หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การปกป้องเด็ก 9 หลักสูตรเข้มข้นพัฒนาผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็ก ปี1 พื้นที่คลัสเตอร์เชียงรายและแม่อาย

หลักสูตรเข้มข้นพัฒนาผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็ก ปี1 พื้นที่คลัสเตอร์เชียงรายและแม่อาย

หลักสูตรเข้มข้นพัฒนาผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็ก ปี1 รอบ1 เดินทางไปยังพื้นที่คลัสเตอร์เชียงรายและแม่อายแล้วค่า  มีผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็กเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 31 ท่าน จาก 28 โครงการ  ครั้งนี้จัดที่คริสตจักรธารพระพรเชียงราย  เมื่อวันที่ 21-24 สิงหาคม 2018 ที่ผ่านมาค่ะ

การอบรมยังคงเกาะติดเนื้อหาตามที่ได้จัดอบรมให้กับคลัสเตอร์บ่อแก้ว, มูเส่คี, แม่สะเรียง, แม่ลาน้อย, สบเมยอยู่ค่ะ  บรรยากาศการอบรมแสนสดชื่นเย็นสบายเพราะมีฝนตกทุกวัน  สิ่งที่น่าประทับใจของการอบรมครั้งนี้คือความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้เข้าอบรมทุกท่าน  โอกาสของการแบ่งปันเรื่องราว-ประสบการณ์จริงในวัยเด็กของผู้เข้าอบรม, การได้เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาที่เคยเกิดขึ้นจริง….สิ่งเหล่านี้ช่วยทำให้ผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็กเห็นภาพและเข้าใจงานปกป้องเด็ก, อุปสรรคปัญหาที่พบ, แนวทางแก้ไข, การระดมความช่วยเหลือและทรัพยากรที่มีเพื่อร่วมกันหาทางออกที่เหมาะสมแก่เคส

เชื่อว่าผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็กทุกท่านที่มาเข้าอบรมได้รับประโยชน์และเกิดแรงบันดาลใจในการปกป้องเด็กให้พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตท่ามกลางสังคมที่ปลอดภัยและเป็นสุข   ขอพระเจ้าทรงนำและอวยพระพรในการทำหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็กต่อไปนะคะ 😊

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ