9 หน้าแรก 5 สมัครงาน 5 Freelance Translator (Karen to English)

Freelance Translator (Karen to English)

ผู้แปลอิสระ (แปลจดหมายภาษากะเหรี่ยง-ภาษาอังกฤษ)

Download ใบสมัคร

ลักษณะการทำงาน

 1. แปลจดหมายเด็กจากภาษากะเหรี่ยงเป็นภาษาอังกฤษ
 2. แปลผ่านระบบคอมพิวเตอร์และใช้อินเตอร์เน็ตที่บ้าน
 3. ไม่กำหนดเวลาทำงาน
 4. จ่ายค่าตอบแทนตามชิ้นงาน

คุณสมบัติ

 1. มีทักษะอ่านและเขียน ภาษากะเหรี่ยงและภาษาอังกฤษ
 2. ใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตได้ดี
 3. ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 4. ตรงต่อเวลา

เงื่อนไข

 1. หากผ่านการสัมภาษณ์และทดสอบสามารถเริ่มงานได้ทันที
 2. สามารถมาเรียนรู้ระบบการแปล ที่สำนักงาน หรือ ผ่านโปรแกรม skype ได้ (ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง)
 3. ไม่จำกัดจำนวน , อายุ และ วุฒิการศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล โทร. 053-266426 ต่อ 401, 402 ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ 08:00 –16:30 น.)

Download ใบสมัคร