9 หน้าแรก 5 หนังสือ

หนังสือ

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_accordion active_tab=”false” collapsible=”yes”][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]Povery ปก

ปรัชญาของคอมแพสชั่น เรื่องความยากจน[/vc_column_text][vc_button title=”Download” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2014/11/Mobilizing-ChurchThai.pdf”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]cover

ปรัชญาของคอมแพสชั่น เรื่องคริสตจักร[/vc_column_text][vc_button title=”Download” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2015/01/Church1.pdf”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]CO 01 PartnershipPhilosophy_Final.eps

ปรัชญาของคอมแพสชั่น เรื่องการเป็นคู่มิตร[/vc_column_text][vc_button title=”Download” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2015/01/Partnershipสี-.pdf”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]Mobilizing ChurchThai

(คาวาห์)การขับเคลื่อนคริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน[/vc_column_text][vc_button title=”Download” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2015/01/Mobilizing-ChurchThai.pdf-1.pdf”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_separator color=”grey” accent_color=”#1e73be”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]QAVAH_MANUAL Ẻ»¡.indd

(คาวาห์)เด็กและเยาวชน[/vc_column_text][vc_button title=”Download” target=”_self” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2015/01/เด็กและเยาวชนคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง.pdf”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]QAVAH_MANUAL Ẻ»¡.indd

(คาวาห์)การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง[/vc_column_text][vc_button title=”Downlaod” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2015/01/การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง.pdf”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ-»¡

(คาวาห์)เตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ[/vc_column_text][vc_button title=”Download” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2015/01/การเตรียมความพร้อมCompleted.pdf”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]¡ÒÃÁÕÍÒËÒÃà¾Õ§¾Í-»¡

(คาวาห์)การมีอาหารเพียงพอ

[/vc_column_text][vc_button title=”Download” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2015/01/การมีอาหารเพียงพอCompleted.pdf”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_separator color=”grey” accent_color=”#1e73be”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]2nd story chapter edit_Page_01

พโสยอดนักพัฒนาแบบองค์รวม[/vc_column_text][vc_button title=”Download” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2015/01/Pa-So-พโส.pdf”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]เด็ก คริสตจักรและพันธกิจ

เด็ก คริสตจักร และพันธกิจ โดย แดน บริวสเตอร์[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]»¡Ë¹éÒ

จงตามหาเด็กคนนั้นและอีกเก้าสิบเก้าคน โดย แดน บริวสเตอร์[/vc_column_text][vc_button title=”Download” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2015/01/จงตามหาเด็กคนนั้น.pdf”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]4to14

หน้าต่าง 4/14 เปลี่ยนแปลงโลกด้วยคนรุ่นใหม่ โดย หลุยส์ บุช[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_separator color=”grey” accent_color=”#1e73be”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]เด็ก เล่ม 1

เด็กและเยาวชนในพันธกิจของพระเจ้า[/vc_column_text][vc_button title=”Download” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2015/01/book-1.pdf”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]เด็ก เล่ม 2

ที่ว่างสำหรับเด็กและเยาวชนในพันธกิจของพระเจ้า[/vc_column_text][vc_button title=”Download” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2015/01/book-2.pdf”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]เด็ก เล่ม 3

เด็กและเยาวชนเปรียบเหมือนคู่สัญญาในพันธกิจของพระเจ้า[/vc_column_text][vc_button title=”Download” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2015/01/book-3.pdf”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]Cover Compassion.eps

การปกป้องเด็ก (นโยบายของคอมแพสชั่น)[/vc_column_text][vc_button title=”Download” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2015/01/ปกป้องเด็ก.pdf”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_separator color=”grey” accent_color=”#1e73be”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]Print

การปกป้องเด็ก คู่มือ ตัวฉันเป็นของฉัน

โดย มูลนิธิดรุณาทร[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]คุ่มือพี่เลี้ยงน้องเลี้ยง

คู่มือพี่เลี้ยงน้องเลี้ยง[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]CSP ebook

เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย (CSP e-book)[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]Church_the transformating community01

คริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน[/vc_column_text][vc_button title=”Download” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2015/01/Church_the-transformating-community.pdf”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]Print[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

สำหรับสอนเด็กเล็ก 3-8  ปี

[/vc_column_text][vc_column_text]

บทเรียนรวีสำหรับเด็กวัย 3-5 ปี

[/vc_column_text][vc_column_text]

บทเรียนด้านความรู้และสติปัญญา 3-5 ปี

[/vc_column_text][vc_accordion][vc_accordion_tab title=”หลักสูตร ปีที่ 1 “][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1-10″ tab_id=”1417415473-1-94”][vc_column_text]

บทที่ 1 ประสาทสัมผัสการได้ยิน
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 2 ประสาทสัมผัสการดมกลิ่น
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 3 ประสามสัมผัสการสัมผัส
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 4 ประสามสัมผัสการลิ้มรส
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 5 ประสาทสัมผัสการมองเห็น
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 6  ประสามสัมผัสทั้ง ห้า
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 7 แนะนำให้รู้จักสี
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 8  การผสมสี
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 9  สายรุ้ง
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 10  การบอกตำแหน่ง
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 11-18″ tab_id=”1417415473-2-90″][vc_column_text]

บทที่ 11 ชุดของขนาดทั้งสาม
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 12  สิ่งปลูกสร้าง
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 13  แรงดึงดูดของโลก
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 14 หมู่บ้าน หรือ ชุมชนของฉัน
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 15  จุดเด่นของธรรมชาติในท้องถิ่น ดินและน้ำ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 16 A สัตว์ต่าง ๆ ในท้องถิ่น
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 16 B  แมลงต่าง ๆ ในท้องถิ่น
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 17 A  นกในท้องถิ่น
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 17 B ปลาต่าง ๆ ในท้องถิ่น
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 18   อากาศในท้องที่  – ลมฝน และพายุ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 19-28″ tab_id=”1417416504277-2-0″][vc_column_text]

 
บทที่ 19  อากาศในท้องที่  ดวงอาทิตย์และสายลม
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 20  อากาศในท้องที่ ความแห้งแล้ง และน้ำท่วม
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 21 วิธีเดินทางด้วยกำลังตนเอง
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 22  การเดินทางด้วยยานพาหนะ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 23  สวนหลังบ้าน
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 24  ฟาร์มในท้องที่ของฉัน
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 25  ตลาดในท้องที่ของฉัน
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 26  สัตว์ปีกและไก่
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 27  สัตว์ใหญ่ – ในฟาร์ม
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 28  สัตว์ที่ช่วยทำงาน
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 29-38″ tab_id=”1417416708914-3-3″][vc_column_text]

บทที่ 29 พืชชนิดต่างๆในท้องถิ่น
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 30 ส่วนต่าง ๆ ของพืช
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 31  การดูแลพืช
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 32  แหล่งน้ำในท้องถิ่น
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 33  การใช้น้ำแบบต่าง  
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 34  การกักเก็บน้ำ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 35  งานในท้องถิ่น
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 36  ต่างคนต่างงาน
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 37 เครืองมือในการทำงาน
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 38 งานส่วนตัว
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 39-42″ tab_id=”1417416799973-4-7″][vc_column_text]

บทที่ 39  พระคัมภีร์เป็นเรื่องของพระเจ้า
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 40  วิธีการเล่าเรื่อง
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 41 การเล่าเรื่องของตนเอง
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 42  วันสำคัญของชาติ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”หลักสูตร ปีที่ 2″][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1-10″ tab_id=”1417415473-1-94″][vc_column_text]

CO3-5Y2L01 ระบบประสาทของการได้ยิน
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L02 ประสาทของการได้กลิ่น
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L03 ประสาทของการสัมผัส
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L04 ประสาทในการรู้รส
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L05 ประสาทของการมองเห็น
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L06 ทบทวนประสาทสัมผัสทั้งห้า
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L07 แนะนำให้รู้จักสีต่าง ๆ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L08 การผสมสี
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L09 รุ้งกินน้ำ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L10 คำที่บอกถึงตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 11-20″ tab_id=”1417415473-2-90″][vc_column_text]

CO3-5Y2L11 วัตถุสามขนาด
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L12 หมู่บ้านเมืองของฉัน
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
CO3-5Y2L13 สภาพของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดินและน้ำ)
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L14 สัตว์และแมลงประจำท้องถิ่น
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L15 นกและปลาประจำท้องถิ่น
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L16 อากาศในท้องถิ่น ฝนพายุ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L17 ดินฟ้าอากาศในท้องถิ่น ดวงอาทิตย์ลม
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L18 ดินฟ้าอากาศในท้องถิ่น ความแห้งแล้งน้ำท่วม
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L19 ภูเขาไฟระเบิด
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L20 พายุเฮอร์ริเคน  พายุไต้ฝุ่น
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 21-29″ tab_id=”1417417534320-2-0″][vc_column_text]

CO3-5Y2L21 น้ำท่วม
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L22 สวนครัว
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L23 ฟาร์มในท้องถิ่น
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L24A ตลาดในท้องถิ่น
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L24B ปลามาจากทะเล  ทะเลสาบ  แม่น้ำ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L25 สัตว์ปีก
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
CO3-5Y2L26 สัตว์ใหญ่
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
CO3-5Y2L27 สัตว์ใช้งาน
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L28 พืชผักในท้องถิ่น
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
CO3-5Y2L29 ส่วนต่าง ๆ ของพืช
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 30-39″ tab_id=”1417417700109-3-4″][vc_column_text]

CO3-5Y2L30 การดูแลพืชผัก
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
CO3-5Y2L31 แหล่งน้ำของท้องถิ่น
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L32 การใช้น้ำ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
CO3-5Y2L33 การเก็บรักษาน้ำ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L34 ของเครื่องใช้ในการทำอาหาร
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
CO3-5Y2L35 การชั่งตวงแบบง่าย ๆ ในสูตรการทำอาหาร
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L36 ทำอาหารพื้นบ้านแบบง่าย ๆ ตอนที่1
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
CO3-5Y2L37 ทำอาหารพื้นบ้านแบบง่าย ๆ ตอนที่2
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L38 เมือง  หมู่บ้านอื่น ๆ จะไปที่นั่นได้อย่างไร
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L39 การติดต่อสื่อสารกับสถานที่อื่น ๆ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 40-46″ tab_id=”1417417763269-4-5″][vc_column_text]

CO3-5Y2L40 ฉันรู้ว่าผู้อุปการะฉันอยู่ที่ไหน
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L41 พระคัมภีร์คือเรื่องราวของพระเจ้า
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L42  เรื่องจริงกับเรื่องสมมุติ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L43 เราจะเล่าเรื่องอย่างไร
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L44 จะเล่าเรื่องอย่างไร
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L45 การเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเอง
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO3-5Y2L46 การเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเอง
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

บทเรียนด้านจิตวิญญาณ อายุ 3-5 ขวบ

[/vc_column_text][vc_accordion][vc_accordion_tab title=”หลักสูตร ปีที่ 1″][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1 – 10″ tab_id=”1416978877-1-10″][vc_column_text]

บทที่ 1 แนะนำให้รู้จักพระคัมภีร์
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 2 พระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 3 พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 4 อาดัมและเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้า
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 5 เรื่องโนอาห์ต่อเรือ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 6 พระสัญญาเรื่องรุ้งกินนำ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 7 อับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้า
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 8 เสื้อคลุมตัวสวยของโจเซฟ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 9 โจเซฟในเมืองอียิปต์
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 10 โจเซฟให้อภัยพวกพี่ ๆ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 11 – 20 ” tab_id=”1416978877-2-67″][vc_column_text]

บทที่ 11 ทารกน้อยโมเสสในแม่น้ำ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 12 โมเสสและพุ่มไม้ที่ไม่ไหม้ไฟ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 13 โมเสสข้ามทะเลแดง
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 14  พระบัญญัติ 10 ประการ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 15  โยชูวาจำการช่วยเหลือของพระเจ้าได้
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 16 โยชูวาและกำแพงเมืองเยริโค
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 17 เดวิดเด็กเลี้ยงแกะ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 18 หนุ่มน้อยเดวิดได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 19 เดวิดชนะโกเลแอท
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 20 มิตรภาพระหว่างเดวิดและโจนาธาน
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 21 – 30″ tab_id=”1416978914105-2-3″][vc_column_text]

บทที่ 21 โซโลมอนกษัตริย์ผู้ฉลาด
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 22  เอลิยากับหญิงหม้าย
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 23 ราชินีเอสเธอร์ผู้ทรงช่วยประชากรของพระองค์
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 24 เรื่องแดเนียล
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 25 โยนาห์และปลายักษ์
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 26  พระเยซูทรงประสูติ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 27 วัยเติบโตของพระเยซู
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 28  พระเยซูและยอห์น
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 29 พระเยซูทรงแต่งตั้งสาวก
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 30 คำเทศนาบนภูเขาของพระเยซู
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 31 – 40″ tab_id=”1416981992486-3-5″][vc_column_text]

one_half] บทที่ 31 การสร้างบ้านบนศิลา[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 32 พระเยซูห้ามลมพายุ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 33 พระเยซูทรงเลี้ยงคนห้าพัน
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 34 พระเยซูทรงรักษาคนง่อย
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 35  อุปมาการหว่านเมล็ดพืช
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 36  พระเยซูรักษาคนโรคเรื้อน
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 37 พระเยซูกับเด็กน้อย
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 38 เรืองชาวสะมาเรียผู้ใจดี
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 39  แกะผู้หลงหาย
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 40  ลูกน้อยผู้หลงหาย
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 40 – 46″ tab_id=”1416982354356-4-7″][vc_column_text]

บทที่ 41 พระเยซูทรงเปลี่ยนแปลงศักเคียส
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 42 พระเยซูได้รับการต้อนรับสู่กรุงเยรุซาเล็ม
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 43 พระกายาหารครั้งสุดท้ายของพระเยซู
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 44 ข่าวประเสริฐ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 45  อาหารเช้ากับพระเยซู
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 46 พระเยซูเสด็จสู่สวรรค์
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”หลักสูตร ปีที่ 2″][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1 -10″ tab_id=”1416979331-1-27″][vc_column_text]

SP3-5Y2L01 พระคัมภีร์คือจดหมายรักจากพระเจ้า
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L02 ในปฐมกาล – พระเจ้าทรงสร้างวัน คืน ทะเล และ แผ่นดิน
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L03 ในปฐมกาล – พระเจ้าทรงสร้างพืชและสัตว์
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L04 ทบทวนถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L05 แผนการของพระเจ้าที่วางไว้สำหรับครอบครัว
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L06 โนอาห์และครอบครัวออกจากเรือ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L07 พระสัญญาของพระเจ้าและสายรุ้งเครื่องหมายแห่งพันธสัญญา 1
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L08 อับบราฮัม บิดาของเหล่าประชาชาติ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L09 ความฝันของโยเซฟ  การวางแผนสำหรับอนาคต
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L10 โยเซฟและการพบกันอีกครั้งของเหล่าพี่น้อง
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 11 – 20″ tab_id=”1416979331-2-45″][vc_column_text]

SP3-5Y2L11 ทารกโมเสสและพระธิดาแห่งอียิปต์
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L12 โมเสสซื่อสัตย์ต่อประชาชนของเขา
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L13 โมเสสและหายนะในอียิปต์
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L14  พระเจ้าทรงประทานอาหารแก่คนของพระองค์
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L15 มนุษย์หลงลืมพระเจ้า
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L16 โยชูวาข้ามแม่น้ำจอร์แดน
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L17 กิเดโอนเชื่อฟังพระเจ้า
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L18 ดาวิดแต่งบทสดุดีมากมาย
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L19 ดาวิดและเจ้าชายขาพิการ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L20 โซโลมอนปกครองอย่างชาญฉลาด
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 21 – 30″ tab_id=”1416984022016-4-1″][vc_column_text]

SP3-5Y2L21 โซโลมอนแต่งสุภาษิตมากมาย
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L22 เอลียาห์และไฟแห่งพระเจ้า
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L23 เอลียาห์และรถเพลิงกับม้าเพลิง
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L24 เอลีชาและโรคเรื้อนของนามาน
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L25 โยนาห์และปลาใหญ่
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L26 ชายผู้กล้า3คนกับเตาไฟหลอม
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L27 การประสูติของพระเยซู (โหราจารย์เข้าเฝ้าพระเยซู)
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L28 พระเยซูช่วงวัยเด็ก ทรงอยู่ในพระวิหาร
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L29 การเทศนาบนภูเขา การอธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซู
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L30 การเทศนาบนภูเขา เรื่องทรัพย์สมบัติ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 31 – 40″ tab_id=”1416983923223-3-2″][vc_column_text]

SP3-5Y2L31 การเทศนาบนภูเขา บ้านบนศิลา
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L32 พระเยซูทรงเดินบนน้ำ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L33 พระเยซูทรงรักษาบารทิเมอัสคนตาบอด
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L34 พระเยซูทรงรักษาผู้คนที่สระเบธซาธา
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L35 พระเจ้าทรงห่วงใยนกกระจาบและพวกเรา
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L36 พระเยซูทรงรักเด็กๆ
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L37 สองพี่น้อง มารธาและมารีย์
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L38 พระเยซูคือเถาองุ่น  
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L39 พระเยซูและลาซารัส  
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L40 งานเลี้ยงอันยิ่งใหญ่  
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 41 – 46″ tab_id=”1416979552640-2-10″][vc_column_text]

SP3-5Y2L41 พระเยซูคือขนมปัง(อาหาร)แห่งชีวิต
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L42 เทศกาลปัสกา- เส้นทางสู่ไม้กางเขน
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L43 การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูและการฝังร่างของพระองค์  
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L44 พระเยซูยังทรงพระชนม์
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L45 พระเยซูทรงพบพระสหายบนถนน
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP3-5Y2L46 พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์กับพระสัญญาสุดท้าย – การขึ้นสวรรค์ของพระเยซูคริสต์
 ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

บทเรียนด้านสุขภาพร่างกาย อายุ 3-5 ขวบ

[/vc_column_text][vc_accordion][vc_accordion_tab title=”หลักสูตร ปีที่ 1″][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1 – 10″ tab_id=”1416980126-1-14″][vc_column_text]

บทที่ 1  ฉันสามารถดูแลหูของฉันได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 2 ฉันสามารถดูแลจมูกของฉันได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 3 ฉันสามารถดูแลมือฉันได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 4 ฉันสามารถรับรู้รสที่แตกต่างกัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 5  ฉันสามารถดูแลตาฉันได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 6 พระเจ้าประทานขาให้ฉัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่  7  ฉันทำสิ่งมหัศจรรย์ได้ด้วยขาของฉัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 8 พระเจ้าทรงประทานแขนให้ฉัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 9 ฉันสามารถช่วยคนอื่นด้วยแขนและขาของฉัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 10 ฉันสามารถทำสิ่งมหัศจรรย์ได้ด้วยมือของฉัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 11 – 20″ tab_id=”1416980126-2-89″][vc_column_text]

บทที่ 11 ฉันสามารถวาดด้วยมือของฉัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 12  ฉันสามารถเย็บด้วยมือของฉัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 13 ฉันสามารถหยิบสิ่งของเล็กๆด้วยมือของฉัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 14 ฉันสามารถสร้างสิ่งของด้วยมือของฉัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 15  พระเจ้าทรงประทานเท้าทั้งสองข้างให้ฉัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 16 คนง่อยและเท้าของเขา
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 17  ฉันสามารถวิ่งได้ด้วยขาและเท้าของฉัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 18  พระเจ้าทรงประทานใบหน้าให้ฉัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 19 พระเจ้าทรงประทานร่างกายที่มหัศจรรย ์แก่ฉัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 20  ฉันรู้จักอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 21 – 30″ tab_id=”1416980729399-2-6″][vc_column_text]

บทที่ 21 ผมสามารถจัดการเรื่องอาหารได้อย่างเหมาะสม
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 22 ฉันสามารถเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 23  การเลือกรับประทานอาหารว่างที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 24 ฉันช่วยล้างจานได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 25  ฉันสามารถปลูกพืชที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 26  ฉันรู้จักส่วนของพืชที่กินได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 27  ฉันดูสะอาด  ฉันดูดี
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 28  การดูแลฟันให้สะอาด
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 29  ฉันสามารถดูแลผมของฉันได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 30  ฉันสามารถดูแลห้องน้ำได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 31 – 39″ tab_id=”1416980732218-3-7″][vc_column_text]

บทที่ 31  ฉันช่วยดูแลบ้านให้สะอาดได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 32  ฉันล้างมือให้สะอาดได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 33ฉันสามารถป้องกันไม่ให้เป็นหวัดได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่  34 ฉันสามารถช่วยป้องกันโรคอื่น ๆ ได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 35  ฉันต้องการนอนหลับ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 36 ฉันต้องการออกกำลังกาย
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 37 ฉันเล่นอย่างปลอดภัย
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 38 ความปลอดภัยบนท้องถนน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 39 ฉันรู้เรื่องเกี่ยวกับไฟ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 40 – 42″ tab_id=”1416980734307-4-10″][vc_column_text]

บทที่ 40 A ฉันรู้จักวิธีป้องกันตนเอง ตอนที่ 1
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 40 B ฉันรู้จักวิธีป้องกันตนเอง ตอนที่ 2
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 41 เจ้าหน้าที่อนามัยเป็นเพื่อนของฉัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 42 ฉันกำลังเติบโตและสุขภาพแข็งแรง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”หลักสูตร ปีที่ 2″][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1 – 10 ” tab_id=”1416980126-1-14″][vc_column_text]

 
PH3-5Y2L01 ฉันเป็นคนพิเศษสำหรับพระเจ้า
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L02 คนเราเหมือนกัน-คนเราแตกต่างกัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L03 คนหูหนวกเป็นคนสำคัญสำหรับพระเจ้า
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L04 คนตาบอดเป็นคนสำคัญสำหรับพระเจ้า
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L05 พระเยซูทรงรักษาคนตาบอด
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L06 พระเจ้าทรงสร้างทุกคนให้แตกต่างกัน พระองค์ทรงรักเราทุก
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L07 ดาวิดกับเมฟีโบเชท
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L08 พระเยซูทรงรักผู้เจ็บป่วย
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L09 พระเยซูกับคนโรคเรื้อน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L10 ครอบครัวคืออะไร
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 11 – 20 ” tab_id=”1416980126-2-89″][vc_column_text]

PH3-5Y2L11 ใครบ้างที่เป็นเพศชาย
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L12 ใครบ้างที่เป็นเพศหญิง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L13 พี่น้องของฉัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L14 ญาติๆของฉัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L15 คริสตจักรคืออะไร
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH3-5Y2L16 ฉันสามารถช่วยงานที่คริสตจักรและที่โครงการของมูลนิธิดรุณาทรได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L17 คริสตจักรในยุคแรกๆและผู้นำของคริสตจักร
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L18 คนทำงานในชุมชนของฉัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L19 ฉันสามารถเป็นเพื่อนที่ดีได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L20 เพื่อนบ้านที่ดี
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 21 – 30 ” tab_id=”1416981595993-2-4″][vc_column_text]

PH3-5Y2L21 พระเจ้าทรงสร้างโลกที่เต็มไปด้วยสีสัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L22 พระเจ้าทรงสร้างฤดูกาล
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L23 อาหารที่ดี, อาหารเพื่อสุขภาพ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L24 การทำความสะอาดอาหารและเตรียมอาหารสำหรับทำอาหาร
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L25 ขนมที่มีประโยชน์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L26 พืชที่ฉันสามารถทานได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L27 มีอากาศทุกที่
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L28 ฉันสามารถรักษาอากาศให้บริสุทธิ์ได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L29 น้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH3-5Y2L30 มลพิษเป็นอันตราย
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 31 – 43 ” tab_id=”1416981630464-3-1″][vc_column_text]

 
PH3-5Y2L31 น้ำนี้ปลอดภัยสำหรับการดื่มได้อย่างไร
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L32 ปลอดภัยจากน้ำและไฟ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L33 ฉันสะอาดสะอ้านและดูดี
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH3-5Y2L34 ฉันสามารถดูแลฟันของฉันได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L35 ฉันสามารถดูแลผมของฉันได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L36 ฉันสามารถดูแลห้องน้ำได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L37 ฉันสามารถช่วยดูแลบ้านของฉันได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L38 ฉันจะล้างมือของฉันเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L39 ฉันสามารถป้องกันการติดหวัดได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L40 ฉันสามารถป้องกันโรค(ที่เกิดในพื้นที่)อื่นๆได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L41 ฉันต้องนอนหลับ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L42 ฉันต้องออกกำลังกาย
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH3-5Y2L43 แมลงที่เป็นมิตรและแมลงที่เป็นอันตรายในบริเวณที่ฉันอยู่
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

บทเรียนด้านอารมณ์สังคม อายุ 3-5 ขวบ

[/vc_column_text][vc_accordion][vc_accordion_tab title=”หลักสูตร ปีที่ 1 “][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1 – 8″ tab_id=”1416984681-1-98”][vc_column_text]

 
บทที่ 1 เอกลักษณ์ในพระคริสต์ ตอนที่ 1
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 2 เอกลักษณ์ในพระคริสต์ ตอนที่ 2
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 3 ฉันคือใคร ตอนที่ 1
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 4 ฉันคือใคร ตอนที่ 2
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 5 การเลือกสิ่งที่ชอบ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 6ตัวตนของฉันในประเพณีและชุมชนที่ฉันอยู่
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 7 A การแสดงอารมณ์—ฉันมีความสุข
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 7 B การแสดงอารมณ์-ฉันเสียใจ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 8A การแสดงอารมณ์- ฉันกลัว
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 8B การแสดงอารมณ์-ฉันโกรธ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 9 – 16″ tab_id=”1416984681-2-79″][vc_column_text]

บทที่ 9 การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 10 มารยาทในการรอคอย
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 12 การแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึก
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 13 ฉันทำเองได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 14 ฉันทำได้หากมีใครช่วยบ้าง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 15  ฉันมีความสุขในเพศที่ฉันเป็น
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 16 ฉันให้เกียรติเพศตรงข้าม
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 17 – 24″ tab_id=”1416985033082-2-9″][vc_column_text]

บทที่ 17 ฉันให้เกียรติร่างกายของฉัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 18 ฉันมีขอบเขตส่วนตัวที่มั่นคง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 19  ฉันให้เกียรติความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 20 การพูดปกป้องความเป็นส่วนตัวของฉัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 21 การใช้การกระทำเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของฉัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 22 ฉันมีแผนเพื่อความปลอดภัย
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 23  ฉันรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือที่ไหน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 24ฉันรู้ความแตกต่างระหว่างความลับที่ดีและไม่ดี
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 25 – 34″ tab_id=”1416985035636-3-3″][vc_column_text]

 
บทที่ 25 การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทาง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 26  การสื่อความคิดและความรู้สึกของฉันให้คนอื่นรู้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 27 ฉันสื่อความจำเป็นและความต้องการของฉันให้คนอื่นรู้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 28 การแก้ข้อขัดแย้ง ตอนที่ 1
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 29 การแก้ข้อขัดแย้ง ตอนที่ 2
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 30 การสื่อสารโดยปราศจากการก้าวร้าว แบบที่ 1
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 31 การสื่อสารโดยปราศจากการก้าวร้าว แบบที่ 2
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 32การจัดการกับความโกรธ  1
าษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 33 การจัดการกับความโกรธ 2
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 34 เชื่อฟังด้วยดีแม้ไม่เต็มใจ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 35 – 43″ tab_id=”1416985041260-4-2″][vc_column_text]

บทที่ 35 การแบ่งปันเวลาและสิ่งของเครื่องใช้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 36 การมีมุมานะไม่ย่อท้อ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 37 การให้และการรับการอภัย
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 38 การควบคุมตนเอง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 39 การพัฒนาการเห็นคุณค่าแห่งตน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 40การปรับเปลี่ยนอารมณ์ด้วยการพูดกับตนเอง ตอนที่ 1
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 41การปรับเปลี่ยนอารมณ์ด้วยการพูดกับตนเอง ตอนที่ 2
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 42 การพัฒนาจิตวิญญาณที่มีความเห็นอกเห็นใจ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 43  การพัฒนาความเห็นอกเห็นใจ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”หลักสูตร ปีที่ 2″][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1 – 10 ” tab_id=”1416986135-1-14″][vc_column_text]

 
SE3-5Y2L01 เอกลักษณ์ในพระคริสต์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L02 …………………………… 
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L03 ฉันเป็นใคร ส่วนที่ 1
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L04 ฉันเป็นใคร ส่วนที่ 2
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L05 แผนความปลอดภัย
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L06 การรู้วิธีขอความช่วยเหลือและการสนับสนุน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L07 การสื่อความรู้สึกสำนึกเสียใจ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L08 อารมณ์ขัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L09 การปรับเปลี่ยนมุมมอง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L10 เราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้า
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 11 – 20 ” tab_id=”1416986135-2-45″][vc_column_text]

SE3-5Y2L11การรับรู้ถึงหน้าที่ในครอบครัว
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L12 เข้าใจถึงประโยชน์ของการเชื่อฟัง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L13 การสำแดงความรักและเคารพในครอบครัว
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L14 ยอมรับความรับผิดชอบในครอบครัว
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L15 การเลือกคบเพื่อนที่มีความเชื่อในพระเจ้า
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L16 คุณสมบัติของเพื่อนที่ดี
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L17 คุณสมบัติของเพื่อนที่ซื่อสัตย์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L18 การเป็นเพื่อนที่ดีด้วยการผลัดเปลี่ยนและแบ่งปัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L19 ความเห็นอกเห็นใจ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L20 การเป็นเพื่อนเล่นที่ดี
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 21 – 30 ” tab_id=”1416986365032-2-4″][vc_column_text]

SE3-5Y2L21 การเล่นและการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L22 การแสดงออกทางอารมณ์ ส่วนที่ 1
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE3-5Y2L23 การแสดงออกทางอารมณ์ ส่วนที่ 2
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L24 มรรยาทที่ดี
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L25 การดูแลตนเอง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L26 สภาพแวดล้อมในชุมชน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L27 การให้เกียรติคนอื่นๆ ในชุมชน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L28 การเคารพสิทธิของผู้อื่นในชุมชน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L29 การรับรู้ถึงสิทธิส่วนบุคคลในชุมชน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L30 ฝึกฝนการเป็นพลเมืองที่ดีโดยการช่วยเหลือผู้อื่น
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 31 – 41″ tab_id=”1416986367691-3-3″][vc_column_text]

 
SE3-5Y2L31 พลเมืองที่ดี กับความซื่อสัตย์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L32 ฝึกฝนการเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนโดยการปฏิบัติตามกติกา
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L34 การพึ่งพาพระเจ้ามากกว่าตนเอง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L35 ความสำคัญของการเป็นผู้รับใช้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L36 การให้ความสำคัญต่อความจำเป็นและความต้องการของผู้อื่น
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L37 การสร้างความน่าเชื่อถือ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L38 การทำงานทุกอย่างให้ดีที่สุด
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L39 การพัฒนาความซื่อสัตย์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L40  ความซื่อสัตย์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SE3-5Y2L41 เข้าใจและเห็นคุณค่าของกฎระเบียบ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

  บทเรียนรวีสำหรับเด็กวัย 6-8 ปี

[/vc_column_text][vc_column_text]

บทเรียนด้านความรู้และสติปัญญา 6 – 8 ปี

[/vc_column_text][vc_accordion][vc_accordion_tab title=”หลักสูตรปีที่ 2″][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1 – 7 ” tab_id=”1420465604-1-28″][vc_column_text]

CO6-8Y2L01 สำรวจหาพรสวรรค์ และความสามารถที่มีในด้านต่างๆ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO6-8Y2L02 สำรวจหาพรสวรรค์ และความสามารถที่มีในด้านต่างๆ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO6-8Y2L03 การสร้างสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเรียน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO6-8Y2L04 กิจกรรมการจัดหมวดหมู่
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO6-8Y2L05 การใช้รูปภาพเพื่อช่วยให้เข้าใจในเนื้อหาของตำรา
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO6-8Y2L06 การใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วให้เกิดผล
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO6-8Y2L07 การคาดการณ์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 8 – 14 ” tab_id=”1420465604-2-50″][vc_column_text]

CO6-8Y2L08 การเล่าเรื่องที่ได้จากการอ่าน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
CO6-8Y2L09 การจัดลำดับ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
CO6-8Y2L10 การใช้น้ำ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
CO6-8Y2L11 วัฏจักรของน้ำ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
CO6-8Y2L12 การปนเปื้อนในน้ำ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
CO6-8Y2L13 แหล่งน้ำและการปนเปื้อน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
CO6-8Y2L14 อะไรคือมลภาวะ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 15 – 21 ” tab_id=”1420466090497-2-1″][vc_column_text]

 
CO6-8Y2L15 การกัดกร่อน การกัดเซาะ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
CO6-8Y2L16 วันเก็บขยะในท้องถิ่น
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
CO6-8Y2L17 ส่วนหนึ่งของกิจกรรม กิจกรรมทั้งหมด
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO6-8Y2L18 กลุ่มอาหาร
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
CO6-8Y2L19 ฝึกการทำอาหารอย่างปลอดภัย
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
CO6-8Y2L20 ทำอาหารหนึ่งรายการ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
CO6-8Y2L21 การเตรียมตัวสำหรับการออกภาคสนาม
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 22 – 29 ” tab_id=”1420466098652-3-10″][vc_column_text]

CO6 -8Y2L22 การเตรียมตัวสำหรับการออกภาคสนาม
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
CO6-8Y2L23 การตัดสินใจ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
CO6-8Y2L24 รู้จักส่วนต่างๆ ของต้นไม้และหน้าที่ของมัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO6-8Y2L25 มาดูแลต้นไม้กันเถอะ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO6-8Y2L26 สร้างเรือนเพาะชำจิ๋ว
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO6-8Y2L27 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO6-8Y2L28 เตรียมนำเสนอสิ่งที่ได้จากการสัมภาษณ์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO6-8Y2L29 นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 30 – 35″ tab_id=”1420467913346-4-7″][vc_column_text]

CO6-8Y2L30A แผ่นดินไหว-สึนามิ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO6-8Y2L30B ภูเขาไฟระเบิด
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO6-8Y2L30C พายุเฮอริเคนไต้ฝุ่น
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO6-8Y2L30D น้ำท่วม
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO6-8Y2L31 ธุรกิจคืออะไร
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO6-8Y2L32 ร้านค้าในพื้นที่
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO6-8Y2L33 การนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
CO6-8Y2L34 Special Skills Related to Local Businesses
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO6-8Y2L35 ศึกษาดูงานธุรกิจ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บททีี่ 36 – 44 ” tab_id=”1420469349202-5-4″][vc_column_text]

CO6-8Y2L36 Financial Terminology
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
CO6-8Y2L37 Spending-Simple Budgeting
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
CO6-8Y2L38 Making Wise Financial Decisions
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
CO6-8Y2L40 งานประดิษฐ์ วันที่ 1
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
CO6-8Y2L41 งานประดิษฐ์ วันที่ 2
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
CO6-8Y2L42 งานประดิษฐ์ วันที่ 3
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
CO6-8Y2L43 Saving and giving
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

CO6-8Y2L44 ความเหมือน-ความต่าง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

บทเรียนด้านจิตวิญญาณ อายุ 6-8 ปี

[/vc_column_text][vc_accordion][vc_accordion_tab title=”หลักสูตร ปีที่1″][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1-10″ tab_id=”1417409026-1-84″][vc_column_text]

บทที่ 1 พระเจ้าผู้ทรงเต็มด้วยฤทธิ์อำนาจ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 2  การกบฏของซาตาน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 3 การทรงสร้างโลก สัตว์ต่างๆ และอาดัมกับอีวา
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 4 โลกที่สมบูรณ์ของพระเจ้า
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 5 เรื่องคาอินและอาเบล
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 6 ความบริสุทธิ์ของโนอาห์ได้เริ่มขึ้น
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 7 หอคอยสู่สวรรค์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 8 ท่านพ่ออับบราฮาร์ม
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 9 ปัญหาคนเลี้ยงแกะของโลท
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 10 เมืองโสดมและเมืองโกโมราห์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 11-20″ tab_id=”1417409026-2-3″][vc_column_text]

บทที่ 11 การทดสอบของอับบราฮาร์ม
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 12 ปัญหาคู่แฝด
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 13 โจเซฟถูกขายเป็นทาส
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 14 การเลื่อนตำแหน่งของโจเซฟทำให้ช่วยครอบครัวของเขา
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 15 หนูน้อยโมเสส
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 16 พระเจ้าเรียกโมเสส
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 17 จากภัยพิบัติสู่อิสระภาพ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 18 พระเจ้าได้นำคนอิสราเอล และจัดเตรียมให้กับพวกเขา
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 19บัญญัติ 10 ประการ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 20 ชนชาติอิสราเอล กับลูกวัวทองคำ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 21-30″ tab_id=”1417418807456-2-6″][vc_column_text]

 
บทที่ 21 พระเจ้านำคนอิสราเอลโดยเสาเมฆ และเสาเพลิง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 22 พลับพลา
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 23 โยชูวากับคนสอดแนม
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 24 โยชูวาและกำแพงเมืองเยริโค
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 25 เดวิดกับโกเลแอ๊ท
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 26  กษัตริย์เดวิด
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 27 กษัตริย์โซโลม่อนผู้ฉลาด
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 28 เอลิยาและลูกชายแม่หม้าย
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 29 เอลิยาบนภูเขาคาร์เมล
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 30 เอลิชาเรียนรู้จากเอลิยา
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 31-40″ tab_id=”1417418912750-3-2″][vc_column_text]

บทที่ 31 ราชินีเอสเธอร์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 32 แดเนี่ยลและสิงห์โต
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 33 พระเยซูทรงบังเกิด
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 34 พระเยซูรับบับติสมา
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click  

บทที่ 35 พระคริสต์ถูกทดลอง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 36 พระเยซูและพวกฟาริสี
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 37 ผู้ชายคนที่ถูกหย่อนลงมาจากหลังคา
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 38 การเปลี่ยนแปลงร่างกายของพระเยซูคริสต์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 39 พระเยซูคริสต์ทรงเรียกให้ลาซารัสฟื้นขึ้นมาจากความตาย
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 40 พระเยซูรักเด็ก ๆ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 41-46″ tab_id=”1417419025177-4-9″][vc_column_text]

บทที่ 41 เศรษฐีหนุ่ม
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 42 พระคริสต์เป็นทางเดียว
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 43 สัปดาห์สุดท้ายก่อนพระเยซูสิ้นพระชนม์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 44 พระเยซูยอมสละชีวิตเพื่อพวกเรา
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 45 พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากกความตายเป็นพระผู้ช่วยให้รอด
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 46 พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”หลักสูตร ปีที่ 2″][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1-10″ tab_id=”1417409026-1-84″][vc_column_text]

SP6-8Y2L01 พระเจ้าเป็นพระผู้สร้าง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SP6-8Y2L02 พระเจ้าทรงสร้างสวรรค์  โลก  และ สัตว์ต่าง ๆ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L03 การทรงสร้าง และความบาปของอาดัมและเอวา
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L04 ผลของความบาป
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L05 โนอาห์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L06 อับราฮัม และซาร่าห์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L07 เมืองโสดม และเมืองโกโมราห์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L08 อับราฮัมและอิสอัค
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L09 อิสอัค และรีเบคคา
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L10 ยาโคบและเอซาว
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 11-20″ tab_id=”1417409026-2-3″][vc_column_text]

SP6-8Y2L11 บันไดของยาโคบ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SP6-8Y2L12 ชีวิตของโยเซฟ ภาค 1
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
SP6-8Y2L13 ชีวิตของโยเซฟภาค 2
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L14 ชีวิต โมเสส
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L15 โมเสสและภัยพิบัติ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L16 ภัยพิบัติและวันหยุดเพื่อระลึกถึงการหนีออกจากอียิปต์ของชนชาติอิสราเอล
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L17 การจัดเตรียมของพระเจ้า
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L18 มือของโมเสสถูกยกขึ้น
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L19 พระบัญญัติสิบประการ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L20 โมเสสในสถานที่เผาเครื่องบูชา
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 21-30″ tab_id=”1417424676711-2-0″][vc_column_text]

SP6-8Y2L21 โมเสส, ก้อนหิน และ ซาตาน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L22 ราหับและสายลับ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L23 การไม่เชื่อฟังของอาคาน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L24 เดโบราห์และบาราค
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L25 ผ้าขนแกะของกิเดโอน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L26 แซมสัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L27 นางรูธ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L28 ซามูเอล
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L29 ซาอูล
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L30 ดาวิด และ ซาอูล
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 31-40″ tab_id=”1417424743722-3-1″][vc_column_text]

SP6-8Y2L31 ดาวิดและโจนาธาน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L32 การประสูติของพระเยซู
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L33 การรับบัพติสมาของพระเยซูคริสต์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L34 พระเยซูถูกมารทดลอง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L35 พระเยซูและพวกฟาริสี
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L36 เงินจำนวนเล็กน้อยของหญิงหม้าย
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L37 หญิงชาวสมาเรียที่บ่อน้ำ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L38 พระพร
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L39 ซัคเคียส
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L40 พระเยซูเดินบนน้ำ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 41-48″ tab_id=”1417424837109-4-2″][vc_column_text]

SP6-8Y2L41 มารีย์ มารธา และลาซารัส
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L42 พระเยซูเป็นประตู
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L43 พระเยซูและเด็ก
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L44 วันสุดท้ายบนโลกของพระเยซู
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L45 การตรึงกางเขน, สิ้นพระชนม์ และฝังพระศพของพระเยซู
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L46 แผนการอันอัศจรรย์ของพระเจ้า
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L47 พระเยซูทรงปรากฏ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SP6-8Y2L48 พระเยซูอยู่กับฉัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

บทเรียนด้านสุขภาพร่างกาย อายุ 6-8 ปี

[/vc_column_text][vc_accordion][vc_accordion_tab title=”หลักสูตร ปีที่ 1″][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1-10″ tab_id=”1417409808-1-97″][vc_column_text]

บทที่ 1 นี่คือชีวิตฉัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 2 พระเจ้าทรงประทานความเหมือนและความแตกต่างแก่มนุษย์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่  3  แต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 4 ยอมรับในความแตกต่างของคนอื่น
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 5 วาดภาพตนเอง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 6 ชื่นชมยินดีสิ่งที่มีอยู่ภายใน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 7 เสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้แล้ว
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 8 วงจรชีวิตของคนและสัตว์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 9  ระบบต่าง ๆในร่างกาย
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 10  ระบบหายใจ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 11-20″ tab_id=”1417409808-2-9″][vc_column_text]

บทที่ 11  ระบบการเต้นของหัวใจ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 12 อะไรทำให้กระดูกแข็งแรง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 13  ร่างกายมนุษย์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 14 เพลงประกอบท่าทาง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 15  เอามารวมเข้าด้วยกันดีกว่า
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 16  พระเจ้าทรงประทานความสามารถให้ฉันหลายอย่าง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 17 พระเจ้าทรงประทานร่างกายให้ทำหน้าที่ได้หลายอย่าง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 18  ตั้งเป้าหมายให้ร่างกายแข็งแรง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 19  อาหารดีมียิ้มสวย
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 20  รับประทานผักผลไม้ 5 ชนิดต่อวันเพื่อสุขภาพ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 21-30″ tab_id=”1417422284713-2-0″][vc_column_text]

บทที่ 21 พืชที่เรากิน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 22 จะเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีได้อย่างไร
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 23 ครอบครัวฉันกินอะไร
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 24 สุขภาพและการเจริญเติบโตต้องไปด้วยกัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 25 อาหารเช้าสำคัญอย่างไร
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 26 อาหารกลางวันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 27 อาหารที่อร่อยมีประโยชน์ไหม
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 28 อาหารของฉันมีขึ้น ณ ที่ไหน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 29 ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารที่พระองค์เตรียมให้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 30 อาหาร 5 หมู่
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 31-42″ tab_id=”1417422370107-3-6″][vc_column_text]

บทที่ 31 การเตรียมอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 32 ตำรับอาหารจานโปรด
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 33 การเล่นเกมเพื่อเรียนรู้เรื่องอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 34 สิ่งมีชีสิตทุกชนิดต้องการน้ำ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 35 น้ำสะอาดเพื่อการดื่มและการปรุงอาหาร
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 36 การแบ่งประสาทสัมผัสทั้ง 5
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 37 อะไรทำให้ฟันผุ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 38 สุขภาพฟันดี
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 39 การดูแลจมูก
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 40 การดูแลตา
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 41 การดูแลปาก
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 42 ประสาทสัมผัส  มือและนิ้วในการวัดระยะ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”หลักสูตร ปีที่ 2″][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1-10″ tab_id=”1417409808-1-97″][vc_column_text]

PH6-8Y2L01 ฉันเป็นคนพิเศษสำหรับพระเจ้า
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L02 คนเรามีทั้งสิ่งที่เหมือนกันและแตกต่างกัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L03 พระเจ้าทรงรักคนที่พิการหรือไร้ความสามารถ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L04 การให้ความเคารพและให้ความช่วยเหลือคนพิการ หรือผู้ไร้ความสามารถ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L05 สัมผัสที่ดี – สัมผัสที่ไม่ดี
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L06 จะบอกปฏิเสธอย่างไร
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L07 ฉันตั้งเป้าหมายที่จะมีสุขภาพดี
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L08 ฉันสามารถป้องกันโรคได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L09 ฉันสามารถเป็นเพื่อนที่ดีได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L10 ฉันสามารถเป็นเพื่อนบ้านที่ดีได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 11-20″ tab_id=”1417409808-2-9″][vc_column_text]

PH6-8Y2L11 ผู้ที่ทำงานด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L12 สัตว์และแมลงที่เป็นมิตรและเป็นอันตราย
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L13 ครอบครัวคืออะไร
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L14 โรคเอดส์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L15 การปฐมพยาบาล
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L16 สารที่เป็นอันตราย
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L17 อาหารที่ดี
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L18 พืชที่ฉันสามารถรับประทานได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L19 การป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปในอาหาร
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L20 เลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Clic

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 21-30″ tab_id=”1417427210489-2-9″][vc_column_text]

PH6-8Y2L21 การล้างจาน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L22 การเพาะเชื้อโรคบนมันผรั่ง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L23 มลพิษ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L24 ฉันสามารถช่วยรักษาอากาศให้สะอาดได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L25 น้ำมีความสำคัญต่อชีวิต
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L26 น้ำมีความสำคัญต่อร่างกายของฉัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L27 มลพิษทางน้ำและการทำให้น้ำสะอาดปลอดภัยในการอุปโภคและบริโภค
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L28 ฉันสามารถเล่นอย่างปลอดภัยได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L29 ฉันสามารถเดินและปั่นจักรยานได้อย่างปลอดภัย
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L30 ฉันมีความปลอดภัยได้เมื่ออยู่ใกล้กับไฟ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 31-40″ tab_id=”1417427249671-3-5″][vc_column_text]

PH6-8Y2L31 ฉันดูแลรักษาฟันของฉันได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L32 ฉันดูแลรักษาเส้นผมของฉันได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L33 ฉันล้างมือของฉันได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L34 ฉันสามารถป้องกันไม่ให้เป็นหวัดได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L35 ฉันมีบ้านที่สะอาดน่าอยู่ได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L36 ฉันสามารถรักษาความสะอาดห้องน้ำได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L37 ฉันสามารถนำสิ่งต่าง ๆ กลับมาใช้ใหม่ได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L38 สิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L39 โครงการรีไซเคิล
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L40 ฉันต้องการนอน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 41-46″ tab_id=”1417427291245-4-8″][vc_column_text]

PH6-8Y2L41 ฉันต้องการออกกำลังกาย
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L42 เกมบริหารร่างกาย
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L43 การป้องกันฟันผุ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

PH6-8Y2L44 ทัศนศึกษาเรียนรู้งานของทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH6-8Y2L45 ฉันสามารถปลูกต้นไม้ได้ 1
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
PH6-8Y2L46 ฉันสามารถปลูกต้นไม้ได้ 2
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_column width=”1/1″][/vc_column][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

บทเรียนด้านอารมณ์สังคม อายุ 6-8 ปี

[/vc_column_text][vc_accordion][vc_accordion_tab title=”หลักสูตร ปีที่ 1″][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1-9″ tab_id=”1417411938-1-71″][vc_column_text]

บทที่ 1 เอกลักษณ์ในพระคริสต์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 2 ฉันคือใคร
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 3 เอกลักษณ์ในวัฒธรรมและชุมชน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 4 การแยกแยะอารมณ์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 5 การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 6 การแบ่งปันความรู้สึก
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 7 ความสามารถและอิสระในการกระทำสิ่งต่าง ๆด้วยตนเอง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 8 การตระหนักรู้ถึงความเข้มแข็งและความอ่อนแอ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 9 การสร้างฝันเพื่ออนาคต
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 10-18″ tab_id=”1417411938-2-43″][vc_column_text]

 
บทที่ 10  เธอถูกสร้างขึ้นมาอย่างพิเศษ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 11 การตระหนักรู้จุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 12 เธอถูกสร้างขึ้นมาอย่างพิเศษ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 13 การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและอารมณ์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 14  พระเจ้าทรงสร้างเด็กชายและเด็กหญิงให้แตกต่างกัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 15 การปกป้องร่างกายตนเอง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 16  แผนการของพระเจ้าเพื่อให้เราบริสุทธ์และไร้ตำหนิ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 17 การเคารพในความเป็นส่วนตัว
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 18 การสร้างขอบเขตความเป็นส่วนตัวอย่างมีความสุข
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 19-27″ tab_id=”1417422718739-2-4″][vc_column_text]

บทที่ 19  ความสบายใจและความอึดอัดใจ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 20  การสัมผัสที่ดีและการสัมผัสที่ไม่ดี
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 21 คำพูดที่แสดงถึงความมั่นใจ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 22 แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 23 ภาษากาย
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 24 ทักษะการฟัง 1
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 25 ทักษะการฟัง 2
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 26 ทักษะการสนทนา
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 27 การจัดการความขัดแย้ง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 28-36″ tab_id=”1417422809611-3-5″][vc_column_text]

บทที่ 28 การจัดการความโกรธ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 29 พระลักษณะอย่างพระเจ้า – การยับยั้งตนเอง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 30 การพัฒนาพระลักษณะอย่างพระเจ้า – ความชื่นบาน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 31 การพัฒนาพระลักษณะอย่างพระเจ้า – ให้กำลังใจผู้อื่น
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 32 การพัฒนาพระลักษณะอย่างพระเจ้า – รับใช้ผู้อื่นด้วยความชื่นบาน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 33 ให้กำลังใจผู้อื่น
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 34 ความพากเพียร
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 35 การหลีกเลี่ยงและการผัดวันประกันพรุ่ง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 36 การรอคอย
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 37-43″ tab_id=”1417422870369-4-8″][vc_column_text]

 
บทที่ 37 การเป็นคนกลางระหว่างเพื่อน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 38 การเข้าใจความรู้สึกผู้อื่น
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 39 รับผิดชอบการกระทำของตน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 40  การเป็นคนกลางระหว่างเพื่อน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 41 การจัดการกับความกังวลและความกลัว
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

บทที่ 42 พัฒนาการเคารพต่อตนเองที่เหมาะสม
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 
บทที่ 43 การปรับอารมณ์โดยวิธีพูดกับตัวเอง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”หลักสูตร ปีที่ 2″][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1-10″ tab_id=”1417411938-1-71″][vc_column_text]

SE6-8Y2L01 เอกลักษณ์ของพระเยซูครืสต์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L02 ฉันคือใคร
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L03 การบ่งบอกอารมณ์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L04 การแสดงออกถึงความเป็นตัวเองอย่างสร้างสรรค์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L05 การบอกความรู้สึก
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L06 การจัดการกับความกระวนกระวายใจ ความกลัว และความวิตกกังวล
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L07 พัฒนาการเคารพตนเอง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L08 การปรับอารมณ์โดยการพูดกับตัวเอง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L09 การรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L10 การเข้าใจความแตกต่างระหว่างความรู้สึกผิด และความละอายใจ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 11-20″ tab_id=”1417411938-2-43″][vc_column_text]

SE6-8Y2L11 การแสดงออกอารมณ์ที่รุนแรงอย่างเหมาะสม
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L12 การจัดการกับความเครียด
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L13 ความอดทนต่อความคับข้องใจ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L14 ความยืดหยุ่นทางอารมณ์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L15 การมีอารมณ์ขัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L16 ครอบครัวที่พระเจ้าทรงสร้าง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L17 หน้าที่ของเด็กในครอบครัว
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L18 การเคารพต่อกฎระเบียบและการเชื่อฟังพ่อแม่
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L19 การแสดงความรักและการเคารพต่อสมาชิกในครอบครัว
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L20 ยอมรับหน้าที่รับผิดชอบต่อครอบครัว
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 21-30″ tab_id=”1417423814951-2-1″][vc_column_text]

SE6-8Y2L21 เป็นตัวแทนที่ดีของครอบครัว
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L22 การเลือกคบเพื่อนที่รู้จักพระเจ้า
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L23 การพัฒนาทักษะทางสังคมที่ดี
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L24 การรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L25 การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนวัยเดียวกันด้วยความจริงใจ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L26 ความร่วมมือในการทำงานและการเล่น
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L27 การจัดการกับความขัดแย้ง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L28 การตรวจสอบความเข้าใจผิด
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L29 การต่อต้านต่อความกดดันทางลบจากเพื่อน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L30 ผู้ช่วยเหลือชุมชน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 31-40″ tab_id=”1417423854799-3-8″][vc_column_text]

SE6-8Y2L31 การเคารพในความแตกต่างของผู้อื่น
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L32 เอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L33 การเคารพต่อสิทธิของผู้อื่นภายในชุมชน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L34 การตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิพิเศษภายในชุมชน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L35 การปฏิบัตืการเป็นประชากรที่ดี
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L36 การมีส่วนร่วมต่อชุมชน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L37 พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเราในชุมชน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L38 การมองที่พระเจ้าสำหรับความช่วยเหลือและแนวทาง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L39 ความสำคัญของการช่วยเหลือผู้อื่น
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L40 การปฏิบัติด้วยความยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 41-45″ tab_id=”1417423958496-4-2″][vc_column_text]

SE6-8Y2L41 ความซื่อสัตย์
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L42 การพึ่งพาได้
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L43 ความสามารถในการตัดสินใจด้วยตัวเอง
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L44 ทักษะในการตัดสินใจ
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

SE6-8Y2L45 ทักษะในการแก้ปัญหา
ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row]