หนังสือ

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_accordion active_tab=”false” collapsible=”yes”][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]Povery ปก

ปรัชญาของคอมแพสชั่น เรื่องความยากจน[/vc_column_text][vc_button title=”Download” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2014/11/Mobilizing-ChurchThai.pdf”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]cover

ปรัชญาของคอมแพสชั่น เรื่องคริสตจักร[/vc_column_text][vc_button title=”Download” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2015/01/Church1.pdf”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]CO 01 PartnershipPhilosophy_Final.eps

ปรัชญาของคอมแพสชั่น เรื่องการเป็นคู่มิตร[/vc_column_text][vc_button title=”Download” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2015/01/Partnershipสี-.pdf”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]Mobilizing ChurchThai

(คาวาห์)การขับเคลื่อนคริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน[/vc_column_text][vc_button title=”Download” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2015/01/Mobilizing-ChurchThai.pdf-1.pdf”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_separator color=”grey” accent_color=”#1e73be”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]QAVAH_MANUAL Ẻ»¡.indd

(คาวาห์)เด็กและเยาวชน[/vc_column_text][vc_button title=”Download” target=”_self” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2015/01/เด็กและเยาวชนคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง.pdf”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]QAVAH_MANUAL Ẻ»¡.indd

(คาวาห์)การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง[/vc_column_text][vc_button title=”Downlaod” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2015/01/การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง.pdf”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ-»¡

(คาวาห์)เตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ[/vc_column_text][vc_button title=”Download” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2015/01/การเตรียมความพร้อมCompleted.pdf”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]¡ÒÃÁÕÍÒËÒÃà¾Õ§¾Í-»¡

(คาวาห์)การมีอาหารเพียงพอ

[/vc_column_text][vc_button title=”Download” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2015/01/การมีอาหารเพียงพอCompleted.pdf”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_separator color=”grey” accent_color=”#1e73be”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]2nd story chapter edit_Page_01

พโสยอดนักพัฒนาแบบองค์รวม[/vc_column_text][vc_button title=”Download” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2015/01/Pa-So-พโส.pdf”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]เด็ก คริสตจักรและพันธกิจ

เด็ก คริสตจักร และพันธกิจ โดย แดน บริวสเตอร์[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]»¡Ë¹éÒ

จงตามหาเด็กคนนั้นและอีกเก้าสิบเก้าคน โดย แดน บริวสเตอร์[/vc_column_text][vc_button title=”Download” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2015/01/จงตามหาเด็กคนนั้น.pdf”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]4to14

หน้าต่าง 4/14 เปลี่ยนแปลงโลกด้วยคนรุ่นใหม่ โดย หลุยส์ บุช[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_separator color=”grey” accent_color=”#1e73be”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]เด็ก เล่ม 1

เด็กและเยาวชนในพันธกิจของพระเจ้า[/vc_column_text][vc_button title=”Download” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2015/01/book-1.pdf”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]เด็ก เล่ม 2

ที่ว่างสำหรับเด็กและเยาวชนในพันธกิจของพระเจ้า[/vc_column_text][vc_button title=”Download” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2015/01/book-2.pdf”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]เด็ก เล่ม 3

เด็กและเยาวชนเปรียบเหมือนคู่สัญญาในพันธกิจของพระเจ้า[/vc_column_text][vc_button title=”Download” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2015/01/book-3.pdf”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]Cover Compassion.eps

การปกป้องเด็ก (นโยบายของคอมแพสชั่น)[/vc_column_text][vc_button title=”Download” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2015/01/ปกป้องเด็ก.pdf”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_separator color=”grey” accent_color=”#1e73be”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]Print

การปกป้องเด็ก คู่มือ ตัวฉันเป็นของฉัน

โดย มูลนิธิดรุณาทร[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]คุ่มือพี่เลี้ยงน้องเลี้ยง

คู่มือพี่เลี้ยงน้องเลี้ยง[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]CSP ebook

เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย (CSP e-book)[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]Church_the transformating community01

คริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน[/vc_column_text][vc_button title=”Download” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” href=”http://www.compassionth.com/wp-content/uploads/2015/01/Church_the-transformating-community.pdf”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]Print[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

สำหรับสอนเด็กเล็ก 3-8  ปี

[/vc_column_text][vc_column_text]

บทเรียนรวีสำหรับเด็กวัย 3-5 ปี

[/vc_column_text][vc_column_text]

บทเรียนด้านความรู้และสติปัญญา 3-5 ปี

[/vc_column_text][vc_accordion][vc_accordion_tab title=”หลักสูตร ปีที่ 1 “][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1-10″ tab_id=”1417415473-1-94”][vc_column_text]

[one_half] บทที่ 1 ประสาทสัมผัสการได้ยิน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 2 ประสาทสัมผัสการดมกลิ่น [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 3 ประสามสัมผัสการสัมผัส [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 4 ประสามสัมผัสการลิ้มรส [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 5 ประสาทสัมผัสการมองเห็น [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 6  ประสามสัมผัสทั้ง ห้า[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 7 แนะนำให้รู้จักสี [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 8  การผสมสี [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 9  สายรุ้ง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 10  การบอกตำแหน่ง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 11-18″ tab_id=”1417415473-2-90″][vc_column_text]

[one_half] บทที่ 11 ชุดของขนาดทั้งสาม [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 12  สิ่งปลูกสร้าง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 13  แรงดึงดูดของโลก [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 14 หมู่บ้าน หรือ ชุมชนของฉัน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 15  จุดเด่นของธรรมชาติในท้องถิ่น ดินและน้ำ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 16 A สัตว์ต่าง ๆ ในท้องถิ่น [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 16 B  แมลงต่าง ๆ ในท้องถิ่น [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 17 A  นกในท้องถิ่น [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 17 B ปลาต่าง ๆ ในท้องถิ่น [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 18   อากาศในท้องที่  – ลมฝน และพายุ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 19-28″ tab_id=”1417416504277-2-0″][vc_column_text]

 [one_half] บทที่ 19  อากาศในท้องที่  ดวงอาทิตย์และสายลม [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 20  อากาศในท้องที่ ความแห้งแล้ง และน้ำท่วม [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 21 วิธีเดินทางด้วยกำลังตนเอง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 22  การเดินทางด้วยยานพาหนะ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 23  สวนหลังบ้าน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 24  ฟาร์มในท้องที่ของฉัน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 25  ตลาดในท้องที่ของฉัน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 26  สัตว์ปีกและไก่ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 27  สัตว์ใหญ่ – ในฟาร์ม [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 28  สัตว์ที่ช่วยทำงาน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 29-38″ tab_id=”1417416708914-3-3″][vc_column_text]

[one_half] บทที่ 29 พืชชนิดต่างๆในท้องถิ่น [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 30 ส่วนต่าง ๆ ของพืช [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 31  การดูแลพืช [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 32  แหล่งน้ำในท้องถิ่น [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 33  การใช้น้ำแบบต่าง  [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 34  การกักเก็บน้ำ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 35  งานในท้องถิ่น [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 36  ต่างคนต่างงาน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 37 เครืองมือในการทำงาน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 38 งานส่วนตัว [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 39-42″ tab_id=”1417416799973-4-7″][vc_column_text]

[one_half] บทที่ 39  พระคัมภีร์เป็นเรื่องของพระเจ้า [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 40  วิธีการเล่าเรื่อง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 41 การเล่าเรื่องของตนเอง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 42  วันสำคัญของชาติ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”หลักสูตร ปีที่ 2″][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1-10″ tab_id=”1417415473-1-94″][vc_column_text]

[one_half] CO3-5Y2L01 ระบบประสาทของการได้ยิน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L02 ประสาทของการได้กลิ่น[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L03 ประสาทของการสัมผัส[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L04 ประสาทในการรู้รส[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L05 ประสาทของการมองเห็น[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L06 ทบทวนประสาทสัมผัสทั้งห้า[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L07 แนะนำให้รู้จักสีต่าง ๆ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L08 การผสมสี[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L09 รุ้งกินน้ำ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L10 คำที่บอกถึงตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 11-20″ tab_id=”1417415473-2-90″][vc_column_text]

[one_half] CO3-5Y2L11 วัตถุสามขนาด[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L12 หมู่บ้านเมืองของฉัน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] CO3-5Y2L13 สภาพของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดินและน้ำ) [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L14 สัตว์และแมลงประจำท้องถิ่น[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L15 นกและปลาประจำท้องถิ่น[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L16 อากาศในท้องถิ่น ฝนพายุ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L17 ดินฟ้าอากาศในท้องถิ่น ดวงอาทิตย์ลม[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L18 ดินฟ้าอากาศในท้องถิ่น ความแห้งแล้งน้ำท่วม[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L19 ภูเขาไฟระเบิด[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L20 พายุเฮอร์ริเคน  พายุไต้ฝุ่น[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 21-29″ tab_id=”1417417534320-2-0″][vc_column_text]

[one_half] CO3-5Y2L21 น้ำท่วม[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L22 สวนครัว[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L23 ฟาร์มในท้องถิ่น[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L24A ตลาดในท้องถิ่น[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L24B ปลามาจากทะเล  ทะเลสาบ  แม่น้ำ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L25 สัตว์ปีก[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] CO3-5Y2L26 สัตว์ใหญ่[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] CO3-5Y2L27 สัตว์ใช้งาน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L28 พืชผักในท้องถิ่น [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] CO3-5Y2L29 ส่วนต่าง ๆ ของพืช[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 30-39″ tab_id=”1417417700109-3-4″][vc_column_text]

[one_half]CO3-5Y2L30 การดูแลพืชผัก[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half]CO3-5Y2L31 แหล่งน้ำของท้องถิ่น[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L32 การใช้น้ำ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] CO3-5Y2L33 การเก็บรักษาน้ำ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L34 ของเครื่องใช้ในการทำอาหาร [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] CO3-5Y2L35 การชั่งตวงแบบง่าย ๆ ในสูตรการทำอาหาร [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L36 ทำอาหารพื้นบ้านแบบง่าย ๆ ตอนที่1 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] CO3-5Y2L37 ทำอาหารพื้นบ้านแบบง่าย ๆ ตอนที่2[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L38 เมือง  หมู่บ้านอื่น ๆ จะไปที่นั่นได้อย่างไร[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L39 การติดต่อสื่อสารกับสถานที่อื่น ๆ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 40-46″ tab_id=”1417417763269-4-5″][vc_column_text]

[one_half] CO3-5Y2L40 ฉันรู้ว่าผู้อุปการะฉันอยู่ที่ไหน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L41 พระคัมภีร์คือเรื่องราวของพระเจ้า[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L42  เรื่องจริงกับเรื่องสมมุติ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L43 เราจะเล่าเรื่องอย่างไร[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L44 จะเล่าเรื่องอย่างไร[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L45 การเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเอง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO3-5Y2L46 การเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเอง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

บทเรียนด้านจิตวิญญาณ อายุ 3-5 ขวบ

[/vc_column_text][vc_accordion][vc_accordion_tab title=”หลักสูตร ปีที่ 1″][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1 – 10″ tab_id=”1416978877-1-10″][vc_column_text]

[one_half] บทที่ 1 แนะนำให้รู้จักพระคัมภีร์[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 2 พระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 3 พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 4 อาดัมและเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้า [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 5 เรื่องโนอาห์ต่อเรือ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 6 พระสัญญาเรื่องรุ้งกินนำ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 7 อับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้า[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 8 เสื้อคลุมตัวสวยของโจเซฟ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 9 โจเซฟในเมืองอียิปต์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 10 โจเซฟให้อภัยพวกพี่ ๆ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 11 – 20 ” tab_id=”1416978877-2-67″][vc_column_text]

[one_half] บทที่ 11 ทารกน้อยโมเสสในแม่น้ำ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 12 โมเสสและพุ่มไม้ที่ไม่ไหม้ไฟ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 13 โมเสสข้ามทะเลแดง[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 14  พระบัญญัติ 10 ประการ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 15  โยชูวาจำการช่วยเหลือของพระเจ้าได้[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 16 โยชูวาและกำแพงเมืองเยริโค [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 17 เดวิดเด็กเลี้ยงแกะ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 18 หนุ่มน้อยเดวิดได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 19 เดวิดชนะโกเลแอท [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 20 มิตรภาพระหว่างเดวิดและโจนาธาน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 21 – 30″ tab_id=”1416978914105-2-3″][vc_column_text]

[one_half] บทที่ 21 โซโลมอนกษัตริย์ผู้ฉลาด [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 22  เอลิยากับหญิงหม้าย [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 23 ราชินีเอสเธอร์ผู้ทรงช่วยประชากรของพระองค์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 24 เรื่องแดเนียล [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 25 โยนาห์และปลายักษ์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 26  พระเยซูทรงประสูติ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 27 วัยเติบโตของพระเยซู [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 28  พระเยซูและยอห์น [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 29 พระเยซูทรงแต่งตั้งสาวก [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 30 คำเทศนาบนภูเขาของพระเยซู [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 31 – 40″ tab_id=”1416981992486-3-5″][vc_column_text]

one_half] บทที่ 31 การสร้างบ้านบนศิลา[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 32 พระเยซูห้ามลมพายุ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 33 พระเยซูทรงเลี้ยงคนห้าพัน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 34 พระเยซูทรงรักษาคนง่อย [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 35  อุปมาการหว่านเมล็ดพืช [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 36  พระเยซูรักษาคนโรคเรื้อน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 37 พระเยซูกับเด็กน้อย [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 38 เรืองชาวสะมาเรียผู้ใจดี [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 39  แกะผู้หลงหาย [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 40  ลูกน้อยผู้หลงหาย[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 40 – 46″ tab_id=”1416982354356-4-7″][vc_column_text]

[one_half] บทที่ 41 พระเยซูทรงเปลี่ยนแปลงศักเคียส[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 42 พระเยซูได้รับการต้อนรับสู่กรุงเยรุซาเล็ม [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 43 พระกายาหารครั้งสุดท้ายของพระเยซู[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 44 ข่าวประเสริฐ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 45  อาหารเช้ากับพระเยซู [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 46 พระเยซูเสด็จสู่สวรรค์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”หลักสูตร ปีที่ 2″][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1 -10″ tab_id=”1416979331-1-27″][vc_column_text]

[one_half] SP3-5Y2L01 พระคัมภีร์คือจดหมายรักจากพระเจ้า[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L02 ในปฐมกาล – พระเจ้าทรงสร้างวัน คืน ทะเล และ แผ่นดิน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L03 ในปฐมกาล – พระเจ้าทรงสร้างพืชและสัตว์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L04 ทบทวนถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L05 แผนการของพระเจ้าที่วางไว้สำหรับครอบครัว [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L06 โนอาห์และครอบครัวออกจากเรือ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L07 พระสัญญาของพระเจ้าและสายรุ้งเครื่องหมายแห่งพันธสัญญา 1 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half]SP3-5Y2L08 อับบราฮัม บิดาของเหล่าประชาชาติ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L09 ความฝันของโยเซฟ  การวางแผนสำหรับอนาคต [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L10 โยเซฟและการพบกันอีกครั้งของเหล่าพี่น้อง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 11 – 20″ tab_id=”1416979331-2-45″][vc_column_text]

[one_half] SP3-5Y2L11 ทารกโมเสสและพระธิดาแห่งอียิปต์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L12 โมเสสซื่อสัตย์ต่อประชาชนของเขา [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L13 โมเสสและหายนะในอียิปต์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L14  พระเจ้าทรงประทานอาหารแก่คนของพระองค์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L15 มนุษย์หลงลืมพระเจ้า [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L16 โยชูวาข้ามแม่น้ำจอร์แดน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L17 กิเดโอนเชื่อฟังพระเจ้า [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L18 ดาวิดแต่งบทสดุดีมากมาย [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L19 ดาวิดและเจ้าชายขาพิการ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L20 โซโลมอนปกครองอย่างชาญฉลาด [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 21 – 30″ tab_id=”1416984022016-4-1″][vc_column_text]

[one_half] SP3-5Y2L21 โซโลมอนแต่งสุภาษิตมากมาย [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L22 เอลียาห์และไฟแห่งพระเจ้า [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L23 เอลียาห์และรถเพลิงกับม้าเพลิง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L24 เอลีชาและโรคเรื้อนของนามาน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L25 โยนาห์และปลาใหญ่ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L26 ชายผู้กล้า3คนกับเตาไฟหลอม [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L27 การประสูติของพระเยซู (โหราจารย์เข้าเฝ้าพระเยซู) [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L28 พระเยซูช่วงวัยเด็ก ทรงอยู่ในพระวิหาร [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L29 การเทศนาบนภูเขา การอธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซู [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L30 การเทศนาบนภูเขา เรื่องทรัพย์สมบัติ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 31 – 40″ tab_id=”1416983923223-3-2″][vc_column_text]

[one_half] SP3-5Y2L31 การเทศนาบนภูเขา บ้านบนศิลา [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L32 พระเยซูทรงเดินบนน้ำ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L33 พระเยซูทรงรักษาบารทิเมอัสคนตาบอด [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L34 พระเยซูทรงรักษาผู้คนที่สระเบธซาธา [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L35 พระเจ้าทรงห่วงใยนกกระจาบและพวกเรา [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L36 พระเยซูทรงรักเด็กๆ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L37 สองพี่น้อง มารธาและมารีย์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L38 พระเยซูคือเถาองุ่น  [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L39 พระเยซูและลาซารัส  [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L40 งานเลี้ยงอันยิ่งใหญ่  [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 41 – 46″ tab_id=”1416979552640-2-10″][vc_column_text]

[one_half] SP3-5Y2L41 พระเยซูคือขนมปัง(อาหาร)แห่งชีวิต [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L42 เทศกาลปัสกา- เส้นทางสู่ไม้กางเขน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L43 การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูและการฝังร่างของพระองค์  [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L44 พระเยซูยังทรงพระชนม์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L45 พระเยซูทรงพบพระสหายบนถนน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP3-5Y2L46 พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์กับพระสัญญาสุดท้าย – การขึ้นสวรรค์ของพระเยซูคริสต์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

บทเรียนด้านสุขภาพร่างกาย อายุ 3-5 ขวบ

[/vc_column_text][vc_accordion][vc_accordion_tab title=”หลักสูตร ปีที่ 1″][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1 – 10″ tab_id=”1416980126-1-14″][vc_column_text]

[one_half] บทที่ 1  ฉันสามารถดูแลหูของฉันได้[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 2 ฉันสามารถดูแลจมูกของฉันได้[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 3 ฉันสามารถดูแลมือฉันได้[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 4 ฉันสามารถรับรู้รสที่แตกต่างกัน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 5  ฉันสามารถดูแลตาฉันได้[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 6 พระเจ้าประทานขาให้ฉัน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่  7  ฉันทำสิ่งมหัศจรรย์ได้ด้วยขาของฉัน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 8 พระเจ้าทรงประทานแขนให้ฉัน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 9 ฉันสามารถช่วยคนอื่นด้วยแขนและขาของฉัน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 10 ฉันสามารถทำสิ่งมหัศจรรย์ได้ด้วยมือของฉัน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 11 – 20″ tab_id=”1416980126-2-89″][vc_column_text]

[one_half] บทที่ 11 ฉันสามารถวาดด้วยมือของฉัน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 12  ฉันสามารถเย็บด้วยมือของฉัน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 13 ฉันสามารถหยิบสิ่งของเล็กๆด้วยมือของฉัน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 14 ฉันสามารถสร้างสิ่งของด้วยมือของฉัน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 15  พระเจ้าทรงประทานเท้าทั้งสองข้างให้ฉัน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 16 คนง่อยและเท้าของเขา [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 17  ฉันสามารถวิ่งได้ด้วยขาและเท้าของฉัน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 18  พระเจ้าทรงประทานใบหน้าให้ฉัน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 19 พระเจ้าทรงประทานร่างกายที่มหัศจรรย ์แก่ฉัน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 20  ฉันรู้จักอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 21 – 30″ tab_id=”1416980729399-2-6″][vc_column_text]

[one_half] บทที่ 21 ผมสามารถจัดการเรื่องอาหารได้อย่างเหมาะสม [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 22 ฉันสามารถเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 23  การเลือกรับประทานอาหารว่างที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 24 ฉันช่วยล้างจานได้ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 25  ฉันสามารถปลูกพืชที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 26  ฉันรู้จักส่วนของพืชที่กินได้ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 27  ฉันดูสะอาด  ฉันดูดี [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 28  การดูแลฟันให้สะอาด[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 29  ฉันสามารถดูแลผมของฉันได้ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 30  ฉันสามารถดูแลห้องน้ำได้ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 31 – 39″ tab_id=”1416980732218-3-7″][vc_column_text]

[one_half] บทที่ 31  ฉันช่วยดูแลบ้านให้สะอาดได้ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 32  ฉันล้างมือให้สะอาดได้ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 33ฉันสามารถป้องกันไม่ให้เป็นหวัดได้[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่  34 ฉันสามารถช่วยป้องกันโรคอื่น ๆ ได้[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 35  ฉันต้องการนอนหลับ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 36 ฉันต้องการออกกำลังกาย [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 37 ฉันเล่นอย่างปลอดภัย [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 38 ความปลอดภัยบนท้องถนน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 39 ฉันรู้เรื่องเกี่ยวกับไฟ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 40 – 42″ tab_id=”1416980734307-4-10″][vc_column_text]

[one_half] บทที่ 40 A ฉันรู้จักวิธีป้องกันตนเอง ตอนที่ 1 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 40 B ฉันรู้จักวิธีป้องกันตนเอง ตอนที่ 2 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 41 เจ้าหน้าที่อนามัยเป็นเพื่อนของฉัน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 42 ฉันกำลังเติบโตและสุขภาพแข็งแรง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”หลักสูตร ปีที่ 2″][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1 – 10 ” tab_id=”1416980126-1-14″][vc_column_text]

 [one_half] PH3-5Y2L01 ฉันเป็นคนพิเศษสำหรับพระเจ้า [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L02 คนเราเหมือนกัน-คนเราแตกต่างกัน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L03 คนหูหนวกเป็นคนสำคัญสำหรับพระเจ้า [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L04 คนตาบอดเป็นคนสำคัญสำหรับพระเจ้า [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L05 พระเยซูทรงรักษาคนตาบอด [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L06 พระเจ้าทรงสร้างทุกคนให้แตกต่างกัน พระองค์ทรงรักเราทุก [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L07 ดาวิดกับเมฟีโบเชท [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L08 พระเยซูทรงรักผู้เจ็บป่วย [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L09 พระเยซูกับคนโรคเรื้อน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L10 ครอบครัวคืออะไร [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 11 – 20 ” tab_id=”1416980126-2-89″][vc_column_text]

[one_half] PH3-5Y2L11 ใครบ้างที่เป็นเพศชาย [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L12 ใครบ้างที่เป็นเพศหญิง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L13 พี่น้องของฉัน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L14 ญาติๆของฉัน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L15 คริสตจักรคืออะไร [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH3-5Y2L16 ฉันสามารถช่วยงานที่คริสตจักรและที่โครงการของมูลนิธิดรุณาทรได้ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L17 คริสตจักรในยุคแรกๆและผู้นำของคริสตจักร [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L18 คนทำงานในชุมชนของฉัน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L19 ฉันสามารถเป็นเพื่อนที่ดีได้ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L20 เพื่อนบ้านที่ดี [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 21 – 30 ” tab_id=”1416981595993-2-4″][vc_column_text]

[one_half] PH3-5Y2L21 พระเจ้าทรงสร้างโลกที่เต็มไปด้วยสีสัน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L22 พระเจ้าทรงสร้างฤดูกาล [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L23 อาหารที่ดี, อาหารเพื่อสุขภาพ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L24 การทำความสะอาดอาหารและเตรียมอาหารสำหรับทำอาหาร [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L25 ขนมที่มีประโยชน์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L26 พืชที่ฉันสามารถทานได้ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L27 มีอากาศทุกที่ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L28 ฉันสามารถรักษาอากาศให้บริสุทธิ์ได้ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L29 น้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH3-5Y2L30 มลพิษเป็นอันตราย[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 31 – 43 ” tab_id=”1416981630464-3-1″][vc_column_text]

 [one_half] PH3-5Y2L31 น้ำนี้ปลอดภัยสำหรับการดื่มได้อย่างไร [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L32 ปลอดภัยจากน้ำและไฟ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L33 ฉันสะอาดสะอ้านและดูดี [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH3-5Y2L34 ฉันสามารถดูแลฟันของฉันได้[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L35 ฉันสามารถดูแลผมของฉันได้ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L36 ฉันสามารถดูแลห้องน้ำได้ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L37 ฉันสามารถช่วยดูแลบ้านของฉันได้ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L38 ฉันจะล้างมือของฉันเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L39 ฉันสามารถป้องกันการติดหวัดได้ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L40 ฉันสามารถป้องกันโรค(ที่เกิดในพื้นที่)อื่นๆได้ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L41 ฉันต้องนอนหลับ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L42 ฉันต้องออกกำลังกาย [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH3-5Y2L43 แมลงที่เป็นมิตรและแมลงที่เป็นอันตรายในบริเวณที่ฉันอยู่ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

บทเรียนด้านอารมณ์สังคม อายุ 3-5 ขวบ

[/vc_column_text][vc_accordion][vc_accordion_tab title=”หลักสูตร ปีที่ 1 “][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1 – 8″ tab_id=”1416984681-1-98”][vc_column_text]

 [one_half] บทที่ 1 เอกลักษณ์ในพระคริสต์ ตอนที่ 1 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 2 เอกลักษณ์ในพระคริสต์ ตอนที่ 2 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 3 ฉันคือใคร ตอนที่ 1 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 4 ฉันคือใคร ตอนที่ 2 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 5 การเลือกสิ่งที่ชอบ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 6ตัวตนของฉันในประเพณีและชุมชนที่ฉันอยู่ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 7 A การแสดงอารมณ์—ฉันมีความสุข [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 7 B การแสดงอารมณ์-ฉันเสียใจ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 8A การแสดงอารมณ์- ฉันกลัว [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 8B การแสดงอารมณ์-ฉันโกรธ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 9 – 16″ tab_id=”1416984681-2-79″][vc_column_text]

[one_half] บทที่ 9 การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 10 มารยาทในการรอคอย [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 12 การแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึก [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 13 ฉันทำเองได้ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 14 ฉันทำได้หากมีใครช่วยบ้าง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 15  ฉันมีความสุขในเพศที่ฉันเป็น[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 16 ฉันให้เกียรติเพศตรงข้าม [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 17 – 24″ tab_id=”1416985033082-2-9″][vc_column_text]

[one_half] บทที่ 17 ฉันให้เกียรติร่างกายของฉัน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 18 ฉันมีขอบเขตส่วนตัวที่มั่นคง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 19  ฉันให้เกียรติความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 20 การพูดปกป้องความเป็นส่วนตัวของฉัน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 21 การใช้การกระทำเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของฉัน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 22 ฉันมีแผนเพื่อความปลอดภัย [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 23  ฉันรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือที่ไหน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 24ฉันรู้ความแตกต่างระหว่างความลับที่ดีและไม่ดี [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 25 – 34″ tab_id=”1416985035636-3-3″][vc_column_text]

 [one_half] บทที่ 25 การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทาง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 26  การสื่อความคิดและความรู้สึกของฉันให้คนอื่นรู้ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 27 ฉันสื่อความจำเป็นและความต้องการของฉันให้คนอื่นรู้[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 28 การแก้ข้อขัดแย้ง ตอนที่ 1 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 29 การแก้ข้อขัดแย้ง ตอนที่ 2 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 30 การสื่อสารโดยปราศจากการก้าวร้าว แบบที่ 1 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 31 การสื่อสารโดยปราศจากการก้าวร้าว แบบที่ 2 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 32การจัดการกับความโกรธ  1 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 33 การจัดการกับความโกรธ 2 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 34 เชื่อฟังด้วยดีแม้ไม่เต็มใจ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 35 – 43″ tab_id=”1416985041260-4-2″][vc_column_text]

[one_half] บทที่ 35 การแบ่งปันเวลาและสิ่งของเครื่องใช้ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 36 การมีมุมานะไม่ย่อท้อ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 37 การให้และการรับการอภัย [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 38 การควบคุมตนเอง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 39 การพัฒนาการเห็นคุณค่าแห่งตน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 40การปรับเปลี่ยนอารมณ์ด้วยการพูดกับตนเอง ตอนที่ 1 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 41การปรับเปลี่ยนอารมณ์ด้วยการพูดกับตนเอง ตอนที่ 2 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 42 การพัฒนาจิตวิญญาณที่มีความเห็นอกเห็นใจ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 43  การพัฒนาความเห็นอกเห็นใจ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”หลักสูตร ปีที่ 2″][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1 – 10 ” tab_id=”1416986135-1-14″][vc_column_text]

 [one_half] SE3-5Y2L01 เอกลักษณ์ในพระคริสต์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L02 …………………………… [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L03 ฉันเป็นใคร ส่วนที่ 1 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L04 ฉันเป็นใคร ส่วนที่ 2 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L05 แผนความปลอดภัย [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L06 การรู้วิธีขอความช่วยเหลือและการสนับสนุน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L07 การสื่อความรู้สึกสำนึกเสียใจ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L08 อารมณ์ขัน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L09 การปรับเปลี่ยนมุมมอง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L10 เราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้า [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 11 – 20 ” tab_id=”1416986135-2-45″][vc_column_text]

[one_half] SE3-5Y2L11การรับรู้ถึงหน้าที่ในครอบครัว[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L12 เข้าใจถึงประโยชน์ของการเชื่อฟัง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L13 การสำแดงความรักและเคารพในครอบครัว [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L14 ยอมรับความรับผิดชอบในครอบครัว [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L15 การเลือกคบเพื่อนที่มีความเชื่อในพระเจ้า [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L16 คุณสมบัติของเพื่อนที่ดี [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L17 คุณสมบัติของเพื่อนที่ซื่อสัตย์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L18 การเป็นเพื่อนที่ดีด้วยการผลัดเปลี่ยนและแบ่งปัน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L19 ความเห็นอกเห็นใจ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L20 การเป็นเพื่อนเล่นที่ดี [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 21 – 30 ” tab_id=”1416986365032-2-4″][vc_column_text]

[one_half] SE3-5Y2L21 การเล่นและการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L22 การแสดงออกทางอารมณ์ ส่วนที่ 1 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE3-5Y2L23 การแสดงออกทางอารมณ์ ส่วนที่ 2 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L24 มรรยาทที่ดี [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L25 การดูแลตนเอง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L26 สภาพแวดล้อมในชุมชน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L27 การให้เกียรติคนอื่นๆ ในชุมชน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L28 การเคารพสิทธิของผู้อื่นในชุมชน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L29 การรับรู้ถึงสิทธิส่วนบุคคลในชุมชน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L30 ฝึกฝนการเป็นพลเมืองที่ดีโดยการช่วยเหลือผู้อื่น [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 31 – 41″ tab_id=”1416986367691-3-3″][vc_column_text]

 [one_half] SE3-5Y2L31 พลเมืองที่ดี กับความซื่อสัตย์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L32 ฝึกฝนการเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนโดยการปฏิบัติตามกติกา [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L34 การพึ่งพาพระเจ้ามากกว่าตนเอง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L35 ความสำคัญของการเป็นผู้รับใช้ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L36 การให้ความสำคัญต่อความจำเป็นและความต้องการของผู้อื่น [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L37 การสร้างความน่าเชื่อถือ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L38 การทำงานทุกอย่างให้ดีที่สุด [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L39 การพัฒนาความซื่อสัตย์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L40  ความซื่อสัตย์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SE3-5Y2L41 เข้าใจและเห็นคุณค่าของกฎระเบียบ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

  บทเรียนรวีสำหรับเด็กวัย 6-8 ปี

[/vc_column_text][vc_column_text]

บทเรียนด้านความรู้และสติปัญญา 6 – 8 ปี

[/vc_column_text][vc_accordion][vc_accordion_tab title=”หลักสูตรปีที่ 2″][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1 – 7 ” tab_id=”1420465604-1-28″][vc_column_text]

[one_half] CO6-8Y2L01 สำรวจหาพรสวรรค์ และความสามารถที่มีในด้านต่างๆ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO6-8Y2L02 สำรวจหาพรสวรรค์ และความสามารถที่มีในด้านต่างๆ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO6-8Y2L03 การสร้างสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเรียน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO6-8Y2L04 กิจกรรมการจัดหมวดหมู่ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO6-8Y2L05 การใช้รูปภาพเพื่อช่วยให้เข้าใจในเนื้อหาของตำรา[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO6-8Y2L06 การใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วให้เกิดผล [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO6-8Y2L07 การคาดการณ์[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 8 – 14 ” tab_id=”1420465604-2-50″][vc_column_text]

[one_half] CO6-8Y2L08 การเล่าเรื่องที่ได้จากการอ่าน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] CO6-8Y2L09 การจัดลำดับ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] CO6-8Y2L10 การใช้น้ำ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] CO6-8Y2L11 วัฏจักรของน้ำ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] CO6-8Y2L12 การปนเปื้อนในน้ำ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] CO6-8Y2L13 แหล่งน้ำและการปนเปื้อน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] CO6-8Y2L14 อะไรคือมลภาวะ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 15 – 21 ” tab_id=”1420466090497-2-1″][vc_column_text]

 [one_half] CO6-8Y2L15 การกัดกร่อน การกัดเซาะ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] CO6-8Y2L16 วันเก็บขยะในท้องถิ่น [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] CO6-8Y2L17 ส่วนหนึ่งของกิจกรรม กิจกรรมทั้งหมด [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO6-8Y2L18 กลุ่มอาหาร[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] CO6-8Y2L19 ฝึกการทำอาหารอย่างปลอดภัย [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] CO6-8Y2L20 ทำอาหารหนึ่งรายการ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] CO6-8Y2L21 การเตรียมตัวสำหรับการออกภาคสนาม [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 22 – 29 ” tab_id=”1420466098652-3-10″][vc_column_text]

[one_half] CO6 -8Y2L22 การเตรียมตัวสำหรับการออกภาคสนาม [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] CO6-8Y2L23 การตัดสินใจ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] CO6-8Y2L24 รู้จักส่วนต่างๆ ของต้นไม้และหน้าที่ของมัน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO6-8Y2L25 มาดูแลต้นไม้กันเถอะ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO6-8Y2L26 สร้างเรือนเพาะชำจิ๋ว[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO6-8Y2L27 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO6-8Y2L28 เตรียมนำเสนอสิ่งที่ได้จากการสัมภาษณ์[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO6-8Y2L29 นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 30 – 35″ tab_id=”1420467913346-4-7″][vc_column_text]

[one_half] CO6-8Y2L30A แผ่นดินไหว-สึนามิ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO6-8Y2L30B ภูเขาไฟระเบิด[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO6-8Y2L30C พายุเฮอริเคนไต้ฝุ่น [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO6-8Y2L30D น้ำท่วม [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO6-8Y2L31 ธุรกิจคืออะไร[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO6-8Y2L32 ร้านค้าในพื้นที่[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO6-8Y2L33 การนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] CO6-8Y2L34 Special Skills Related to Local Businesses [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO6-8Y2L35 ศึกษาดูงานธุรกิจ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บททีี่ 36 – 44 ” tab_id=”1420469349202-5-4″][vc_column_text]

[one_half] CO6-8Y2L36 Financial Terminology [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] CO6-8Y2L37 Spending-Simple Budgeting [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] CO6-8Y2L38 Making Wise Financial Decisions [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] CO6-8Y2L40 งานประดิษฐ์ วันที่ 1 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] CO6-8Y2L41 งานประดิษฐ์ วันที่ 2 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] CO6-8Y2L42 งานประดิษฐ์ วันที่ 3 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] CO6-8Y2L43 Saving and giving [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] CO6-8Y2L44 ความเหมือน-ความต่าง[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

บทเรียนด้านจิตวิญญาณ อายุ 6-8 ปี

[/vc_column_text][vc_accordion][vc_accordion_tab title=”หลักสูตร ปีที่1″][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1-10″ tab_id=”1417409026-1-84″][vc_column_text]

[one_half] บทที่ 1 พระเจ้าผู้ทรงเต็มด้วยฤทธิ์อำนาจ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 2  การกบฏของซาตาน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 3 การทรงสร้างโลก สัตว์ต่างๆ และอาดัมกับอีวา [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 4 โลกที่สมบูรณ์ของพระเจ้า [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 5 เรื่องคาอินและอาเบล [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 6 ความบริสุทธิ์ของโนอาห์ได้เริ่มขึ้น [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 7 หอคอยสู่สวรรค์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 8 ท่านพ่ออับบราฮาร์ม [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 9 ปัญหาคนเลี้ยงแกะของโลท [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 10 เมืองโสดมและเมืองโกโมราห์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 11-20″ tab_id=”1417409026-2-3″][vc_column_text]

[one_half] บทที่ 11 การทดสอบของอับบราฮาร์ม [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 12 ปัญหาคู่แฝด [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 13 โจเซฟถูกขายเป็นทาส [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 14 การเลื่อนตำแหน่งของโจเซฟทำให้ช่วยครอบครัวของเขา [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 15 หนูน้อยโมเสส [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 16 พระเจ้าเรียกโมเสส [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 17 จากภัยพิบัติสู่อิสระภาพ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 18 พระเจ้าได้นำคนอิสราเอล และจัดเตรียมให้กับพวกเขา [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 19บัญญัติ 10 ประการ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 20 ชนชาติอิสราเอล กับลูกวัวทองคำ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 21-30″ tab_id=”1417418807456-2-6″][vc_column_text]

 [one_half] บทที่ 21 พระเจ้านำคนอิสราเอลโดยเสาเมฆ และเสาเพลิง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 22 พลับพลา [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 23 โยชูวากับคนสอดแนม [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 24 โยชูวาและกำแพงเมืองเยริโค [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 25 เดวิดกับโกเลแอ๊ท [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 26  กษัตริย์เดวิด[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 27 กษัตริย์โซโลม่อนผู้ฉลาด [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 28 เอลิยาและลูกชายแม่หม้าย [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 29 เอลิยาบนภูเขาคาร์เมล [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 30 เอลิชาเรียนรู้จากเอลิยา [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 31-40″ tab_id=”1417418912750-3-2″][vc_column_text]

[one_half] บทที่ 31 ราชินีเอสเธอร์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 32 แดเนี่ยลและสิงห์โต [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 33 พระเยซูทรงบังเกิด [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 34 พระเยซูรับบับติสมา[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click  

[one_half] บทที่ 35 พระคริสต์ถูกทดลอง[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 36 พระเยซูและพวกฟาริสี [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 37 ผู้ชายคนที่ถูกหย่อนลงมาจากหลังคา [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 38 การเปลี่ยนแปลงร่างกายของพระเยซูคริสต์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 39 พระเยซูคริสต์ทรงเรียกให้ลาซารัสฟื้นขึ้นมาจากความตาย [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 40 พระเยซูรักเด็ก ๆ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 41-46″ tab_id=”1417419025177-4-9″][vc_column_text]

[one_half] บทที่ 41 เศรษฐีหนุ่ม [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 42 พระคริสต์เป็นทางเดียว [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 43 สัปดาห์สุดท้ายก่อนพระเยซูสิ้นพระชนม์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 44 พระเยซูยอมสละชีวิตเพื่อพวกเรา [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 45 พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากกความตายเป็นพระผู้ช่วยให้รอด [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 46 พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”หลักสูตร ปีที่ 2″][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1-10″ tab_id=”1417409026-1-84″][vc_column_text]

[one_half] SP6-8Y2L01 พระเจ้าเป็นพระผู้สร้าง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SP6-8Y2L02 พระเจ้าทรงสร้างสวรรค์  โลก  และ สัตว์ต่าง ๆ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L03 การทรงสร้าง และความบาปของอาดัมและเอวา[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L04 ผลของความบาป[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L05 โนอาห์[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L06 อับราฮัม และซาร่าห์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L07 เมืองโสดม และเมืองโกโมราห์[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L08 อับราฮัมและอิสอัค[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L09 อิสอัค และรีเบคคา[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L10 ยาโคบและเอซาว[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 11-20″ tab_id=”1417409026-2-3″][vc_column_text]

[one_half] SP6-8Y2L11 บันไดของยาโคบ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SP6-8Y2L12 ชีวิตของโยเซฟ ภาค 1 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] SP6-8Y2L13 ชีวิตของโยเซฟภาค 2 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L14 ชีวิต โมเสส[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L15 โมเสสและภัยพิบัติ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L16 ภัยพิบัติและวันหยุดเพื่อระลึกถึงการหนีออกจากอียิปต์ของชนชาติอิสราเอล[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L17 การจัดเตรียมของพระเจ้า[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L18 มือของโมเสสถูกยกขึ้น[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L19 พระบัญญัติสิบประการ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L20 โมเสสในสถานที่เผาเครื่องบูชา[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 21-30″ tab_id=”1417424676711-2-0″][vc_column_text]

[one_half] SP6-8Y2L21 โมเสส, ก้อนหิน และ ซาตาน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L22 ราหับและสายลับ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L23 การไม่เชื่อฟังของอาคาน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L24 เดโบราห์และบาราค[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L25 ผ้าขนแกะของกิเดโอน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L26 แซมสัน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L27 นางรูธ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L28 ซามูเอล[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L29 ซาอูล[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L30 ดาวิด และ ซาอูล[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 31-40″ tab_id=”1417424743722-3-1″][vc_column_text]

[one_half] SP6-8Y2L31 ดาวิดและโจนาธาน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L32 การประสูติของพระเยซู[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L33 การรับบัพติสมาของพระเยซูคริสต์[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L34 พระเยซูถูกมารทดลอง[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L35 พระเยซูและพวกฟาริสี[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L36 เงินจำนวนเล็กน้อยของหญิงหม้าย[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L37 หญิงชาวสมาเรียที่บ่อน้ำ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L38 พระพร[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L39 ซัคเคียส[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L40 พระเยซูเดินบนน้ำ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 41-48″ tab_id=”1417424837109-4-2″][vc_column_text]

[one_half] SP6-8Y2L41 มารีย์ มารธา และลาซารัส[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L42 พระเยซูเป็นประตู[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L43 พระเยซูและเด็ก[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L44 วันสุดท้ายบนโลกของพระเยซู[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L45 การตรึงกางเขน, สิ้นพระชนม์ และฝังพระศพของพระเยซู[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L46 แผนการอันอัศจรรย์ของพระเจ้า[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L47 พระเยซูทรงปรากฏ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SP6-8Y2L48 พระเยซูอยู่กับฉัน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

บทเรียนด้านสุขภาพร่างกาย อายุ 6-8 ปี

[/vc_column_text][vc_accordion][vc_accordion_tab title=”หลักสูตร ปีที่ 1″][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1-10″ tab_id=”1417409808-1-97″][vc_column_text]

[one_half] บทที่ 1 นี่คือชีวิตฉัน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 2 พระเจ้าทรงประทานความเหมือนและความแตกต่างแก่มนุษย์[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่  3  แต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 4 ยอมรับในความแตกต่างของคนอื่น[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 5 วาดภาพตนเอง[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 6 ชื่นชมยินดีสิ่งที่มีอยู่ภายใน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 7 เสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้แล้ว[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 8 วงจรชีวิตของคนและสัตว์[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 9  ระบบต่าง ๆในร่างกาย[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 10  ระบบหายใจ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 11-20″ tab_id=”1417409808-2-9″][vc_column_text]

[one_half] บทที่ 11  ระบบการเต้นของหัวใจ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 12 อะไรทำให้กระดูกแข็งแรง[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 13  ร่างกายมนุษย์[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 14 เพลงประกอบท่าทาง[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 15  เอามารวมเข้าด้วยกันดีกว่า[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 16  พระเจ้าทรงประทานความสามารถให้ฉันหลายอย่าง[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 17 พระเจ้าทรงประทานร่างกายให้ทำหน้าที่ได้หลายอย่าง[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 18  ตั้งเป้าหมายให้ร่างกายแข็งแรง[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 19  อาหารดีมียิ้มสวย[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 20  รับประทานผักผลไม้ 5 ชนิดต่อวันเพื่อสุขภาพ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 21-30″ tab_id=”1417422284713-2-0″][vc_column_text]

[one_half] บทที่ 21 พืชที่เรากิน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 22 จะเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีได้อย่างไร[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 23 ครอบครัวฉันกินอะไร[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 24 สุขภาพและการเจริญเติบโตต้องไปด้วยกัน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 25 อาหารเช้าสำคัญอย่างไร[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 26 อาหารกลางวันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 27 อาหารที่อร่อยมีประโยชน์ไหม[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 28 อาหารของฉันมีขึ้น ณ ที่ไหน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 29 ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารที่พระองค์เตรียมให้[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 30 อาหาร 5 หมู่[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 31-42″ tab_id=”1417422370107-3-6″][vc_column_text]

[one_half] บทที่ 31 การเตรียมอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 32 ตำรับอาหารจานโปรด[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 33 การเล่นเกมเพื่อเรียนรู้เรื่องอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 34 สิ่งมีชีสิตทุกชนิดต้องการน้ำ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 35 น้ำสะอาดเพื่อการดื่มและการปรุงอาหาร[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 36 การแบ่งประสาทสัมผัสทั้ง 5 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 37 อะไรทำให้ฟันผุ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 38 สุขภาพฟันดี[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 39 การดูแลจมูก[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 40 การดูแลตา[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 41 การดูแลปาก[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 42 ประสาทสัมผัส  มือและนิ้วในการวัดระยะ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”หลักสูตร ปีที่ 2″][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1-10″ tab_id=”1417409808-1-97″][vc_column_text]

[one_half] PH6-8Y2L01 ฉันเป็นคนพิเศษสำหรับพระเจ้า[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L02 คนเรามีทั้งสิ่งที่เหมือนกันและแตกต่างกัน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L03 พระเจ้าทรงรักคนที่พิการหรือไร้ความสามารถ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L04 การให้ความเคารพและให้ความช่วยเหลือคนพิการ หรือผู้ไร้ความสามารถ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L05 สัมผัสที่ดี – สัมผัสที่ไม่ดี[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L06 จะบอกปฏิเสธอย่างไร[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L07 ฉันตั้งเป้าหมายที่จะมีสุขภาพดี[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L08 ฉันสามารถป้องกันโรคได้[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L09 ฉันสามารถเป็นเพื่อนที่ดีได้[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L10 ฉันสามารถเป็นเพื่อนบ้านที่ดีได้[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 11-20″ tab_id=”1417409808-2-9″][vc_column_text]

[one_half] PH6-8Y2L11 ผู้ที่ทำงานด้านการดูแลรักษาสุขภาพ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L12 สัตว์และแมลงที่เป็นมิตรและเป็นอันตราย[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L13 ครอบครัวคืออะไร[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L14 โรคเอดส์[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L15 การปฐมพยาบาล[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L16 สารที่เป็นอันตราย[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L17 อาหารที่ดี[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L18 พืชที่ฉันสามารถรับประทานได้[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L19 การป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปในอาหาร[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L20 เลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Clic

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 21-30″ tab_id=”1417427210489-2-9″][vc_column_text]

[one_half] PH6-8Y2L21 การล้างจาน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L22 การเพาะเชื้อโรคบนมันผรั่ง[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L23 มลพิษ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L24 ฉันสามารถช่วยรักษาอากาศให้สะอาดได้[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L25 น้ำมีความสำคัญต่อชีวิต[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L26 น้ำมีความสำคัญต่อร่างกายของฉัน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L27 มลพิษทางน้ำและการทำให้น้ำสะอาดปลอดภัยในการอุปโภคและบริโภค[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L28 ฉันสามารถเล่นอย่างปลอดภัยได้[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L29 ฉันสามารถเดินและปั่นจักรยานได้อย่างปลอดภัย[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L30 ฉันมีความปลอดภัยได้เมื่ออยู่ใกล้กับไฟ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 31-40″ tab_id=”1417427249671-3-5″][vc_column_text]

[one_half] PH6-8Y2L31 ฉันดูแลรักษาฟันของฉันได้[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L32 ฉันดูแลรักษาเส้นผมของฉันได้[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L33 ฉันล้างมือของฉันได้[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L34 ฉันสามารถป้องกันไม่ให้เป็นหวัดได้[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L35 ฉันมีบ้านที่สะอาดน่าอยู่ได้[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L36 ฉันสามารถรักษาความสะอาดห้องน้ำได้[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L37 ฉันสามารถนำสิ่งต่าง ๆ กลับมาใช้ใหม่ได้[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L38 สิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L39 โครงการรีไซเคิล[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L40 ฉันต้องการนอน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 41-46″ tab_id=”1417427291245-4-8″][vc_column_text]

[one_half] PH6-8Y2L41 ฉันต้องการออกกำลังกาย[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L42 เกมบริหารร่างกาย[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L43 การป้องกันฟันผุ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] PH6-8Y2L44 ทัศนศึกษาเรียนรู้งานของทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH6-8Y2L45 ฉันสามารถปลูกต้นไม้ได้ 1 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] PH6-8Y2L46 ฉันสามารถปลูกต้นไม้ได้ 2 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_column width=”1/1″][/vc_column][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

บทเรียนด้านอารมณ์สังคม อายุ 6-8 ปี

[/vc_column_text][vc_accordion][vc_accordion_tab title=”หลักสูตร ปีที่ 1″][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1-9″ tab_id=”1417411938-1-71″][vc_column_text]

[one_half] บทที่ 1 เอกลักษณ์ในพระคริสต์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 2 ฉันคือใคร [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 3 เอกลักษณ์ในวัฒธรรมและชุมชน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 4 การแยกแยะอารมณ์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 5 การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 6 การแบ่งปันความรู้สึก [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 7 ความสามารถและอิสระในการกระทำสิ่งต่าง ๆด้วยตนเอง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 8 การตระหนักรู้ถึงความเข้มแข็งและความอ่อนแอ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 9 การสร้างฝันเพื่ออนาคต [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 10-18″ tab_id=”1417411938-2-43″][vc_column_text]

 [one_half] บทที่ 10  เธอถูกสร้างขึ้นมาอย่างพิเศษ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 11 การตระหนักรู้จุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 12 เธอถูกสร้างขึ้นมาอย่างพิเศษ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 13 การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและอารมณ์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 14  พระเจ้าทรงสร้างเด็กชายและเด็กหญิงให้แตกต่างกัน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 15 การปกป้องร่างกายตนเอง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 16  แผนการของพระเจ้าเพื่อให้เราบริสุทธ์และไร้ตำหนิ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 17 การเคารพในความเป็นส่วนตัว [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 18 การสร้างขอบเขตความเป็นส่วนตัวอย่างมีความสุข [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 19-27″ tab_id=”1417422718739-2-4″][vc_column_text]

[one_half] บทที่ 19  ความสบายใจและความอึดอัดใจ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 20  การสัมผัสที่ดีและการสัมผัสที่ไม่ดี [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 21 คำพูดที่แสดงถึงความมั่นใจ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 22 แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 23 ภาษากาย [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 24 ทักษะการฟัง 1 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 25 ทักษะการฟัง 2 [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 26 ทักษะการสนทนา [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 27 การจัดการความขัดแย้ง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 28-36″ tab_id=”1417422809611-3-5″][vc_column_text]

[one_half] บทที่ 28 การจัดการความโกรธ [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 29 พระลักษณะอย่างพระเจ้า – การยับยั้งตนเอง[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 30 การพัฒนาพระลักษณะอย่างพระเจ้า – ความชื่นบาน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 31 การพัฒนาพระลักษณะอย่างพระเจ้า – ให้กำลังใจผู้อื่น [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 32 การพัฒนาพระลักษณะอย่างพระเจ้า – รับใช้ผู้อื่นด้วยความชื่นบาน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 33 ให้กำลังใจผู้อื่น [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 34 ความพากเพียร[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 35 การหลีกเลี่ยงและการผัดวันประกันพรุ่ง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 36 การรอคอย [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 37-43″ tab_id=”1417422870369-4-8″][vc_column_text]

 [one_half] บทที่ 37 การเป็นคนกลางระหว่างเพื่อน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 38 การเข้าใจความรู้สึกผู้อื่น [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 39 รับผิดชอบการกระทำของตน [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 40  การเป็นคนกลางระหว่างเพื่อน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 41 การจัดการกับความกังวลและความกลัว [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] บทที่ 42 พัฒนาการเคารพต่อตนเองที่เหมาะสม[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

 [one_half] บทที่ 43 การปรับอารมณ์โดยวิธีพูดกับตัวเอง [/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”หลักสูตร ปีที่ 2″][vc_tabs][vc_tab title=”บทที่ 1-10″ tab_id=”1417411938-1-71″][vc_column_text]

[one_half] SE6-8Y2L01 เอกลักษณ์ของพระเยซูครืสต์[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L02 ฉันคือใคร[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L03 การบ่งบอกอารมณ์[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L04 การแสดงออกถึงความเป็นตัวเองอย่างสร้างสรรค์[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L05 การบอกความรู้สึก[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L06 การจัดการกับความกระวนกระวายใจ ความกลัว และความวิตกกังวล[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L07 พัฒนาการเคารพตนเอง[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L08 การปรับอารมณ์โดยการพูดกับตัวเอง[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L09 การรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L10 การเข้าใจความแตกต่างระหว่างความรู้สึกผิด และความละอายใจ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 11-20″ tab_id=”1417411938-2-43″][vc_column_text]

[one_half] SE6-8Y2L11 การแสดงออกอารมณ์ที่รุนแรงอย่างเหมาะสม[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L12 การจัดการกับความเครียด[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L13 ความอดทนต่อความคับข้องใจ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L14 ความยืดหยุ่นทางอารมณ์[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L15 การมีอารมณ์ขัน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L16 ครอบครัวที่พระเจ้าทรงสร้าง[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L17 หน้าที่ของเด็กในครอบครัว[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L18 การเคารพต่อกฎระเบียบและการเชื่อฟังพ่อแม่[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L19 การแสดงความรักและการเคารพต่อสมาชิกในครอบครัว[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L20 ยอมรับหน้าที่รับผิดชอบต่อครอบครัว[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 21-30″ tab_id=”1417423814951-2-1″][vc_column_text]

[one_half] SE6-8Y2L21 เป็นตัวแทนที่ดีของครอบครัว[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L22 การเลือกคบเพื่อนที่รู้จักพระเจ้า[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L23 การพัฒนาทักษะทางสังคมที่ดี[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L24 การรักษาความสัมพันธ์ที่ดี[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L25 การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนวัยเดียวกันด้วยความจริงใจ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L26 ความร่วมมือในการทำงานและการเล่น[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L27 การจัดการกับความขัดแย้ง[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L28 การตรวจสอบความเข้าใจผิด[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L29 การต่อต้านต่อความกดดันทางลบจากเพื่อน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L30 ผู้ช่วยเหลือชุมชน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 31-40″ tab_id=”1417423854799-3-8″][vc_column_text]

[one_half] SE6-8Y2L31 การเคารพในความแตกต่างของผู้อื่น[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L32 เอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L33 การเคารพต่อสิทธิของผู้อื่นภายในชุมชน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L34 การตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิพิเศษภายในชุมชน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L35 การปฏิบัตืการเป็นประชากรที่ดี[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L36 การมีส่วนร่วมต่อชุมชน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L37 พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเราในชุมชน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L38 การมองที่พระเจ้าสำหรับความช่วยเหลือและแนวทาง[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L39 ความสำคัญของการช่วยเหลือผู้อื่น[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L40 การปฏิบัติด้วยความยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”บทที่ 41-45″ tab_id=”1417423958496-4-2″][vc_column_text]

[one_half] SE6-8Y2L41 ความซื่อสัตย์[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L42 การพึ่งพาได้[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L43 ความสามารถในการตัดสินใจด้วยตัวเอง[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L44 ทักษะในการตัดสินใจ[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[one_half] SE6-8Y2L45 ทักษะในการแก้ปัญหา[/one_half] ภาษาไทย Click          ภาษากะเหรี่ยง Click

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row]