9 หน้าแรก 5 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 5 กิจกรรมเด็กและเยาวชน 5 “ยุติการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์” – Stop! Cyber bullying

“ยุติการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์” – Stop! Cyber bullying

มูลนิธิดรุณาทร ร่วมกับโครงการคริสตจักรเมืองฮอดและบริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หยุดแกล้งกันทางอินเตอร์เน็ต” ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 1-3 ของโรงเรียนฮอดพิทยาคม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ จำนวน 469 คน ทั้งหมด 6 รอบ ในวันที่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย.2560

ข่าว-บทความ ล่าสุด
เพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้าน

ช่วยเหลือครอบครัวเด็กได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

แนะนำมูลนิธิฯ