หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การปกป้องเด็ก 9 อบรมปกป้องเด็กที่เคล่อโคะ

อบรมปกป้องเด็กที่เคล่อโคะ

เรื่องและภาพโดย  ธงชัย พงศ์ขจรไพโรจน์

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2018 โครงการหมวดคริสตจักรบ้านแม่สลิดหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ได้มีการอบรมให้ความรู้ให้กับผู้ปกครองเด็กสาขาฝั่งพม่า “สาขาเคล่อโคะ” เรื่อง “การปกป้องเด็กจากการถูกทารุณกรรม”  เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถดูแลบุตรหลานของตนเองได้อย่างถูกต้องและป้องกันบุตรหลานของตนจากการถูกทารุณกรรมได้

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ