9 หน้าแรก 5 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 5 ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ 2560

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ 2560

โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิดรุณาทรและมหาวิทยาลัยพายัพ

เรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนของมูลนิธิฯ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพายัพ ระดับปริญญาตรี

น้องๆที่โครงการไหน สนใจสามารถส่งรายชื่อเพิ่มเติมมาได้นะค่ะ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2017  

สามารถ ดาว์นโหลดใบสมัครและหนังสือรับรอง ได้ด้านล่างนี้

  1. ใบสมัครโครงการเรื่องทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพและมูลนิธิดรุณาทรปีการศึกษา2560
  2. หนังสือรับรองจากที่ปรึกษา
  3. หนังสือรับรองจากผู้จัดการโครงการ

ข่าว-บทความ ล่าสุด