delivery of each deployment.
  • Performs hands-on fixes at the desktop level, including installing and upgrading software, in-stalling hardware, implementing file backups. Applies diagnostic utilities to aid in troubleshooting.
  • As directed, conducts simple security assessments of systems and applications to identify potential vulnerabilities. Further follows simple solution processes to mediate exploitable conditions on devices such as servers and intrusion detection systems.
  • Restores files or systems by conducting regular backup procedures. Updates procedure documentation as assigned.
  • As directed, supports IT operational infrastructure such as server rooms, hosting maintenance and troubleshooting, networking and servers.
  • Able to communicate in English and Burmese, any other ethnic language is a plus.
Download รายละเอียด

 

Program Trainer : 1 Position
Yangon Based


Knowledge, Skills and Abilities Required

 • Has a personal relationship with Jesus Christ.
 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance, Business Administration or related field.
 • Delivers content in skill based training in a few subject areas. Schedules training facilities, logistics and transportation for self and others, and prepare instructional materials. Also assesses skills and knowledge of participants, and prepares training reports to provide to supervisor.
 • Assist with presenting learning solutions including area such as child development, child protections, and health interventions. Combines platform delivery and a variety of facilitation skills to create meaningful and engaging group experiences. Participates in development and implementation activities contextualize content and reinforce key learning and asses effectiveness. Assesses and reports learner performance and training transfer.
 • Use dynamic learning environments to meet specific learning objectives, guiding participants, generally in mall group settings, through structured learning and interaction, often adjusting style as necessary for culture and knowledge level.
 • Delivers globally and locally developed content through understanding local context and ministry culture, training on different platforms/blended learning.
  Help ensure learning approach is contextualized with program staff to meet special learning needs of partners.
 • Able to communicate in English and Burmese, any other ethnic language is a plus.
Download รายละเอียด

 

Tour and Visits Specialist : 1 Position
Yangon Based


Knowledge, Skills and Abilities Required

 • Has a personal relationship with Jesus Christ.
 • Bachelor's Degree in this or related field.
 • Able to collaborate to provide first-hand experience and exposure to ministry programs for vision trips, sponsors and donors, ultimately to increase involvement and sponsorship of children.
 • Uses discretion and independent judgement to guard the project’s interest as well as the life and property of participants as best as possible.
 • Able to explains trip outcomes, collaborating with stakeholders to ensure field exposure trip quality and effectiveness.
 • Professional language fluency in English and Burmese, any other ethnic language is a plus.
 • Experience working in similar or related field is essential.
 • Result-oriented, self-motivated and has flexibility to work with multicultural team.
 • Required to travel up to 50% of normal schedule.
Download รายละเอียด

 

สวัสดิการของมูลนิธิดรุณาทร (Compassion)

 • ประกันสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ครอบคลุม สามี /ภรรยา และลูกๆ (80 % ของค่าใช้จ่ายจริง)
 • สวัสดิการด้านฟันสำหรับเจ้าหน้าที่ครอบคลุม สามี/ภรรยา และลูกๆ (50% - 100% ของค่าใช้จ่ายจริง)
 • ประกันชีวิต / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • Anniversary Gift (ทุกๆ 5 ปี ของการทำงาน)

ส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างหรือทางอีเมล

มูลนิธิดรุณาทร 57/7 ซอย 3 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร. 053-266-426-9 โทรสาร 053-240442
Website: www.compassionth.com
email: apply4job@compassion.com

Download ใบสมัคร