สมัครงาน

คอมแพสชั่นประเทศไทยหรือมูลนิธิดรุณาทรเป็นองค์กรคริสเตียนที่ทำงานด้านการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมผ่านทางคริสตจักร และเรากำลังมองหาบุคลากรที่เป็นคริสเตียน (สัญชาติไทย) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (หากจบในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

Download ใบสมัคร
เป็นองค์กรคริสเตียนที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนในรูปแบบของการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมผ่านทางคริสตจักร และเรากำลังมองหาบุคลากรที่
 • เป็นคริสเตียน (สัญชาติไทย)
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (หากจบในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีนิมิตและภาระใจในการทำพันธกิจเด็ก
 1. Supervisor of Accounting: 1 position หัวหน้าแผนกการเงิน
 2. Training Consultant ( Contractor ) : 2 positions ( Hpa An/Kya Inn/Hpa Pun)
 3. Training Consultant ( Contractor ) : 3 positions ( Shan State/Kayah State/Bago Division)
 4. Senior Manager Of Partnership : 1 Position (ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายคริสตจักรคู่มิตร) Please Submit your application before Jun 30, 2019
 5. Program Trainer I (Contractor ) : 1 position Field Based : Mea Sariang
 6. Sponsor Donor Support Contractor : 1 Position (Please Submit your application before May 3 , 2019)
 7. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมพันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัว (พนักงานสัญญาจ้าง) จำนวน 1 อัตรา
 8. Freelance Translator (Karen to English) ผู้แปลอิสระ (แปลจดหมายภาษากะเหรี่ยง-ภาษาอังกฤษ)
 9. Monitoring & Evaluation Specialist : 1 Position

สวัสดิการของมูลนิธิดรุณาทร (Compassion)

 • ประกันสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ครอบคลุม สามี /ภรรยา และลูกๆ (80 % ของค่าใช้จ่ายจริง)
 • สวัสดิการด้านฟันสำหรับเจ้าหน้าที่ครอบคลุม สามี/ภรรยา และลูกๆ (50% – 100% ของค่าใช้จ่ายจริง)
 • ประกันชีวิต / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • Anniversary Gift (ทุกๆ 5 ปี ของการทำงาน)

ส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างหรือทางอีเมลล์

มูลนิธิดรุณาทร 57/7 ซอย 3 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร. 053-266-426-9 โทรสาร 053-240442
Website: www.compassionth.com
email: apply4job@compassion.com

Download ใบสมัคร