สัญชาติ

เรื่องและภาพ โดย ปรีชา รุ้งประนมกร

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเด็กในโครงการและผู้ปกครองที่ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยแล้วในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ณ อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

นับเป็นความชื่นชมยินดีของพวกเราอีกครั้งหลังจากที่คริสตจักร เจ้าหน้าที่โครงการ และองค์กร CCDN ร่วมกันจัดทำข้อมูลสถานะบุคคลเพื่อยื่นขอสัญชาติให้เด็กและผู้ปกครอง  ในที่สุดเด็ก ๆ 39 คนและผู้ปกครอง 45 คน รวม 84 คนได้รับอนุมัติสัญชาติและทยอยไปถ่ายบัตรประชาชน โดยในวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา นายอำเภอแม่สะเรียงได้ทำการแจกบัตรประชาชนให้ทุกคนพร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตนร่วมกัน

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ