หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 สื่อมีเดียปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนของการรักษาความบริสุทธ์ทางเพศ

สื่อมีเดียปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนของการรักษาความบริสุทธ์ทางเพศ

ผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์  ชมรมสื่อมิเดียเด็กและเยาวชนคสัสเตอร์อมก๋อย และฮอด ได้ผลิตสื่อมีเดียปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของการรักษาความบริสุทธ์ทางเพศ  ในเดือนแห่งความรัก (กุมภาพันธ์ 2015 )

  1. TH 969 VTR รณรงค์รักษาความบริสุทธิ์ก่อนแต่งงาน
  2. TH306 VTR รักแท้มีอยู่จริง

  3. TH333 VTR รักแล้วรอหน่อย

  4. TH911 VTR รักแท้รอได้

  5. TH964 VTR รักแท้รอได้

  6. TH967 VTR  รักแท้รอได้

  7. TH975 VTR รักแท้รอได้

  8. TH 990  VTR รักแท้รอได้

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ