หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การปกป้องเด็ก 9 อบรมนโยบายปกป้องเด็กที่แม่จัน เชียงราย

อบรมนโยบายปกป้องเด็กที่แม่จัน เชียงราย

เรื่องและภาพโดย สิริพรรณ คงสุริยะนาวิน

แผนกปกป้องเด็กได้จัดการอบรมเรื่อง “นโยบายปกป้องเด็กและกระบวนการคุ้มครองเด็ก” ให้กับผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็กจากคลัสเตอร์แม่จัน ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018  โดยงานนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมจาก 14 โครงการ จำนวนทั้งสิ้น 36 คน

การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ของโครงการที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมเรื่องการปกป้องเด็ก  เพื่อสร้างความตระหนักในการปกป้องเด็กตามหลักการพระคัมภีร์และชี้แจงสร้างความเข้าใจในเรื่องนโยบายปกป้องเด็ก  ผู้เข้าอบรมทุกท่านต่างให้ความสนใจและตั้งใจในการอบรมกันอย่างเต็มที่  นอกจากนี้แผนกปกป้องเด็กได้รับเกียรติจากนางธัญชนก สีพันธุ์เนตร ตำแหน่งนักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย  มาให้คำแนะนำในเรื่องการทำงานเครือข่ายเพื่อประสานความร่วมมือในการทำงานด้านการปกป้องเด็กในอนาคตอีกด้วย

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ