หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 “ยุติการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์” – Stop! Cyber bullying

“ยุติการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์” – Stop! Cyber bullying

มูลนิธิดรุณาทร ร่วมกับโครงการคริสตจักรเมืองฮอดและบริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หยุดแกล้งกันทางอินเตอร์เน็ต” ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 1-3 ของโรงเรียนฮอดพิทยาคม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ จำนวน 469 คน ทั้งหมด 6 รอบ ในวันที่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย.2560

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ