หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การอบรม 9 อบรมการช่วยเหลือเด็กถูกทารุณกรรมที่ อ.กัลยานิวัฒนา

อบรมการช่วยเหลือเด็กถูกทารุณกรรมที่ อ.กัลยานิวัฒนา

โดย พี่อ้อ สิริพรรรณ คงสุริยะนาวิน

แผนกปกป้องเด็กได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ขั้นตอนการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรม, การป้องกันภัยการค้ามนุษย์ และ ภัยออนไลน์” ให้กับผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็กจากคลัสเตอร์บ่อแก้ว-มูเส่คี ณ คริสตจักรแบ๊บติสท์บ้านเด่น อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2017  โดยงานนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมจาก 17 โครงการ จำนวนทั้งสิ้น 90 คน

ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงอวยพระพรให้การอบรมผ่านพ้นไปด้วยดี  แม้ฝนจะตกในพื้นที่ทำให้ต้นข้าวที่กำลังออกรวงถูกน้ำฝนซัดกระหน่ำ  แต่พี่น้องเพื่อนผู้รับใช้ของเราก็ยังมาเข้าอบรมกันอย่างแข็งขัน  ต้องยกนิ้วให้ในความเด็ดเดี่ยวของผู้เข้าอบรมทุกท่านเลยค่ะ  งานนี้นอกจากผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรม, ภัยออนไลน์แล้ว  ก็ยังได้ฝึกการใช้ลูกเต๋าแห่งคุณค่าสำหรับการสอนเด็กๆและผู้ปกครองเด็กให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์กันอย่างสนุกสนานอีกด้วย

 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ