หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การอบรม 9 หลักสูตรเข้มข้นพัฒนาผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็ก ปี1 พื้นที่คลัสเตอร์อีสาน

หลักสูตรเข้มข้นพัฒนาผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็ก ปี1 พื้นที่คลัสเตอร์อีสาน

ผ่านไปอีก 1 งานสำหรับการอบรมหลักสูตรเข้มข้นพัฒนาผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็ก ปี1 รอบ1 คราวนี้เดินทางกันมาพบผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็กของคลัสเตอร์อีสานบนและอีสานใต้ค่ะ  มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 31 ท่าน จาก 24 โครงการ  โดยจัดงานที่คริสตจักรกิตติคุณขอนแก่น เมื่อวันที่ 4-7 กันยายน 2018  ขอบคุณพระเจ้าที่ผู้เข้าร่วมอบรมหลายท่านเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรคู่สัญญา  เชื่อว่าศิษยาภิบาลทุกท่านที่มาร่วมอบรมจะสามารถกลับไปขับเคลื่อนงานปกป้องเด็กในคริสตจักรของแต่ละท่านได้อย่างเกิดผลมากมายค่ะ

สิ่งที่ประทับใจสุดๆสำหรับการอบรมครั้งนี้คือบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังแห่งเสียงหัวเราะอย่างเหลือล้นของพี่น้องชาวอีสาน   ไม่ว่าจะทำสิ่งใดหรืออยู่ในสถานการณ์ไหนพี่น้องชาวอีสานสามารถเอาจริงเอาจังควบคู่ไปกับความสนุกสนานได้เสมอ   ถ้ามีรางวัลก็คงต้องยกรางวัล…ผู้สร้างความบันเทิงแห่งปี!! ให้เลยค่ะ  ผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็กโซนอีสานถือว่ามีประสบการณ์ในการทำงานปกป้องเด็กมาพอสมควร  ทำให้เรามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และภาระใจในงานปกป้องเด็กซึ่งกันและกัน  ขอพระเจ้าโปรดเสริมกำลังและอวยพระพรพี่น้องทุกท่านในการทำหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็กต่อไปนะคะ 😊

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ