หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 อบรมการทำงานแบบ Home Base

อบรมการทำงานแบบ Home Base

ในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2015 มูลนิธิดรุณาทรจัดอบรม “เตรียมความพร้อมสำหรับโปรแกรม Home base” ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งหมด 11 โครงการ 28 คน  เพื่อให้ข้อมูลการทำงานแบบ Home base และเตรียมตัวสำหรับการเป็นพี่เลี้ยงให้กับโครงการที่จะทำ Home base ในอนาคต และได้มีโอกาสได้พบปะ ใช้เวลาร่วมกัน รวมถึงได้พักผ่อนและฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณผ่านการนมัสการและพระคำของพระเจ้า ทำให้หลายคนได้รับกำลังใหม่ พร้อมที่จะไปทำงานอีกครั้ง ขอบคุณพระเจ้าที่การอบรมครั้งนี้ทุกคนได้เป็นพรซึ่งกันและกัน และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างมาก

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ