หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 อบรมปกป้องเด็กที่แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย

อบรมปกป้องเด็กที่แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย

แผนกปกป้องเด็กจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ขั้นตอนการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรม” ให้กับผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็ก, ผู้จัดการโครงการ, ผู้นำคริสตจักรคู่สัญญาของคลัสเตอร์แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2017

การอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังได้มีโอกาสเรียนรู้ในเรื่อง “สิทธิพลเมือง, การแจ้งความร้องทุกข์, บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการดำเนินงานของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา” กับ ร.ต.อ.วชิรินทร์ สุรินทร์ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.แม่สะเรียง ร่วมกับ ร.ต.ท.ผัด กองแก้ว รองสารวัตร (ปราบปราม) สภ.สบเมย  พร้อมกับได้ศึกษาดูงานที่สภ.แม่สะเรียงด้วย  โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก พ.ต.อ.วินัย เกตุพันธุ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง และเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายเป็นอย่างดี

ในวันสุดท้ายผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การดำเนินงานช่วยเหลือเคสของโครงการ TH-997 เป็นกรณีศึกษาและฝึกการถอดบทเรียนจากเคสตัวอย่างอีกด้วย

โดย พี่อ้อ

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ