หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การอบรม 9 สร้างแกนนำเยาวชนและสตรีที่แม่สลิดหลวง

สร้างแกนนำเยาวชนและสตรีที่แม่สลิดหลวง

เรื่องและภาพ ธงชัย พงศ์ขจรไพโรจน์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2018 โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรแม่สลิดหลวง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน (DCCN) จัดอบรมสร้างแกนนำเยาวชนและสตรี เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้ที่มีปัญหาเรื่องสัญชาติ โดยจะมีหน้าที่ประสานกับหน่วยงานและเครือข่ายในการช่วยเหลือเรื่องสัญชาติตามกระบวนการต่อไป

 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ