สมัครงาน

คอมแพสชั่นประเทศไทยหรือมูลนิธิดรุณาทรเป็นองค์กรคริสเตียนที่ทำงานด้านการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมผ่านทางคริสตจักร และเรากำลังมองหาบุคลากรที่เป็นคริสเตียน (สัญชาติไทย) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (หากจบในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

เป็นองค์กรคริสเตียนที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนในรูปแบบของการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมผ่านทางคริสตจักร และเรากำลังมองหาบุคลากรที่
 • เป็นคริสเตียน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (หากจบในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีนิมิตและภาระใจในการทำพันธกิจเด็ก

New  

Sponsor Donor Support Contractor:1 position


Knowledge, Skills and Abilities Required

 • Has a personal relationship with Jesus Christ.
 • Assists with coordinating the gathering of communication resources from the church partner.
 • Follows production schedules with deadlines and acts on feedback on the quality of information received.
 • Supports various field office staff to process marketing or external relations related information.
 • Generates, organizes, records, and tracks child, mother-child unit and student information and correspondence documents.
 • Helps monitor quality of documents and enters them into the database for dispatching.
 • Produces electronic child information by entering child and sponsorship data into database and produces database reports and maintains computer files. Also reviews, approves or rejects child information received.
 • Often provides some general administrative support.
Download รายละเอียด

 

Asia Regional Senior Program Support Specialist- CIV : 1 Position


Knowledge, Skills and Abilities Required

 • Has a personal relationship with Jesus Christ.
 • Key Transferable Competences:
  • Strategic Thinking
  • Relationship Management
  • Collaboration
  • Change Management (for introducing mindset change)
  • Customer service
  • Developmental Mindset
  • People Management (Leadership and Supervisory experience and skills)
 • Ideally ministry experience with churches as partners.  But other partnership management experience will be relevant and acceptable
 • Work experience & Education -10 -12 years’ experience working in this or similar position or field. Relevant education in this field would be preferable.
 • Ability to work with minimum supervision
 • May be required to travel up to 10-15% of normal schedule
Download รายละเอียด

 

Senior Manager Of Partnership : 1 Position


Knowledge, Skills and Abilities Required

 • Has a personal relationship with Jesus Christ.
 • Strategic and innovative mindset.
 • Cross Cultural mind set and excellence on Communication
 • Relevant work experience required at least 10 yrs.
 • Bachelor’s Degree in related field.
 • Speak English and / or the relevant language(s) of the assigned area.
 • Provides leadership to at least two managers and senior level professional staff.
 • May be required to travel up to 20% of normal schedule
Download รายละเอียด

 

Senior Manager Of Partnership : 1 Position
Yangon Based


Knowledge, Skills and Abilities Required

 • Has a personal relationship with Jesus Christ.
 • Strategic, Innovative and Cross-Cultural mindset.
 • Excellence on Communication.
 • Relevant work experience required at least 10 yrs.
 • Provides leadership to at least two managers and senior level professional staff.
 • Bachelor’s Degree in related field.
 • Fluent in English and/or the relevant language(s) of the assigned area.
 • May be required to travel up to 20% of normal schedule
Download รายละเอียด

 

Partnership Preparation Specialist : 1 Position
Yangon Based


Knowledge, Skills and Abilities Required

 • Has a personal relationship with Jesus Christ.
 • Bachelor's Degree in this or related field.
 • Able to communicate in English, Burmese or Karen.
 • Experience working in this or similar filed is an advantage.
 • Experience working in Holistic Child Development or Project Management or similar is an ad-vantage.
 • Serves church partners through assisting with initial interviews and assessments.
 • Assists with the church mobilization process, equipping all leads to participate in mobilization activities.
 • Monitors the preparation and selection process by tracking
Download รายละเอียด

 

Partnership Facilitator : 1 Position
Field Based In Myanmar


Knowledge, Skills and Abilities Required

 • Has a personal relationship with Jesus Christ.
 • Bachelor's Degree in this or related field.
 • Able to communicate in English, Burmese or Karen.
 • Experience working in this or similar filed is an advantage.
 • Experience working in Holistic Child Development or Project Management or similar is an ad-vantage.
 • Supports relationships with the pastor, church or project staff. Builds respect and trust with the church and community.
 • Assists with work plans and activities to reflect individual church needs.
 • Supports and encourages cluster level activities and resources.
 • Assists with the contextualization of child protection practices at church partners.
 • Required to travel up to 50% of normal schedule.
Download รายละเอียด

 

Accountant : 1 Position
Yangon Based


Knowledge, Skills and Abilities Required

 • Has a personal relationship with Jesus Christ.
 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance, Business Administration or related field.
 • Uses discretion and ingenuity to serve internal customers by answering financial reporting questions, giving insight into accounting principles, advising on proper recording of transactions, in-forming others of financial policies and procedures, as well as regular problem solving on basic accounting and finance issues.
 • Serves as a experienced resource on the organization’s financial general ledger system, including the chart of accounts, functional allocation, fund balances, segments and other attributes of the system.
 • Maintains monthly/annual financial close processes through preparation and/or review of key journal entries and account reconciliations, identifying and correcting errors as needed and occasionally providing analysis.
 • May prepare and distribute financial statement reports and provide additional information related to reports for appropriate actions and decision-making.
 • Able to communicate in English and Burmese, any other ethnic language is a plus.
Download รายละเอียด

 

Administrative Assistant : 1 Position
Yangon Based


Knowledge, Skills and Abilities Required

 • Has a personal relationship with Jesus Christ.
 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance, Business Administration or related field.
 • Schedules meetings, prepares agendas, records meeting minutes, coordinates travel arrangements, itineraries, and welcomes and hosts visitors.
 • Performs administrative support work such as answering phones, entering and retrieving electronic data or sorting and distribute mail.
 • Draft and/or proofread documents or forms and other correspondence such as official company records, external letters, and government filing, which may be confidential in nature.
 • May perform light manual labor such as delivering office supplies, arranging chairs, and setting up refreshments or brochures and displays.
 • May communicate with staff in other countries to facilitate processing of information or work product, follow-up on accuracy and process compliance, ensure clear understanding between functions as well as serve on project teams.
 • The assistant may assist in the creation, tracking and reporting for the department of work group supported and may administer ongoing basic programs and processes.
 • May order supplies or services, arrange for shipping or transportation, or provide other logistical services in accordance with standard practices and policies. May provide document recording or authentication service as required.
 • Able to communicate in English and Burmese, any other ethnic language is a plus.
Download รายละเอียด

 

Content Creator : 1 Position
Yangon Based


Knowledge, Skills and Abilities Required

 • Has a personal relationship with Jesus Christ.
 • Experience working in similar or related field is essential.
 • Bachelor's Degree in this or related field.
 • Able to travel to the project’s areas to capture video and photos to use in creative concepts and
  designs in response to communication strategies and goals.
 • Writes editorial content and short stories to share and support the work of Compassion and highlight
  the work of the churches and programs in the field.
 • Conducts video and/or photo acquisition, editing, and mastering of projects. Maintain high level
  of quality, conforming to professional standard in this field.
 • Professional language fluency in English and Burmese, any other ethnic language is a plus.
 • Result-oriented, self-motivated and has flexibility to work with multicultural team.
 • Required to travel up to 50% of normal schedule.
Download รายละเอียด

 

IT Contractor : 1 Position
Yangon Based


Knowledge, Skills and Abilities Required

 • Has a personal relationship with Jesus Christ.
 • Bachelor's Degree in this or related field.
 • Uses basic project coordination skills for monitoring and tracking deliverable, helping to maintain the project plan and budget on basic projects and assignments.
  • Supports the implementation of systems, tools, software and services for internal clients under the direction of a more senior specialist or supervisor. Further gathers and documents requirements and deliverable to support on time delivery of each deployment.
  • Performs hands-on fixes at the desktop level, including installing and upgrading software, in-stalling hardware, implementing file backups. Applies diagnostic utilities to aid in troubleshooting.
  • As directed, conducts simple security assessments of systems and applications to identify potential vulnerabilities. Further follows simple solution processes to mediate exploitable conditions on devices such as servers and intrusion detection systems.
  • Restores files or systems by conducting regular backup procedures. Updates procedure documentation as assigned.
  • As directed, supports IT operational infrastructure such as server rooms, hosting maintenance and troubleshooting, networking and servers.
  • Able to communicate in English and Burmese, any other ethnic language is a plus.
Download รายละเอียด

 

Program Trainer : 1 Position
Yangon Based


Knowledge, Skills and Abilities Required

 • Has a personal relationship with Jesus Christ.
 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance, Business Administration or related field.
 • Delivers content in skill based training in a few subject areas. Schedules training facilities, logistics and transportation for self and others, and prepare instructional materials. Also assesses skills and knowledge of participants, and prepares training reports to provide to supervisor.
 • Assist with presenting learning solutions including area such as child development, child protections, and health interventions. Combines platform delivery and a variety of facilitation skills to create meaningful and engaging group experiences. Participates in development and implementation activities contextualize content and reinforce key learning and asses effectiveness. Assesses and reports learner performance and training transfer.
 • Use dynamic learning environments to meet specific learning objectives, guiding participants, generally in mall group settings, through structured learning and interaction, often adjusting style as necessary for culture and knowledge level.
 • Delivers globally and locally developed content through understanding local context and ministry culture, training on different platforms/blended learning.
  Help ensure learning approach is contextualized with program staff to meet special learning needs of partners.
 • Able to communicate in English and Burmese, any other ethnic language is a plus.
Download รายละเอียด

 

Tour and Visits Specialist : 1 Position
Yangon Based


Knowledge, Skills and Abilities Required

 • Has a personal relationship with Jesus Christ.
 • Bachelor's Degree in this or related field.
 • Able to collaborate to provide first-hand experience and exposure to ministry programs for vision trips, sponsors and donors, ultimately to increase involvement and sponsorship of children.
 • Uses discretion and independent judgement to guard the project’s interest as well as the life and property of participants as best as possible.
 • Able to explains trip outcomes, collaborating with stakeholders to ensure field exposure trip quality and effectiveness.
 • Professional language fluency in English and Burmese, any other ethnic language is a plus.
 • Experience working in similar or related field is essential.
 • Result-oriented, self-motivated and has flexibility to work with multicultural team.
 • Required to travel up to 50% of normal schedule.
Download รายละเอียด

 

 

สวัสดิการของมูลนิธิดรุณาทร (Compassion)

 • ประกันสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ครอบคลุม สามี /ภรรยา และลูกๆ (80 % ของค่าใช้จ่ายจริง)
 • สวัสดิการด้านฟันสำหรับเจ้าหน้าที่ครอบคลุม สามี/ภรรยา และลูกๆ (50% - 100% ของค่าใช้จ่ายจริง)
 • ประกันชีวิต / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • Anniversary Gift (ทุกๆ 5 ปี ของการทำงาน)

ส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างหรือทางอีเมล

มูลนิธิดรุณาทร 57/7 ซอย 3 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร. 053-266-426-9 โทรสาร 053-240442
Website: www.compassionth.com
email: apply4job@compassion.com

Download ใบสมัคร