หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การปกป้องเด็ก 9 อบรมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานปกป้องเด็กคลัสเตอร์เหนือตอนล่าง

อบรมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานปกป้องเด็กคลัสเตอร์เหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2018 แผนกปกป้องเด็กจัดอบรมเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก, พระพราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์, กฏหมายอาญาและวิธีดำเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทางเพศต่อเด็ก ให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการของคลัสเตอร์ภาคเหนือตอนล่าง ณ คริสตจักรสันติ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรเจ้าประจำของเราคือ….ท่านอัยการพิเศษสมพงศ์ เย็นแก้ว สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกคครอง 3

พวกเราทำงานด้านการพัฒนาเด็กก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องเด็กกันนะคะ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและติดอาวุธในการทำงานให้แก่่เจ้าหน้าที่โครงการกันค่ะ รู้สึกปลื้มใจมากที่พี่น้องทุกท่านขยันขันแข็ง, กระตือรือร้นในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายโดยไม่เบื่อไม่เหนื่อยกันเลยทีเดียวค่า

มีรูปมาฝากกันด้วยค่า และขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านที่เข้าอบรมจะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและชุมชนกันให้มากๆต่อไปนะคะ

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ